Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Psychiatrii Dorosłych

Rejestracja: 12 424-87-43

Kontakt


Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
Kierownik: Dr n. med. Maciej Pilecki

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
Sekretariat Ordynatora Oddziału Klinicznego:

Sekretariat Psychiatrii Dorosłych
12 424 87 06
12 424 87 45 fax
Sekretariat Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
12 424 87 40
12 424 87 44 fax

 

ODDZIAŁ STACJONARNY

Pododdział Zaburzeń Afektywnych - A
Dyżurka Lekarska:
12 424 87 10
12 424 87 28
Dyżurka Pielęgniarek:
12 424- 87 19
Gabinet Psychologa
12 424 87 10
12 424 81 76
Pododdział Psychiatrii Geriatrycznej - G
Dyżurka Lekarska
12 424 87 35
Dyżurka Pielęgniarek
12 424 87 20
Z-ca Ordynatora Gabinet Lekarski
12 424 87 46
Gabinet Lekarski
12 424 81 71
Gabinet Psychologów
12 424 81 72
Pododdział Leczenia Zaburzeń Psychotycznych -C
Dyżurka Lekarska
12 424 87 21
Gabinet Lekarski
12 424 87 36
Dyżurka Pielęgniarek
12 424 87 21
Telefon dla Pacjentów
12 424 87 25
Pododdział Psychiatrii Psychodynamicznej- P
Dyżurka Lekarska
12 424 87 18
Dyżurka Pielęgniarek
12 424 81 81
Gabinet Psychologów
12 424 81 80

 

ODDZIAŁY DZIENNE

Oddział Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju
Dyżurka Lekarska
12 424 87 54
Dyżurka Lekarska
12 424 87 18
Oddział Gerontopsychiatryczny
Dyżurka Lekarska
12 424 87 17
Oddział Leczenia Psychoz
Oddział Dzienny - pl.Sikorskiego 2/8
12 421 51 17
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
Oddział Dzienny - ul.Miodowa 9
12 429 42 97
Poradnia Psychiatryczna Dorosłych
Rejestracja
12 424 87 23
Gabinet Lekarski
12 424 87 58
Gabinet Psychologów
12 424 87 02
Poradnia Terapii Rodzin
Sekretariat, Rejestracja
12 424 87 50
12 424 87 51
Kierownik Zakładu Terapii Rodzin
12 424 87 15
Gabinet Psychoterapeutów
12 424 87 50
12 424 87 51
Gabinet Leczenia Chorób Afektywnych
Rejestracja
12 424 87 23
Gabinet Lekarski
12 424 87 03
Gabinet Leczenia i Rehabilitacji Psychoz
Rejestracja
12 424 87 21
Gabinet Lekarski
12 424 87 21
Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej
Rejestracja
12 424 87 18
12 424 87 34
Gabinet Lekarski
12 424 87 14
12 424 87 18
Gabinet Psychoterapeuty
12 424 87 11
Gabinet Psychogeriatryczny
12 424 87 05
12 424 81 71
Przełożona Pielęgniarek
12 424 87 13

W Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży przyjmuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Grzegorz Saj
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
ul. Kopernika 21 (budynek tzw. „szwalni")
Tel. 664 082 741

Rzecznik przyjmuje osoby zainteresowane we czwartki i w piątki w godzinach 7.30 - 15.30.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

1.Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,

2.Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,

3.Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,

4.Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Zakres kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego dotyczy całodobowego Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dzieci, Dorosłych i Młodzieży.DECO


DECO DECODECODECO


DECO DECO DECO DECODECODECO