Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Endokrynologii

Rejestracja: 12 424 75 08

Przejdź do menu 3 poziomu

O nas

W skład zespołu Ośrodka Medycyny Nuklearnej Oddziału Klinicznego Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wchodzi pięciu lekarzy z tytułem specjalisty medycyny nuklearnej, dwóch lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej oraz jeden rezydent, również w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej. Dodatkowo zaplecze techniczne Ośrodka tworzy siedem osób (sześć z wyższym wykształceniem - technicy, fizycy oraz pielęgniarka dyplomowana ze specjalizacją w dziedzinie epidemiologii), w tym jedna osoba w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej. Łącznie kadra Ośrodka stanowi duży interdyscyplinarny zespół doświadczony w przeprowadzaniu oraz interpretacji wszystkich dostępnych w kraju badań diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej, doceniany na wielu konferencjach krajowych oraz zagranicznych, a także posiadający imponujący dorobek naukowy w postaci publikacji w wysoko-impaktowanych czasopismach naukowych.

W Ośrodku od wielu lat prowadzona jest najliczniejsza w makroregionie grupa pacjentów z guzami neuroendokrynnymi oraz rakami tarczycy. Ośrodek posiada status placówki liczącej się na arenie polskiej oraz międzynarodowej w zakresie diagnostyki oraz leczenia tego typu schorzeń. Należy podkreślić, że placówka pod opieką Pani Prof. Alicji Hubalewskiej-Dydejczyk od końca lat dziewięćdziesiątych poświęcała się pracom nad poprawą diagnostyki i terapii w grupie chorych z nowotworami neuroendokrynnymi. Przeprowadzone w Klinice badania nad wprowadzeniem do diagnostyki analogów somatostatyny znakowanych technetem w ramach współpracy z Akcjami COST spowodowały ogromny postęp w diagnostyce guzów neuroendokrynnych (dwie prace z tego zakresu zostały opublikowane w wysokoimpaktowanych czasopismach, zespół Ośrodka otrzymał również szereg wyróżnień i nagród na konferencjach międzynarodowych), a następnie zapoczątkowały możliwość prowadzenia prac badawczych poświęconych terapii receptorowej znakowanymi analogami somatostatyny (PRRT – peptide receptor radionuclide therapy). Obecnie Ośrodek może poszczycić się jedną z największych w Polsce grup pacjentów poddanych oraz pozostających nadal w obserwacji. Ponadto, prowadzone są prace polegające na testowaniu oraz wdrażaniu do praktyki klinicznej nowatorskich metod diagnostycznych oraz terapeutycznych z zastosowaniem nowozsyntetyzowanych znakowanych związków peptydowych (znakowany 99mTc analog GLP-1).

Wśród publikowanych przez zespół Ośrodka Medycyny Nuklearnej prac oryginalnych można wymienić:


 • Sowa-Staszczak A, Pach D, Chrzan R, Trofimiuk M, Stefańska A, Tomaszuk M, Kołodziej M, Mikołajczak R, Pawlak D, Hubalewska-Dydejczyk A.: Peptide receptor radionuclide therapy as a potential tool for neoadjuvant therapy in patients with inoperable neuroendocrine tumours (NETs). European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2011 May-Sep;38(9):1669-1674
 • Pach D, Sowa-Staszczak A, Kunikowska J, Królicki L, Trofimiuk M, Stefańska A, Tomaszuk M, Głowa B, Mikołajczak R, Pawlak D, Jabrocka-Hybel A, Hubalewska-Dydejczyk AB.: Repeated cycles of peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) - Results and side-effects of the radioisotope (90)Y-DOTA TATE, (177)Lu-DOTA TATE or (90)Y/(177)Lu-DOTA TATE therapy in patients with disseminated NET. Radiotherapy & Oncology. 2012 Aug-Jan;102(1):45-50
 • Sowa-Staszczak A, Pach D, Stefańska A, Tomaszuk M, Lenda-Tracz W, Mikołajczak R, Pawlak D, Chrzan R, Gilis-Januszewska A, Przybylik-Mazurek E, Hubalewska-Dydejczyk A.: Can treatment using radiolabelled somatostatin analogue increase the survival rate In patients with non-functioning neuroendocrine pancreatictumors? Nuclear Medicine Review. 2011;14(2): 73-78
 • Sowa-Staszczak A, Chrzan R, Pach D, Stefańska A, Tomaszuk M, Buziak-Bereza M, Kołodziej M, Przybylik-Mazurek E, Hubalewska-Dydejczyk A.: Are RECIST criteria sufficient to assess response to therapy in neuroendocrine tumors? – In Press - Clinical Imaging
 • TomaszukM, Sowa-Staszczak A, Lenda-Tracz W, Glowa B, Pach D, Buziak-Bereza M, Stefańska A, Janota B, Pawlak D, Mikolajczak R, Hubalewska-Dydejczyk AB.: Dosimetry of exendin-4 based radiotracer for glucagonlike peptide-1 receptor imaging: an initial report. Journal of Physics.: Conference Series. 2011, DOI:10.1088/1742-6596/317/1/012011
 • Opalinska M, Stompor T, Pach D, Mikolajczak R, Fedak D, Krzanowski M, Rakowski T, Sowa-Staszczak A, Glowa B, Garnuszek P, Maurin M, Karczmarczyk U, Sulowicz W, Hubalewska-Dydejczyk A. Imaging of inflamed carotid artery atherosclerotic plaques with the use of 99mTc-HYNIC-IL-2 scintigraphy in end-stage renal disease patients. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2012;39:673-82
 • Hubalewska-Dydejczyk A, Trofimiuk M, Sowa-Staszczak A, Gilis-Januszewska A, Baczyńska E, Szybiński P, Anielski R, Matłok M, Bonicki W, Kunikowska J. Neuroendocrine tumours of rare location. Endokrynol Pol. 2010;61:322-7
 • Hubalewska-Dydejczyk A., Stompór T., Kalembkiewicz M., Krzanowski M., Mikołajczak R., Sowa-Staszczak A., Tabor-CiepielaB., Karczmarczyk U., Kuśnierz-Cabala B., Sulowicz W.: Identification of the inflamed atherosclerotic plaque using 123I-labeled interleukin-2 scintigraphy in high-risk pd patients. Perit Dial Int. 2009;29:568-74
 • Hubalewska-Dydejczyk A., Jurczak W., Sowa-Staszczak A., Kunikowska J., Królicki L., Gilis-Januszewska A., Giza A., Szurkowska M., Pach D., Glowa B., Mikołajczak R., Pawlak D., Stefanska A., Huszno B., Skotnicki AB.: New Forms of Radionuclide Therapy with 90Y in Oncology. Nuclear Medicine Review, 2008;11:5-12

Prace naukowych, referaty i doniesienia wygłoszone na konferencjach i zjazdach polskich oraz zagranicznych w 2011r.:

 • Sowa-Staszczak A, Pach D, Stefańska A, Tomaszuk M, Mikołajczak R, Pawlak D, Trofimiuk M, Chrzan R, Hubalewska-Dydejczyk A. Peptide receptor radiotherapy as a potential tool of neoadjuvant therapy in patients with inoperable neuroendocrine tumors (NETs). Streszczenia 2011; p. C107. 8th Annual European Neuroendocrine Tumor Society Conference, Lizbona, 9 – 11 marzec 2011.
 • Sowa-Staszczak A, Pach D, Tomaszuk M, Stefańska A, Jabrocka A, Głowa B, Mikołajczak R, Janota B, Hubalewska-Dydejczyk A. 99mTc labeled GLP-1 scintigraphy with use of [Lys40(Ahx-HYNIC-99mTc/EDDA)NH2]-Exendin-4 in the diagnostic of insulinoma. Streszczenia 2011; p. C108. 8th Annual European Neuroendocrine Tumor Society Conference, Lizbona, 9 – 11 marzec 2011.
 • Tomaszuk M, Sowa-Staszczak A, Lenda-Tracz W, Pach D, Buziak-Bereza M, Stefańska A, Głowa B, Janota B, Pawlak D, Mikołajczak R, Hubalewska-Dydejczyk A. Dosimetry of Exendin-4 Based Radiotracer for Glucagonlike Peptide-1 Receptor Imaging – Initial Report. Streszczenia 2011; p. SS3-3. The International Conference on Image Optimisation in Nuclear Medicine, Ayia Napa, 23 -26 marzec 2011
 • Sowa-Staszczak A, Pach D, Stefańska A, Tomaszuk M, Mikołajczak R, Pawlak D, Trofimiuk M, Chrzan R, Hubalewska-Dydejczyk A. First clinical application of 99mTc labelled long-acting agonist of GLP-1 (Exendin-4) in endocrine tumors diagnosis. Streszczenia 2011; 1st World congress on Gallium-68 and Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRNT), Bad Berka, 23 -26 czerwca 2011
 • Sowa-Staszczak A, Pach D, Stefańska A, Tomaszuk M, Mikołajczak R, Pawlak D, Trofimiuk M, Chrzan R, Hubalewska-Dydejczyk A. The possibility to use Peptide Receptor Radionuclide Therapy as a neoadjuvant therapy in patients with inoperable neuroendocrine tumors (NETs). Streszczenia 2011; p. O-59. 1st World congress on Gallium-68 and Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRNT), Bad Berka, 23 -26 czerwca 2011
 • Stefańska A, Sowa-Staszczak A, Pach D, Tomaszuk M, Jabrocka-Hybel A, Glowa B, Mikołajczak R, Janota B, Hubalewska-Dydejczyk A. First clinical application of 99mTc labelled long-acting agonist of GLP-1 (Exendin-4) in endocrine tumors diagnosis. Streszczenia 2011; p 089. 6th European Molecular Imaging Meeting – EMIM, Leiden, 19 – 21 czerwca 2011
 • Hubalewska-Dydejczyk A, Sowa-Staszczak A, Mikołajczak R, Pach D, Janota B, Tomaszuk M, Stefańska A, Jabrocka A, Głowa B. 99mTc labeled GLP-1 scintigraphy with use of [Lys40(Ahx-HYNIC 99mTc/EDDA)NH2]-Exendin-4 in the diagnostic of insulinoma. Streszczenia 2011; Annual Meeting of American Society of Nuclear Medicine, Texas, 4 -8 czerwiec 2011
 • Sowa-Staszczak A, Hubalewska-Dydejczyk A, Stefańska A, Kunikowska J, Królicki L, Mikołajczak R, Pawlak D, Pach D, Chrzan R, Trofimiuk M. Repeated cycles of peptide receptor radionulide therapy (PRRT) – side-effects and response to the radioisotope 90Y-DOTA TATE, or 90Y/177Lu-DOTA TATE therapy in patients with disseminated NET. Streszczenia 2011; Annual Meeting of American Society of Nuclear Medicine, Texas, 4 -8 czerwca 2011
 • Sowa-Staszczak A, Pach D, Jabrocka-Hybel A, Gilis-Januszewska A, Przybylik-Mazurek E, Stefańska A, Tomaszuk M, Mikołajczak R, Janota B, Hubalewska-Dydejczyk A. Scyntygrafia z zastosowaniem znakowanego glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1) u pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy – doniesienie wstępne. Streszczenia 2011; III Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Kraków, 9 – 10 wrzesień 2011
 • Sowa-Staszczak A, Stefańska A, Pach D, Tomaszuk M, Jabrocka-Hybel A, Głowa B, Mikołajczak R, Janota B, Hubalewska-Dydejczyk A. First clinical application of a 99mTc - labelled long - acting agonist of GLP – 1 (Exendin - 4) in endocrine tumours diagnosis. Streszczenie 2011; p OP556. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Birmingham, 15 -19 październik 2011
 • Lenda-Tracz W, Tomaszuk M, Głowa B, Sowa-Staszczak A, Hubalewska-Dydejczyk A. Reconstruction parameters which influence on decreasing/increasing value of target to non-target coefficient detected lesions in SPECT study with used in 99mTc[EDDA/HYNIC]Octreotate for patients with GEP-NET. Streszczenie 2011; p OP033. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Birmingham, 15 -19 październik 2011
 • Tomaszuk M, Sowa-Staszczak A, Lenda-Tracz W, Głowa B, Pach D, Buziak-Bereza M, Stefańska A, Janota B, Pawlak D, Mikołajczak R, Hubalewska-Dydejczyk A. Biokinetics and Initial Dose Assessment of [Lys40(Ahx-HYNIC-99mTc/EDDA)NH2]-exendin-4 for Glucagonlike Peptide-1 Receptor Imaging. Streszczenie 2011; p OP228. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Birmingham, 15 -19 październik 2011
 • Janota B, Jakubowska E, Leszczyńska M, Mikołajczak R, Mansi R, Hubalewska-Dydejczyk A, Sowa-Staszczak A, Tomaszuk M, Głowa B. [LYS40-(AHX-HYNIC)NH2-99MTC]EXENDIN-4 as potential radiopharmaceutical for insulinoma diagnostics. Streszczenie 2011; p PW053. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Birmingham, 15 -19 październik 2011
 • Tomaszuk M, Murawska J, Trofimiuk M, Hubalewska-Dydejczyk A. Comparison of Quantitative and Qualitative Assessment of Myocardial Perfusion SPECT in Patients with Ischemic Heart Disease. Streszczenie 2011; p TP051. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Birmingham, 15 -19 październik 2011
 • Tomaszuk M, Matusiak K, Jung A, Lenda-Tracz W, Sowa-Staszczak A, Buziak-Bereza M, Hubalewska-Dydejczyk A. Thermoluminescent detectors (TLDs) measurements as an element of radioiodine therapy dose assessment in patients with differentiated thyroid carcinoma (DTC). Streszczenie 2011; p TP087. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Birmingham, 15 -19 październik 2011
 • Hubalewska-Dydejczyk A, Sowa-Staszczak A, Pach D, Jabrocka-Hybel A, Stefańska A, Tomaszuk M, Mikołajczak R, Janota B. Pitfalls of Glucagonlike Peptide-1 Receptor Imaging performed by [Lys40(Ahx-HYNIC-99mTc/EDDA)NH2]-exendin-4. Streszczenie 2011; p. Pre-clinical studies Session 4. From dosimetry to biological effect: radiobiology as guide to clinical practice in nuclear medicine co-organized with COST BM0607 – Final Action congress, Sorrento, 5 -9 listopad 2011
 • Tomaszuk M, Sowa-Staszczak A, Mikołajczak R, Buziak-Bereza M, Lenda-Tracz W, Głowa B, Janota B, Hubalewska-Dydejczyk A. Biokinetics and preliminary dose assessment of [Lys40(Ahx-HYNIC-99mTc/EDDA)NH2]-exendin-4 for Glucagonlike Peptide-1 Receptor Imaging. Streszczenie 2011; p. COST MB0607 WG1: Molecular targets for targeted radionuclide therapy. From dosimetry to biological effect: radiobiology as guide to clinical practice in nuclear medicine co-organized with COST BM0607 – Final Action congress, Sorrento, 5 -9 listopad 2011

DECODECODECO

 


DECO