Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Dział prawny

Dział Prawny zajmuje się min.:

 • opracowywaniem wzorów umów zawieranych na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
 • opracowywaniem i negocjowaniem warunków umów zawieranych w trybie postępowania z wolnej ręki, a także nieobjętych zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • rozpatrywaniem w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zapytań Wykonawców  dotyczących projektów umów.
 • podejmowaniem czynności prawnych w okresie obowiązywania umów gospodarczych, kwestii związanych z należytym wykonaniem, ustalaniem
  i naliczaniem kar umownych, przygotowywanie wypowiedzeń, etc.
 • obsługą umów zawieranych z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organem założycielskim.
 • negocjowaniem i przygotowywaniem warunków formalno-prawnych umów
  o przeprowadzanie badań klinicznych.
 • przygotowywaniem projektów umów oraz aneksów do umów z zakresu świadczenia usług medycznych ( w tym umów zawieranych na podstawie konkursów).
 • przygotowywaniem umów cywilnoprawnych takich jak: darowizny, użyczenia, dostawy, kupna-sprzedaży oraz porozumień  i umów o spłacie należności.
 • przygotowaniem umów na roboty remontowo – budowlane.
 • prowadzeniem dokumentacji dotyczącej nieruchomości Szpitala.
 • przygotowywaniem opinii prawnych na podstawie wniosków innych jednostek organizacyjnych Szpitala.

Ponadto Dział Prawny prowadzi:

 • bieżącą obsługę elektronicznego Rejestru Umów zawieranych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz
 • bieżącą obsługę elektronicznego Wykazu Aktów Prawnych związanych z działalnością Szpitala Uniwersyteckiego /INTRANET SU/

Działy Prawny
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków
tel. 12 424-74-88
12-424-70-50
12-424-74-74

Obsługa Ubezpieczeń
12-424-70-57
12-424-70-76

DECODECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO