Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Komitet ds. Leczenia Żywieniowego

Informacje dla Personelu Medycznego Szpitala Uniwersyteckiego:

​​Zadania Komitetu ds. Leczenia Żywieniowego:

 • ​Organizacja żywienia w oddziałach szpitalnych,
 • Upowszechnienie wiedzy na temat żywienia,
 • Podejmowanie działań na rzecz wywiązywania się z obowiązku oceny stanu  odżywienia chorych przyjętych do szpitala,
 • Zapobieganie niedożywieniu szpitalnemu poprzez ustalenie planu postępowania żywieniowego u chorych ze stwierdzonym niedożywieniem lub ryzykiem niedożywienia,
 • Opracowywanie i wprowadzanie zasad monitorowania stanu odżywienia chorych hospitalizowanych,
 • Upowszechnianie standardów rozpoznawania niedożywienia i metod leczenia żywieniowego,
 • Współpraca z Dyrekcją Szpitala i Kierownikami Oddziałów w zakresie  ustalania zasad opieki żywieniowej nad pacjentami,
 • Nadzór nad obowiązującymi w szpitalu procedurami terapii żywieniowej, ich weryfikacja,  wnioskowanie zmian, formułowanie zaleceń do właściwych jednostek Szpitala,
 • Weryfikacja aktualnie stosowanych diet w Szpitalu.
W skład komitetu wchodzą:
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska Wcisło  - Przewodniczący
 • mgr Renata Galska ​- Sekretarz
 • prof. dr hab. Piotr Richter
 • dr hab. n. med.  Dorota Pawlik
 • dr n. med. Czesław Osuch
 • mgr farm. Justyna Zamarska
 • mgr Małgorzata Gądek
 • mgr Zofia Serafin
 • Katarzyna Bentkowska
 • lek. med. Agnieszka Parnicka
 • dr n. med. Michał Pędziwiatr
 • mgr Barbara Dudek
 • lek. med. Elżbieta Dobrowolska
 • mgr Anna Kamińska
 • dr n. med. Magdalena Przybylska-Feluś
 • mgr Agnieszka Dąbek

Koordynator ds. żywienia klinicznego:

mgr Anna Kamińska
tel. 602 217 854, 12-424-89-81
e-mail: annakaminska@su.krakow.pl 
zywieniekliniczne@su.krakow.pl​

Zadania koordynatora ds. żywienia klinicznego:

1. Kwalifikacja chorych do żywienia dietą przemysłową.
2. Pomoc przy organizacji implantacji PEG oraz przygotowaniu pacjenta do zabiegu.
3. Kontrola opieki chorego w okresie około operacyjnym.
4. Edukacja rodziny oraz pacjenta z zakresu żywienia dietą przemysłową i opieki nad pacjentem.
5. Zgłoszenie chorego do Poradni Żywieniowej.
6. Szkolenie personelu medycznego mające na celu kwalifikowanie do odpowiednich rodzajów żywienia, pielęgnacji chorych oraz powikłań w trakcie żywienia dietą przemysłową.
7. Kontrola stanu odżywienia chorych.
8. Współpraca z Komitetem Żywieniowym oraz innymi oddziałami klinicznymi Szpitala Uniwersyteckiego.
9. Interdyscyplinarna pomoc chorym z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi.
10. Tworzenie struktury organizacyjnej do spraw żywienia poza i dojelitowego.

Rozszerzone informacje oraz dokumenty dla Pracowników Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego są dostępne w wewnętrznym systemie szpitala.

Opis problemu żywieniowego dot. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Formularz do kontaktu dla Pracowników SU