ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CMUJ

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

III  Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Fundacja Ośrodek Badań Medycznych

Zapraszają na:

XXII konferencję szkoleniowo - naukową z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”-

" Drogi i bezdroża depresji"

Konferencja odbędzie się w terminie 17-18 luty 2017 roku w Zakopanem

 

Podsumowanie

 

Zimowe Zakopane po raz kolejny powitało uczestników Konferencji z cyklu "Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych", tym razem zatytułowanej "Drogi i bezdroża depresji". Jak co roku, jest to spotkanie gromadzące wszystkich zainteresowanych szerokim kontekstem biologicznym, psychologicznym i społecznym zaburzeń nastroju. Tym razem zgłosiło się prawie 700 osób. Obok "starych bywalców" widać było mnóstwo młodych i pełnych entuzjazmu twarzy. Tradycyjnie już Konferencja jest wynikiem współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ z jej Zakładem Zaburzeń Afektywnych reprezentowanym przez prof. Dominikę Dudek, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz  III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierowanej przez prof. Marka Jaremę. Rangę wydarzenia i jego znaczenie dla rozwoju opieki nad chorymi depresyjnymi podkreślił przyjazd pani Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, mgr Barbary Bulanowskiej, która podczas otwarcia Konferencji zwróciła uwagę na szczególne miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych, z jej interdyscyplinarnością i koniecznością bardzo otwartego i szerokiego spojrzenia na problemy pacjenta. Wzruszającym akcentem był odczytany przez nią piękny wiersz osoby zmagającej się z chorobą psychiczną.

Podczas otwarcia Konferencji prof. Dominika Dudek wręczyła w imieniu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dyplomy Honorowego Członka PTP profesorowi Markowi Jaremie i profesorowi Józefowi Krzysztofowi Gierowskiemu.

Jako Gość specjalny Konferencji wykład wygłosił prof. Piotr Sztompka. Tematem jego wystąpienia była trauma społeczna i kulturowa. Dla nas - lekarzy - była to prawdziwa uczta intelektualna, otwierająca nowe horyzonty i pozwalająca lepiej  zrozumieć zmieniający się kontekst społeczny i jego wpływ na kondycję ludzką.

Kolejnym mocnym akcentem była sesja pt. Artysta i emocje, zorganizowana pod patronatem Komisji Kultury Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Gościliśmy dwoje wspaniałych artystów: Jana Peszka i Marię Peszek. Sesja miała charakter panelu dyskusyjnego, w trakcie którego rozmawialiśmy o naturze i granicach sztuki, o radzeniu sobie z wchodzeniem w trudne role i odgrywaniem trudnych emocji, o tym na ile sztuka może być terapią i jaki szacunek wybitnych artystów budzi wrażliwość na piękno osób chorych.

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem przyjęli sesję na temat neuroteologii. Psychiatra musi być wyczulony również na duchowość pacjenta, jego egzystencjalne pytanie i poszukiwanie transcendencji, a równocześnie musi zachować neutralność światopoglądową. O rozumieniu duchowości dyskutowali: neurobiolog - prof. Jerzy Vetulani, teolog i psychoterapeuta - ks. Jacek Prusak oraz psychiatra i psychoterapeuta - prof. Bogdan de Barbaro.  

W tym roku sporo czasu poświęcono problemom zaburzeń depresyjnym osób w wieku podeszłym. Zagadnienie to zostało przedstawione z kilku perspektyw: biologicznej, medycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, fizjoterapeutycznej. Szczególnie w populacji geriatrycznej musimy pamiętać o współchorobowości somatycznej i nieraz nietypowych objawach ciężkich schorzeń - mówił o tym prof. Jerzy Gąsowski. Z kolei prof. Jerzy Aleksandrowicz podkreślił, że psychoterapia bynajmniej nie jest zarezerwowana dla osób młodych i że pacjenci w wieku podeszłym mogą z niej czerpać wielkie korzyści. Prof. Marta Makara Studzińska poruszyła ważny i niedoszacowany problem przemocy wobec osób starszych, zaś prof. Marek Żak z typowym dla siebie entuzjazmem i zaangażowaniem przekonywał, że rehabilitacja ruchowa może mieć kapitalne znaczenia dla kondycji psychicznej. Prof. Tomasz Sobów opowiedział o starzeniu się z chorobą dwubiegunową i objawach tej choroby u starszych pacjentów, zaś prof. Jerzy Leszek o dysfunkcjach poznawczych.

Oczywiście, w programie konferencji nie zabrakło sesji poświęconych farmakoterapii czy osiągnięciom naukowym i wynikom najnowszych badań w zakresie depresji nawracającej i zaburzeń dwubiegunowych. Zwracano uwagę na zjawisko lekooporności, na profilaktykę samobójstw, na konieczność współpracy psychiatry z lekarzami innych specjalności (np. internista czy ginekolog). Tradycyjnie już swoje osiągnięcia naukowe prezentowała Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, III Klinika Psychiatryczna IPiN oraz II Klinika Psychiatryczna IPiN.

Powiew prawdziwego entuzjazmu i świeżości przyniosła sesja, podczas której Katarzyna Szaulińska i Ewa Poradowska, pracujące na codzień w III Klinice Psychiatrycznej, prezentowały program edukacyjny dla młodzieży "Czarne fale - lekcje o depresji". Ta ważna "praca u podstaw" odbywa się z zastosowaniem komiksu ukazującego rozwój choroby i wychodzenie z niej u przeciętnego nastolatka. Panie doktor nie tylko wymyśliły komiks jako znakomite medium przekazu (nawiasem mówiąc narysowany przez artystę, który sam zmagał się w przeszłości z depresją, co czyni treść jeszcze bardziej przekonującą), ale i zaangażowały do swojego projektu modelki i znane blogerki mody. Tak trzymać, Dziewczyny! Robicie kawał dobrej roboty!

O zainteresowaniu uczestników dobitnie świadczy fakt, że mimo atrakcji ośnieżonego Zakopanego sala wykładowa była przez cały czas pełna. Mamy wielką nadzieję, że te bardzo mocne merytorycznie spotkania będą mogły być kontynuowane w kolejnych latach.

                                               Prof. Dominika Dudek  

 

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Marek Jarema- Przewodniczący

Prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz
Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro
Prof. dr hab. Dominika Dudek
Prof. dr hab. Janusz Heitzman
Prof. dr hab. Janusz Rybakowski
Prof. dr hab. Tomasz Sobów
Prof. dr hab. Łukasz Święcicki
Prof. dr hab. Andrzej Zięba
 

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Dominika Dudek
Mgr Wioletta Szot
Mgr Maja Szymaczek
Mgr Katarzyna Wilk