Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Apteka

Przejdź do menu 3 poziomu

O nas

APTEKA
im. dr farm. Marka Gatty Kostyala

Kierownik: mgr farm. Witold JUCHA

DECO


Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie swoje początki datuje od chwili fundacji Szpitala u schyłku XVIII wieku. Mieściła się w budynku przyklasztornym, sąsiadującym z Kliniką Ortopedii. W roku 1975 został dla niej wybudowany wolnostojący budynek, o powierzchni 2000m
2 przy ulicy Kopernika 19a. Obecnie jest największą apteką szpitalną w Polsce, w pełni skomputeryzowaną , prowadzącą obok działalności farmaceutycznej również działalność szkoleniową dla farmaceutów z całej Polski i dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum UJ oraz techników farmaceutycznych. Obsługuje 30 Oddziałów Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego. Zatrudnia 50 osób, z czego 38 stanowi personel fachowy: 16 magistrów farmacji (większość z I lub II stopniem specjalizacji), ściśle współpracujących z lekarzami na poszczególnych oddziałach klinicznych oraz 21 techników farmacji  W Aptece realizuje się ponad 9300 recept miesięcznie. Obok Sekcji Leków Gotowych i Receptury znajduje się w niej również Sekcja Programów Terapeutycznych NFZ, Stanowisko ds. Analiz Farmakoekonomicznych, Pracownia Przygotowywania Cytostatyków, Pracownia Żywienia Pozajelitowego. Działalność tego typu Pracowni wpływa na poprawę bezpieczeństwa farmakoterapii, jednocześnie umożliwiając uzyskiwanie znacznych oszczędności finansowych.

Celem działalności Apteki jest nie tylko dystrybucja leków na Oddziały Kliniczne, ale również gospodarka lekiem w szerokim tego słowa znaczeniu. Pracownicy Apteki biorą czynny udział w usprawnianiu i racjonalizacji gospodarki lekiem poprzez udział w działalności Komitetu Terapeutycznego oraz Komitetu ds. Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. W latach 1996-2000 Apteka uczestniczyła w programie TEMPUS PHARE, którego celem było dostosowanie farmacji polskiej do norm Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki lekiem w szpitalu, zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, racjonalizacji farmakoterapii. Nawiązana została ścisła współpraca ze Szpitalami Uniwersyteckimi w Europie w zakresie wymiany naukowej myśli farmaceutycznej.

W latach 2006-2008 farmaceuci Apteki SU brali również czynny udział w programie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci w zakresie kształcenia zawodowego. W 2009 roku projekt został zakończony opracowaniem przy współudziale Uniwersytetów w Barcelonie, Hamburgu, Montpellier oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego e-learningowego programu szkolenia oraz skryptu z zakresu farmacji klinicznej.

Pracownicy Apteki są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Farmacji Onkologicznej, Sekcji Farmacji Onkologicznej PTFarm, Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych, Sekcji Żywienia Do i Pozajelitowego PTFarm oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i zjazdach farmaceutycznych w trosce o dobro pacjenta nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Galeria zdjęć

DECODECODECO

 


DECO