Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

CUMRIK

Przejdź do menu 3 poziomu

Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – jedyny taki ośrodek w Małopolsce!

2013/06/13

logotypy

Supernowoczesny blok operacyjny z 6 salami, najnowszej generacji komory hiperbaryczne, 30-łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a na dachu lądowisko dla helikopterów – to wszystko czeka na pacjentów w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Nowoczesny obiekt typu Trauma Centre przy ul. Kopernika 50 jest już gotowy.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest jednym z 14 akredytowanych przez Ministra Zdrowia ośrodków w Polsce, w którym powołano centrum urazowe referencyjne dla całego regionu. CUMRiK to jedyny taki ośrodek w Małopolsce.

Dzięki najnowocześniejszym technologiom medycznym i rozwiązaniom teletechnicznym, w oparciu o wykwalifikowaną, wielospecjalistyczną kadrę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, CUMRiK świadczyć będzie szybką i kompleksową pomoc ofiarom wypadków i zdarzeń masowych.

Projekt  utworzenia Centrum Urazowego dla Małopolski  pozwala na:

ð  wielospecjalistyczne diagnozowanie i leczenie skutków urazów u ofiar wypadków pojedynczych i masowych (również tych wywołanych użyciem materiałów niebezpiecznych);

ð  udzielanie poszkodowanym, w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, niezwłocznej pomocy medycznej we właściwym zakresie, z uwzględnieniem zasady „złotej godziny” (tj. czasu, w którym powinna być udzielona pomoc, od której zależy czy poszkodowany przeżyje);

ð  zwiększenie szans na przeżycie większej liczby uczestników wypadków i katastrof;

ð  skrócenie średniego czasu kompleksowego leczenia szpitalnego - obniżenie  liczby zgonów osób poszkodowanych;

ð  prowadzenie działalności dydaktycznej (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum) w zakresie medycyny ratunkowej;

ð  pełnienie funkcji jednostki konsultacyjnej dla szpitalnych oddziałów ratunkowych w obszarze regionalnym;

ð  obniżenie śmiertelności i kalectwa w następstwie urazów do poziomu Unii Europejskiej i Ameryki Północnej, co wyraża się m.in. poniżej przedstawionymi wskaźnikami:

ð  zmniejszenie odsetka tzw. zgonów do uniknięcia z obecnych 20% - 25% do akceptowalnych 10%;

ð  zmniejszenie śmiertelności pourazowej z 75 do 50 osób na 100 000 mieszkańców rocznie (czyli z około 30 000 do około 20 000 tysięcy ludzi);

ð  zmniejszenie skutków kalectwa pourazowego z 40% do 25% (oznacza to zmniejszenie liczby inwalidów powypadkowych z około 120 000 do 75 000 rocznie);

ð  zapewnienie na terenie największych aglomeracji miejskich warunków do likwidacji skutków katastrof i wypadków masowych lub ewentualnych działań terrorystycznych;

ð  rozwój wiedzy medycznej na bazie badań prowadzonych w ośrodkach dysponujących doskonałym wyposażeniem, wysoko wykwalifikowaną kadrą i dużą liczbą chorych;

ð  możliwość uczestnictwa w programach międzynarodowych, jako współtwórca projektów badawczych.

Nowy obiekt spełnia wszystkie wymogi ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i najwyższe standardy obowiązujące w krajach wysokorozwiniętych. Inwestycja zapewni prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych ogniw systemu ratownictwa medycznego w Małopolsce oraz komplementarność z systemem ogólnopolskim.

Budynek CUMRiK ma 5 kondygnacji i powierzchnię około 7 500 m2.

 • Na parterze mieści się Szpitalny Oddział Ratunkowy z obszernym podjazdem dla karetek i niezbędnym zapleczem diagnostyczno-laboratoryjnym. Tu również ulokowane są unikatowe w skali Małopolski komory hiperbaryczne. Dzięki możliwości zastosowania 100%-owego tlenu pod maksymalnym ciśnieniem (3 atmosfery) te najnowszej generacji urządzenia-kapsuły pozwalają na skuteczne leczenie ciężkich zmiażdżeń, oparzeń czy beztlenowych zakażeń. Czysty tlen dociera prosto do czerwonych krwinek i szybciej regeneruje uszkodzone tkanki. Przy użyciu mniejszego ciśnienia komory mogą być również stosowane do leczenia zatruć tlenkiem węgla czy górskich chorób dekompresyjnych.
 • Pierwsze piętro budynku zajmują Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych oraz Oddział Obserwacyjno-Internistyczny.
 • Drugie piętro to duży, 30-łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Trzecie piętro zajmuje nowoczesny, wysokospecjalistyczny blok operacyjny z 6 salami.
 • Na dachu budynku znajduje się lądowisko dla helikopterów.
 • Piwnice to pomieszczenia techniczne i socjalne.
 • Centrum Urazowe połączone jest z funkcjonalnym budynkiem rezonansu magnetycznego, a specjalną przewiązką komunikacyjną - z Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii i Neurotraumatologii oraz, posiadającym Oddział Udarowy, Oddziałem Neurologii, przy ul. Botanicznej 3.
 • Uzupełnieniem dla budynku CUMRiK jest zmodernizowane zaplecze chirurgiczne w budynku Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, przy ul. Kopernika 40 - o powierzchni ponad 900 m2:

CUMRiK został wybudowany i wyposażony w ramach realizacji dwóch współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów  pn. „Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap I” oraz „Wyposażenie i uruchomienie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap II”:

 • „Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap I”

  Projekt umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

è  Oś Priorytetowa 5 - Krakowski Obszar Metropolitalny

è  Działanie 5.2 - Rozwój Funkcji Metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

è  Całkowita wartość projektu: - ok. 77 520 000 PLN

è  Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu: - ok. 73 290 000 PLN

è  kwota dofinansowania:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: - ok. 62 300 000   PLN

- dotacja Ministra Zdrowia: - 6 500 000 PLN

- wkład własny Szpitala Uniwersyteckiego: - ok. 4 230 000 PLN

è  Umowa o dofinansowanie:
MRPO.05.02.00-12-449/10-00-XVI/51/FE/11 z dnia 06.07.2011 r.

è  Okres realizacji: - 2011 - 2013

Projekt infrastrukturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 • „Wyposażenie i uruchomienie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap II”

Projekt umieszczony na liście Projektów Indywidualnych  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2007-2013,

è  Priorytet XII -  Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia - Krakowski Obszar Metropolitalny

è  Działanie 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego

è  Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu: -  11 243 000 PLN

è  kwota dofinansowania:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: -   9 556 550 PLN

- dotacja Ministra Zdrowia: -1 686 450 PLN

è  Umowa o dofinansowanie: UDA-POIS.12.01.00-00-067/10-00

è  Okres realizacji: - 2011- 2013

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Uroczyste otwarcie Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie: 20 czerwca 2013 r.

Zobacz jak powstawał CUMRiK:

 • CUMRiK - materiały prasowe [pdf, 510 KB] Pobierz
 • CUMRiK - wykłady towarzyszące [pdf, 190 KB] Pobierz

Anna Drukała, Biuro Prasowe Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

DECODECODECO

 


DECO