ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

Program konferencji

Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

zapraszają na:

 

XIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową

z cyklu: "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU"

 

 Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, al. 29- listopada 46
 
Szanowni Państwo!
Zapraszamy na XIV konferencję z cyklu: Pacjent, pielęgniarka- partnerzy w działaniu.
 W konferencji swój udział zapowiedzieli znani i cenieni profesjonaliści w dziedzinie medycyny, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, przedstawiciele organizacji pacjentów.

Konferencji towarzyszą:

Wystawa fotograficzna poświęcona Bł. Hannie Chrzanowskiej

Prezentacja książki: "Błogosławiona Hanna Chrzanowska- Dama Miłosierdzia: pod redakcją: Kazimiery Zahradniczek, Heleny Matogi, Tadeusza Wadasa"

Wystawy Firm- Współorganizatorów konferencji

Program szczegółowy

Czwartek, 16.05.2019

9.00-9.10 Otwarcie konferencji, wystąpienie Gości

9.10-9.30 Zofia Małas: Aktualna sytuacja w pielęgniarstwie i położnictwie

9.30-10.00 Wykład inauguracyjny: prof.dr hab. Dominika Dudek: Ból i depresja

10.00- 13.10 Sesja I Wybrane problemy w ortopedii operacyjnej

Moderatorzy: dr hab. Artur Gądek, mgr Magdalena Dryja

10.00-10.30 Artur Gądek: Nowoczesna alloplastyka stawu biodrowego i kolanowego.

10.30-11.00 Henryk Liszka: Chirurgia stopy i stawu skokowego- nowe możliwości.

11.0011.20 Jakub Ślusarski: Co nowego w chirurgii barku ?

11.20-11.40 Adam Podhorecki: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego-dlaczego? kiedy? dla kogo?

11.40-12.00 Krzysztof Miśkowiec: Alloplastyka biodra u osób powyżej 65 roku życia

12.00-12.30 Magdalena Dryja: Rola pielęgniarki w minimalizowaniu ryzyka zakażeń miejsca operowanego.

12.30-13.00 Kinga Salawa: Współpraca w zespołach operacyjnych a zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta podczas zabiegu  operacyjnego

13.00-13.10 Sylwia Rogowska: Rany przewlekłe w opiece domowej,Schulke Polska

 13.10-14.00 Obiad

 

14.00-16.00 Sesja II Rehabilitacja w chorobach wewnętrznych

 Moderatorzy: Prof.dr hab. Roman Nowobilski, Dr Marek Kaszuba

14.00-14.25 Roma Nowobilski: Rola rehabilitacji w chorobach wewnętrznych

14.25-14.45 Marek Kaszuba: Rola pielęgniarki w uzyskaniu i utrzymaniu przez pacjenta dobrej kontroli astmy.

14.45-15.05 Agnieszka Śliwka, Wojciech Kliczewski: Usprawnianie pacjenta wentylowanego mechanicznie na oddziale intensywnej opieki medycznej.

15.05-15.25 Tomasz Włoch, Rafał Piliński, Karolina Marciniak, Katarzyna Papież: Skuteczność metod oczyszczania oskrzeli- w świetle EBM i doświadczeń własnych.

15.25-15.45 Tomasz Włoch, Rafał Piliński, Agnieszka Śliwka, Marek Kaszuba, Roman Nowobilski: Metody oporowanego treningu mięśni oddechowych.

15.45-16.00 Dyskusja

 

16.00-16.20 Przerwa kawowa

 

16.20-18.40 Sesja III profilaktyka zakażeń niejedno ma imię

Moderatorzy: mgr Jolanta Janik, dr Grażyna Rogala- Pawelczyk

16.20-16.40 Jolanta Janik: Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu.

16.40-17.00 Edyta Synowiec: Rola i zadania pielęgniarki epidemiologicznej w podmiotach lecznictwa zamkniętego.

17.00-17.20 Anna Szczypta: Teoria a praktyka w nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi w podmiotach leczniczych w Polsce.

17.20-17.45 Małgorzata Bulanda: Nowe spojrzenie na problem zakażeń nabytych w szpitalu.

17.45-18.10 Michał Pędziwiatr: Nowoczesna opieka okołooperacyjna po rozległych zabiegach operacyjnych.

18.10-18.30 Barbara Śliwa: Ryzyko zakażenia miejsca operowanego.

18.30-18.50 Caterina Galani: Patient care and better life for nurses- Opieka nad pacjentem a lepsze życie pielęgniarek, GOJO Industries.

18.50-19.00 Dyskusja

 

Piątek, 17.05.2019

9.00-11.35 Sesja IV: Co z tym bólem ?

Moderatorzy: prof.dr hab. Jerzy Wordliczek, mgr Stanisław Wojtan

9.00-9.20 Jerzy Wordliczek: Leczenie bólu u pacjentów w oddziale intensywnej terapii

9.20-9.40 Stanisław Wojtan: Ocena i monitorowanie bólu u pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii

9.40-10.00 Iwona Filipczak- Bryniarska: Cierpienie duchowe pacjenta a problem leczenia bólu

10.00-10.20 Justyna Koniczuk- Kleja: Somatyzacja doświadczenia bólu- czy ten problem jest tylko w głowie?

10.20-10.35 Lucyna Kazior: Rola pielęgniarki w leczeniu bólu u pacjentów oddziału medycyny paliatywnej

10.35-10.55 Magdalena Panek:Leczenie bólu u noworodków- od historii po współczesne wyzwania

10.55-11.35 Agnieszka Wal, Agnieszka Jastrzębska: czy poród musi boleć? Współczesne metody łagodzenia bólu porodowego

 

11.35-11.50 Sesja plakatowa

Moderatorzy: prof. Maria Kózka, mgr Renata Galska, mgr Marta Przybycień

 

11.35-12.00 Przerwa kawowa

 

12.00-14.00 Sesja V Aktualności w pielęgniarstwie

Moderatorzy: prof. Maria Kózka, mgr Maria Szymaczek

W sesji udział wezmą:

Józefa Szczurek- Żelazko- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Greta Kanownik- Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych M.Z.

Beata Guzak- Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: Kierunki zmian w kształceniu podyplomowym

Grażyna Rogala- Pawelczyk- Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Komunikacja w zespole terapeutycznym w prewencji wykroczeń zawodowych i zdarzeń medycznych

Arkadiusz Wnuk: Analiza błędów przedlaboratoryjnych.

 

14.00 Podsumowanie konferencji, rozdanie nagród za sesję posterową

 

 Warsztaty:

czwartek, 16.05.2019, sala 033

10.15-12.15 Tamara Górecka, Andrzej Bisaga, BBraun: Zamknięta linia naczyniowa

13.50-14.50 Marta Sierocińska, Becton Dockinson: Bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego podczas terapii dożylnej

15.00-16.30 Jarosław Nieć, Johnson&Johnson: Pierwotna endoproteza stawu kolanowego PFC Sigma- jak przygotować instrumentarium? Warsztaty praktyczne z wykorzytaniem " sztucznych kości" i techniki 3D

16.35-17.35 Sylwia Rogowska, Schulke: Opieka nad pacjentem skolonizowanym szczepami MDRO

czwartek, 16.05.2019, sala 030

10.15-12.15 Leszek Guga, psycholog, trener, TZMO: Rozmowa z pacjentem i jego rodziną- budowanie porozumienia i partnerstwa

14.00-15.00 Dagmara Bukowska, Mercator Medical: Bezpieczeństwo rany operacyjnej w kontekście stosowanych chłonnych materiałów opatrunkowych

15.10-16.10 Agnieszka Smerdka, Pofam: Nowości w pomocniczym sprzęcie urologicznym dla pacjentów oraz zasady jego refundacji

16.20-17.50 Agnieszka Bukowa, Arkadiusz Wnuk, Natalia Antosz, Lucyna Danek- Szpital Uniwersytecki, Firma Sarstedt, Firma Radiometer: Błędy przedlaboratoryjne

piątek, 17.05.2019, sala 033

10.10-11.10 Catalin Zlatko Iancovici, GOJO Industries: Quality of patient care and 5 Moments at the point of care- Jakość opieki nad pacjentem a 5 Momentów higieny rąk w punkcie opieki

 

Postery:

1. Monika Stańczyk - Stawarz, Natalia Stężowska, Dominika Wabno: Zachowania zdrowotne a ostre zespoły wieńcowe

2. Kinga Kołodziej: Żywienie na oddziale intensywnej terapii

3. Zuzanna Radosz, Paula Tomaszewska, Karolina Niedźwiecka: Percepcja obciążenia pracą ratowników medycznych

4. Paula Tomaszewska, Zuzanna Radosz, Karolina Niedźwiecka: Poczucie umiejscowienia kontroli w miejscu pracy i satysfakcja z pracy ratowników medycznym

5. Magdalena Wołkowicz: Rozwój odleżyn w okresie okołooperacjnym u osób w wieku starszym poddanych endoprotezoplastyce

6. Karol Biega: Alloplastyka stawu biodrowego z przedniego dostępu - linia bikini

7. Katarzyna Jarek: Ocena bólu w oddziale intensywnej terapii

8. Aleksandra Uzar: Profilaktyka zakażeń połogowych - rys historyczny

9. Karolina Szczypta: Profilaktyka zakazeń grypy u noworodków

10. Kinga Martynowska: TORCH - to ogromne ryzyko choroby u noworodka

11. Katarzyna Leszczyńska: Odporność z fiolki - cała prawda o szczepieniach wcześniaków

12. Gabriela Walczyk: Higiena rąk jako podstawa profilaktyki zakażeń szpitalnych

13. Dominika Szewczyk: Boreliza - co warto o niej wiedzieć

14. Maria Słobodzian: Zakłucia jedna z naczęstszych przyczyn ekspozycji zawodowej wśród personelu medycznego

15. Magdalena Maciołek: Flora bakteryjna noworodka po porodzie siłami natury i cięciu cesarskim

16. Roman Nowobiliski, Maria Maj, Wioletta Plewa, Magdalena Batkiewicz, Agnieszka Śliwa, Tomasz Włoch: Terapia lustrzana, a wrażenia fantomowe - czy współpraca pomiędzy fizjoterapeutą, pielęgniarką jest możliwa?

17. Aleksandra Werłos: Co Polacy wiedzą o pielęgniarkach i położnych?

18. Agnieszka Wacław, Aleksandra Uzar, Aleksandra Werłos, Patrycja Ostrogórska, Barbara Prażmowska: Opieka nad obrzezaną kobietą ciężarną