ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

Informacje

Klinika Psychiatrii Dorosłych w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

III  Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Fundacja Ośrodek Badań Medycznych

Zapraszają na:

XXIV konferencję szkoleniowo - naukową z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”-

 

Konferencja odbędzie się w terminie 1-2.03.2019 roku w Zakopanem

 

 Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na XXIV konferencję, która odbędzie się w dniach 1-2 marzec 2019

 Uprzejmie informujemy, że XXIV Konferencja z cyklu: FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA I REHABILITACJA ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH otrzymała Certyfikat Infarma, nr 990

 

INFORMACJA WSTĘPNA XXIV konferecji:

 • Konferencja odbędzie się w dniach: 1-2 marca 2019 roku w Zakopanem
 • Miejsce obrad: D.W. Hyrny, ul. Piłsudskiego 20, Zakopane
 • Opłata zjazdowa wynosi 270,00 zł i -obejmuje koszty uczestnictwa w konferencji, materiały, udział w uroczystej kolacji w dniu 1.03.2019, przerwy kawowe.
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń
 • Sekretariat Konferencji będzie działał w Hotelu Hyrny w dniach:
 •     piątek, 01.03.2019 -  od godziny 8.00
 •     sobota, 02.03.2019 - od godziny 8.00       
 •     odbiór certyfikatów będzie możliwy w sekretariacie konferencji, D.W. Hyrny, po zakończeniu obrad w dniu 02.03.2019
 • Punkty edukacyjne- 12 pkt edukacyjnych
 • Wyżywienie dodatkowe: Uprzejmie informujemy, że nie zapewniamy wyżywienia poza przerwami i kolacją w dniu 01.03.2019. Istnieje możliwość zamówienia obiadów w D.W. Hyrny- kontakt w recepcji hotelu.
 • Dla Gości hotelowych D.W. Hyrny- w cenę pokoju wliczone jest śniadanie.     
 • Informacja dla lekarzy rezydentów:
 • organizatorzy przewidują 20 miejsc zwolnionych z opłaty fee dla rezydentów- członków PTP. Warunkiem jest opłacenie bieżącej składki ( na rok 2018). Zgłoszenia przyjmuje Pani mgr Katarzyna Wilk ( 124248706; e-mail: k.wilk@poczta.fm). Decyduje kolejność zgłoszeń, przy zgłoszeniu należy przedstawić dowód opłaty składki.

                                                     

 

 1. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i przesłanie kserokopii opłaty zjazdowej do dnia 20 lutego 2019 na adres:

  Mgr Katarzyna Wilk
  Klinika Psychiatrii Dorosłych CM UJ
  ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków
  z dopiskiem ”Psychiatria”
 2. Możliwa rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: http://www.su.krakow.pl/konferencje/psychiatria/ w zakładce: formularz rejestracyjny oraz przesłanie skanu opłaty na adres: maja.szymaczek@gmail.com
   
 3. Informacje dotyczące konferencji oraz program dostępne na stronie:

  http://www.su.krakow.pl/konferencje/psychiatria/
   
 4. Opłatę zjazdową prosimy wpłacać na konto:

  Fundacja Ośrodek Badań Medycznych
  30-611 Kraków, ul. Beskidzka 37/7
  rachunek: BANK PEKAO S.A.
  19 1240 4719 1111 0000 5176 7840
  koniecznie z adnotacją "PSYCHIATRIA"
   
 5. Zapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Plakatowej.
  Prosimy o nadsyłanie tematów plakatów do dnia 15.01.2019 r. na adres:

  Prof. dr hab. Marek Jarema
  Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Al.Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
  tel./fax: 22 842 40 87,
  e-mail: jarema@ipin.edu.pl

 

Wytyczne dotyczące przygotowania plakatu:

·         Wielkość plakatu: maksymalnie do formatu B1 ( 100 cm x 70 cm)

·         Plakat powinien zawierać: tytuł, nazwiska autorów, reprezentowane instytucje.

·         Plakat proszę zgłaszać w sekretariacie konferencji w czwartek, 2 marca 2018

·         Materiały do przymocowania plakatów do tablic będą zapewnione przez organizatorów.

·         Plakaty pozostawione na tablicach nie będą odsyłane do autorów po zakończeniu Konferencji.

·         Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za plakaty pozostawione na tablicach.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Obrady odbywać się będą w DW "HYRNY" -szczegółowe informacje w Sekretariacie Konferencji oraz w programie
 2. Sekretariat Konferencji będzie działał od 01.03.2019 godz. 9.00 w DW "HYRNY" przy ul. Piłsudskiego 20  w Zakopanem.
 3. Rejestracja Uczestników nastąpi po osobistym zgłoszeniu się w Sekretariacie Konferencji w DW "HYRNY"

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do:

Mgr Katarzyna Wilk
tel.: 12 424 87 06
      
e-mail: k.wilk@poczta.fm

lub:
Mgr Maja Szymaczek
tel.: 606 406 148

e-mail: maja.szymaczek@gmail.com

lub:
Mgr Wioletta Szot
tel.: 12 424 87 17

e-mail: wiolaszot@o2.pl