Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Psychiatrii Dorosłych

Rejestracja: 12 424-87-23

Przejdź do menu 3 poziomu

Kontakt


Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży

Kierownik: Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
rejestracja.psychiatriadoroslych@su.krakow.pl

Sekretariaty Ordynatora Oddziału Klinicznego:

1. Sekretariat Psychiatrii Dorosłych
12 424 87 06       
12 424 87 45 fax      

2. Sekretariat Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
12 424 87 40       
12 424 87 44 fax       

ODDZIAŁ STACJONARNY ( PSYCHIATRIA DOROSŁYCH)

1. Pododdział Zaburzeń Afektywnych - A
kierujący pododdziałem: dr n. med. Marcin Siwek

Dyżurka Lekarska:       
12 424 81 76       

Dyżurka Pielęgniarek:       
12 424- 87 19       

2. Pododdział Psychiatrii Geriatrycznej - G
kierująca pododdziałem: lek .med. Małgorzata Kowalska

Dyżurka Lekarska       
12 424 87 35

Dyżurka Pielęgniarek       
12 424 87 20       

3. Pododdział Leczenia Zaburzeń Psychotycznych - C
kierujący pododdziałem: lek. med. Zbigniew Ćwikliński

Dyżurka Lekarska       
12 424 87 21

Gabinet Lekarski       
12 424 87 36

Dyżurka Pielęgniarek       
12 424 87 21

Telefon dla Pacjentów       
12 424 87 25

4. Pododdział Psychiatrii Psychodynamicznej - P
kierujący pododdziałem: lek. med. Adam Curyło

Dyżurka Lekarska       
12 424 87 18

Gabinet lekarski
12 424 87 34

Dyżurka Pielęgniarek       
12 424 81 81

Gabinet Psychologów       
12 424 81 80       

ODDZIAŁY DZIENNE (PSYCHIATRII DOROSŁYCH)

1. Oddział Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju
kierująca oddziałem: lek. med. Katarzyna Marek

Dyżurka Lekarska       
12 424 87 54

2. Oddział Psychogeriatryczny
kierująca oddziałem: dr n. med. Agata Dimter

Dyżurka Lekarska       
12 424 87 17

3. Oddział Leczenia Psychoz
Kierująca oddziałem: dr n. med. Aneta Kalisz

Oddział Dzienny - pl.Sikorskiego 2/8       
12 421 51 17

4. Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
kierująca oddziałem: lek. med. Krzysztof Gmurkowski

Oddział Dzienny - ul.Miodowa 9       
12 429 42 97


PORADNIE

Poradnia Psychiatryczna Dorosłych

Rejestracja       
12 424 87 23

Poradnia Terapii Rodzin

Sekretariat, Rejestracja       
12 424 87 50       
12 424 87 51       

Poradnia Leczenia Uzależnień

rejestracja
12 424 87 43       

Przełożona Pielęgniarek       
12 424 87 13       
________________________________________
W Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży przyjmuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Grzegorz Saj
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
ul. Kopernika 21 (budynek tzw. „szwalni")
Tel. 664 082 741

Rzecznik przyjmuje osoby zainteresowane we czwartki i w piątki w godzinach 7.30 - 15.30.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
2. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,
3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,
4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.
Zakres kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego dotyczy całodobowego Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dzieci, Dorosłych i Młodzieży.

DECODECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO