ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

Program konferencji

Klinika Psychiatrii Dorosłych w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

III  Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Fundacja Ośrodek Badań Medycznych

Zapraszają na:

XXIV konferencję szkoleniowo - naukową z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”-

 

Konferencja odbędzie się w terminie 1-2.03.2019 roku w Zakopanem

 

 

 

 XXIV konferencja szkoleniowo – naukowa z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”

" Zaburzenia afektywne: różne oblicza, podobne problemy".

 

W dniu 1.03.2019 w godzinach 9.40-11.30 zapraszamy na warsztat Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno- Behawioralnej: Dysregulacja emocji w zaburzeniu osobowości z pogranicza.

www.ptdbt.pl

 

Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej, D.W. Hyrny, II piętro

 

Piątek, 1.03.2019

11.45-12.00 Marek Jarema, Dominika Dudek: Otwarcie konferencji

12.00-13.30 Sesja inauguracyjna

Marek Jarema: Dawniej to były depresje...

Janusz Heitzman: Czas się bać. Horyzonty zagrożeń zdrowia psychicznego.

Janusz Rybakowski: Współczesny paradygmat etiopatogenetyczny choroby afektywnej dwubiegunowej.

13.30-14.00 Marcin Siwek: Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu schizofrenii, wykład sponsorowany, Firma Angelini

14.00-16.00 Witkacy i psychopatologia

Jacek Popiel: Tajemnice biografii Witkacego?

Bogusław Habrat: Od psychopatologicznego opisu świata do psychopatologii własnej.

Krzysztof Rutkowski: Psychoanaliza Witkacego.

Andrzej Dziuk: Metafizyczna teoria sztuki " Wariata z Krupówek".

16.00-16.30 Agata Szulc: Czy wytyczne i stanadardy są potrzebne? przypadek objawów negatywnych w schizofrenii, wykład sponsorowany, Firma Gedeon Richter

16.30-16.45 Przerwa kawowa

16.45-18.15 Leczenie biologiczne

Joanna Rymaszewska: Głęboka stymulacja mózgu (DBS)- wskazania, ograniczenia, kwalifikacja chorych.

Irena Nalepa: LPD- skąd idziemy, dokąd zmierzamy?

Jerzy Samochowiec: Korzyści stosowania leków przeciwdepresyjnych w leczeniu depresji jednobiegunowej-

                            stanowisko Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA).

18.15-18.45 Przemysław Bieńkowski: Natychmiast czy z odroczeniem- Mechanizmy działania leków przeciwlękowych praktycznie, wykład sponsorowany, Firma Sandoz

18.45-19.30 Debata: Marcin Wojnar, Przemysław Bieńkowski: Na zdrowie, czyli o lekach i alkoholu, Sesja sponsorowana Firmy Pfizer

19.30-20.00 Varia

Marlena Sokół- Szawłowska: Możliwości zastosowania fMRI do oceny skuteczności CBT i treningu MBCT

                           w zaburzeniach depresyjnych nawracających.

20.30- Kolacja

 

 

 Sobota, 2.03.2019

 8.30-10.00 Sesja Kliniki Psychiatrii w Poznaniu

Maria Napierała: Rozumienie mowy w CHAD.

Ewa Ferensztajn-Rochowiak: Przeciwciała antyglutamatergiczne w CHAD.

Anna Cwojdzińska: Indukcja nastroju i teoria umysłu u pacjentów z depresją i zdrowych.

Grzegorz Kolasa: Wysiłek fizyczny i przepływ krwi w korze przedczołowej podczas testów neurokognitywnych w depresji.

10.00-11.30 Sesja III Kliniki IPiN: Leczenie uzależnień w depresji i depresji u uzależnionych

Adam Wichniak: Depresja, alkohol, leki uspokajające i nasenne- przyczyna, skutek czy współwystępowanie?

Rodryg Reszczyński: Leczenie- perspektywa lekarza.

Joanna Salbert- Leczenie- perspektywa psychologa.

11.30-12.00 Dominika Dudek: Leczenie zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym, wykład sponsorowany Firma Teva

12.00-12.45 Gość specjalny Konferencji, prof Ryszard Tadeusiewicz

Ryszard Tadeusiewicz: W jakim zakresie badania sztucznej inteligencji mogą być użyteczne dla psychiatrii ?

12.45-14.00 Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce i terapii choroby afektywnej dwubiegunowej

Monika Dominiak: Wczesne przewidywanie zmiany fazy na podstawie danych zbieranych przez smartphone

Anna Z.Antosik- Wójcińska: Zastosowanie analizy głosu do wczesnego przewidywania zmiany fazy.

Anna Z. Antosik- Wójcińska, Monika Dominiak: Komputerowe wspomaganie diagnostyki wczesnego wykrywania zmiany fazy- wstępne

                    wyniki badania prowadzonego w IPiN.

14.00-14.30 Przerwa

14.30-16.00 Sesja: Obcy- Inny

Moderator: Jacek Prusak

Halina Grzymała- Moszczyńska: Emigracja jako źródło depresji.

Bogdan de Barbaro: Spotkanie z Obcym- Innym- perspektywa psychiatry i psychoterapeuty.

Ziad Abou Saleh: Spotkanie z Obcym- Innym- perspektywa socjologa.

16-16.30 Jerzy Samochowiec: Optymalizacja leczenia depresji, wykład sponsorowany, Firma Lundbeck

16.30-17.00 Wiesław Cubała: Leczenie zaburzeń dwubiegunowych- co nowego? wykład sponsorowany, Firma Sanofi

17.00-18.00 Seksualność i emocje

Bartosz Grabski: Problemy psychiczne osób transpłciowych.

Michał Lew- Starowicz: Seksualność osób z niepełnosprawnością

18.00-19.00 Varia

Jerzy Leszek: Czy neuronalne komórki macierzyste mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu depresji?"