ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

zapraszają na:

 

XIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową

z cyklu: "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU"

 


                

PATRONAT HONOROWY

Prof.dr hab.med. Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

PATRONAT NAUKOWY

Prof.dr hab.med. Tomasz Grodzicki

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

                                              

KOMITET ORGANIZACYJNY

Maria Szymaczek- Przewodnicząca

Renata Galska- z-ca Przewodniczącej

Maria Beczkowicz

Magdalena Dryja

Izabela Hec

Jolanta Janik

Urszula Kowalewska

Renata Kurkowska

Joanna Łatka

Dorota Malczyk

Marlena Padykuła

Marta Przybycień

Władysława Rękiewicz

Stanisław Wojtan

 

KOMITET NAUKOWY:

Z honorowym udziałem Pani Józefy Szczurek- Żelazko- Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

dr hab. Maria Kózka, prof.UJ - Przewodnicząca

dr n.med. Stefan Bednarz

prof.dr hab. Tomasz Brzostek

prof.dr hab. Małgorzata Bulanda

dr hab.prof.UJ Artur Gądek

dr Beata Guzak

dr Greta Kanownik

mgr Zofia Małas

prof.dr hab. Roman Nowobilski

dr n.med. Anna Szczypta

dr Tadeusz Wadas

prof.dr hab. Jerzy Wordliczek

dr Grażyna Wójcik

prof.dr hab. Irena Wrońska