Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Międzynarodowy sukces ośrodka Breast Unit

2016/12/18

W miniony czwartek, 14 grudnia, zakończył się audyt przeprowadzany przez przedstawicieli Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego (SIS). Po raz pierwszy w Polsce, wizyta ta zakończyła się przyznaniem podwójnej certyfikacji -  polskiej
i międzynarodowej – oraz przyznania statusu jednostki „Breast Unit” Uniwersyteckiemu Centrum Leczenia Chorób Piersi
w Szpitalu Uniwersyteckim. Jest to jedyny tego typu ośrodek w Polsce Południowej.

Centrum funkcjonuje od maja ubiegłego roku. Powstało na bazie działającej dotychczas Regionalnej Poradni Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Chorób Sutka, Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentereologicznej oraz Pracowni Mammograficznej i Diagnostyki Chorób Sutka przy Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii.

- Jest to najmłodsze „dziecko” Szpitala Uniwersyteckiego, ale z pewnością nie ostatnie. Powstało dzięki ogromnej pasji, zaangażowaniu, umiejętności i chęci współpracy szeregu osób, przede wszystkim jednak dr Diany Hodorowicz- Zaniewskiej i jej zespołu – podkreśliła podczas otwarcia wizyty akredytacyjnej Dyrektor Barbara Bulanowska.

Centrum wizytowali: Przewodniczący Międzynarodowej Szkoły Senologii – prof. Ruben Orda z Izraela, Sekretarz Generalny SIS – prof. Eldemiro Iglesias z Hiszpanii oraz prof. Tadeusz Pieńkowski - Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.

Komisja Akredytacyjna zapoznała się ze strukturą organizacyjną ośrodka, szczegółowo sprawdziła dokumentację szpitalną, zgodność protokołów postępowania przyjętych w danym ośrodku z międzynarodowymi standardami oraz wizytowała zaplecze diagnostyczne
i lecznicze Szpitala Uniwersyteckiego. W drugim dniu audytorzy wzięli udział w wielodyscyplinarnym konsylium.

Efektem wizyty było przyznanie Uniwersyteckiemu Centrum Leczenia Chorób Piersi w Szpitalu Uniwersyteckim certyfikatu akredytacyjnego. Uznano, że ośrodek ten jest pełnoprawną jednostką Breast Unit, czyli oferującą zintegrowany system diagnostyczno-leczniczy chorób raka piersi. Uznano jednocześnie, że spełnia on wszelkie światowe standardy świadczeń. – Stwierdzamy, że cały zespół, pracujący w jednostce jest bardzo wysoko wyspecjalizowany, a także dysponuje wysokiej klasy sprzętem. Doceniamy ogromną pracę, jaka została wykonana przy tworzeniu ośrodka – podsumował prof. Ruben Orda.

- Breast Unit, to dla mnie osobiście bardzo istotna część działalności szpitala, która cieszy właśnie dlatego, że powstała wbrew okolicznościom. Mimo trudnych warunków logistycznych, rozrzucenia poszczególnych oddziałów i pracowni między różne budynki, braku tradycji interdyscyplinarnej współpracy i wreszcie mimo braku właściwego finansowania tego typu ośrodków przez publicznego płatnika (na planach sprzed kilku lat się skończyło), powstał wysokospecjalistyczny ośrodek na poziomie międzynarodowym. Podjęliśmy wspólnie decyzję o stworzeniu systemu leczenia, którego celem jest wykroczenie poza i ponad ramy wyznaczone przez działalność pojedynczego Oddziału Klinicznego, oraz uzyskanie dzięki wdrożeniu systemu powiązań
i współpracy między różnymi specjalistami, efektu synergii w procesie leczenia naszych Pacjentek
. Jak wydać, była to dobra decyzja – zauważa Barbara Bulanowska

Uroczyste zakończenie audytu zaszczycił swą obecnością Dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Maciej Małecki.

W krakowskim Breast Unit w Szpitalu Uniwersyteckim rocznie leczonych jest ok. 400 pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi. W każdym przypadku decyzja odnośnie leczenia podejmowana jest wspólnie przez lekarzy biorących udział w cotygodniowych konsyliach. W skład zespołu wchodzą:  radiolodzy, chirurdzy, ginekolodzy, onkolodzy, patomorfolodzy, radioterapeuci i chirurg plastyczny. Wszystkie pacjentki mogą liczyć również na pomoc fizjoterapeuty i psychologa.

Większość pacjentek stanowią chore z województwa małopolskiego, ale ok 40 proc. pochodzi z województw sąsiednich: śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Ze względu na osadzenie w strukturze Szpitala Uniwersyteckiego w ośrodku są diagnozowane i operowane najcięższe przypadki: chore z licznymi obciążeniami internistycznymi, synchronicznymi nowotworami w innych lokalizacjach i pacjentki po przeszczepach nerek. Ośrodek prowadzi również poradnictwo dla młodych kobiet z rakiem piersi, które pragną zachować płodność po leczeniu onkologicznym. Jest też placówką referencyjną w makroregionie dla kobiet ciężarnych z rozpoznanym rakiem piersi.

/fot. Dziennik Polski 20.12.2016/