Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Informacja o ewentualnych kosztach związanych z hospitalizacją

Szanowni Pacjenci, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ewentualnych kosztów związanych z hospitalizacją

Zasady i organizacja wykonywania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w SPZOZ Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zostały ustalone Zarządzeniem nr 83/2018-A-K Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dnia 30.05.2018 roku. Określają one między innymi, co następuje:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych w szczególności:
1. w przypadku osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
2. w przypadku osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, gdy świadczenia te nie są kwalifikowane jako gwarantowane;
3. w przypadku osób kierowanych przez inne podmioty, gdy świadczenia udzielane są na zlecenie i finansowane przez te podmioty.

Wynagrodzenie za odpłatne świadczenia zdrowotne określane jest zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Regulaminem Organizacyjnym oraz Cennikiem, zawartą umową określającą indywidualnie wysokość wynagrodzenia lub indywidualnym rachunkiem kosztów, odpowiednio do okoliczności i z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów udzielenia świadczenia zdrowotnego.

W przypadku świadczeń planowych, finansowanych wyłącznie przez osoby fizyczne, wynagrodzenie uiszczane jest z góry w pełnej wysokości, a w przypadku gdy ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie – nie niższej niż 50% przewidywanej wysokości.

Uwaga: O ile w umowie z Pacjentem lub jego płatnikiem nie określono inaczej, koszty hospitalizacji określa się z uwzględnieniem obowiązującego cennika za świadczenia zdrowotne (procedury medyczne), aktualnych cen za osobodzień pobytu na oddziałach Szpitala (tabela poniżej) oraz kosztów rzeczywistych (poniesionych przez Szpital) użytych u danego Pacjenta: wyrobów medycznych (materiałów medycznych), produktów leczniczych (leków), preparatów krwiopochodnych, preparatów do żywienia poza- lub dojelitowego, nie ujętych w cenie procedury medycznej.

Ceny za osobodzień pobytu pacjenta na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2019-A-K Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dnia 29.05.2019 roku.

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na rok 2018 dostępny w Sekcji Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów,  ul.  Kopernika 36 oraz pod linkiem (w przypadku procedur nieuwzględnionych w cenniku koszty obliczane są indywidualnie zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu zasadami rachunku kosztów)

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne na rok 2019

  • Cennik opłat za świadczenia zdrowotne na rok 2019 [pdf, 2,5 MB] Pobierz