Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej

Rejestracja: 12 424-75-57

Przejdź do menu 3 poziomu

Działalność

W Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej znajdują się:

 • dwie nowoczesne sale operacyjne gdzie wykonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi chirurgiczne:
  • chirurgia nowotworów wewnątrzgałkowych w hipotensji
  • brachyterapia guzów wewnątrzgałkowych pierwotnych i przerzutowych (Ru- 106, I-125)
  • chirurgia guzów wewnątrzgałkowych wraz z operacjami rekonstrukcyjnymi w zakresie twarzy
   • chirurgia witreoretinalna
   • operacje odwarstwionej siatkówki
   • chirurgia zaćmy
   • operacje przeciwjaskrowe
   • iniekcje doszklistkowe
   • operacje korekcyjne powiek
 • Oddział dysponuje 26 łóżkami dla chorych
 • Gabinet zabiegowy
 • Specjalistyczne przychodnie przykliniczne: ogólną, onkologiczną, leczenia jaskry, leczenia schorzeń siatkówki, patofizjologii widzenia i neurookulistyki wyposażone w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i leczniczą, przyjmujące pacjentów z Małopolski i sąsiednich województw, a w zakresie onkologii okulistycznej - pacjentów z całej Polski oraz z zagranicy.

OSIĄGNIĘCIA

 • Krakowska Klinika jest wiodącym ośrodkiem onkologii okulistycznej w Polsce. Wprowadzone zostały nowe metody leczenia guzów wewnątrzgałkowych: przezskleralna resekcja guzów w znieczuleniu ogólnym i hipotensji, terapia fotodynamiczna naczyniaków naczyniówki, przezźreniczną termoterapię guzów. Ponadto przy współpracy z Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie chorzy z przerzutowymi guzami wewnątrzgałkowymi są leczeni teleradioterapią.
 • Do tradycji Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM należy duże przywiązanie do działalności dydaktycznej, która obecnie obejmuje zajęcia z okulistyki dla studentów Wydziału Lekarskiego, Stomatologii, Ratownictwa Medycznego oraz Szkoły dla Obcokrajowców. Ponadto prowadzone są zajęcia w ramach szkolenia podyplomowego dla okulistów oraz dla lekarzy innych specjalności.
 • W ramach podnoszenia kwalifikacji personelu organizowane są cotygodniowe spotkania naukowo-szkoleniowe.
 • Pracownicy Katedry publikują corocznie wiele artykułów medycznych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
 • Klinika od lat angażuje się w projekty badawczo-naukowe. Dzięki uzyskanym Grantom na badania mamy możliwość realizacji kolejnych celów:
 • Standaryzacja postępowania w czerniaku błony naczyniowej gałki ocznej
 • Wartość diagnostyczna nowych wskaźników biochemicznych dla oceny zaawansowania choroby w czerniaku naczyniówki
 • Udział w stworzeniu Międzyregionalnej Sieci Badawczo-Rozwojowej Genetyki Kognitywnej biorąc udział w projekcie badawczym pt: „Nowoczesna analiza swoistych wariantów genetycznych drobnocząsteczkowych modulatorów neurometabolizmu i neuroprotekcji w chorobach układu nerwowego”
 • W ramach programu polityki zdrowotnej pt: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” jako jednego z zadań     „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło wniosek o sfinansowaniu projektu „ Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Faza I: Centrum Cyklotronowe Bronowice”. Dzięki tej decyzji trwają bardzo zaawansowane prace na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN nad stworzeniem centrum badawczo-terapeutycznego CCB, wyposażonego w nowoczesny CYKLOTRON. Jest to wielki krok na drodze do zbudowania w Polsce nowoczesnej i skutecznej radioterapii protonowej nowotworów. Wysiłki te zaowocowały podpisaniem w dn. 31.01.2011 r. umowy pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, a Oddziałem Klinicznym Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i uruchomieniem pierwszej w Polsce i Europie Środkowej Pracowni Radioterapii Protonowej.
 • Uzyskano dotację na „Inwestycję budowlaną w roku 2009 – modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM”  11.10.2010 r. otwarto nowoczesny Blok Operacyjny.
 • W zakresie realizowanych w Klinice tematów leczniczych i naukowych, współpracujemy z innymi ośrodkami:

-Instytutem Fizyki Jądrowej – zastosowanie  protonów w  leczeniu  nowotworów wewnątrzgałkowych,  jako najnowocześniejszej metody terapii tego schorzenia.

-Kliniką Neonatologii Instytutu Pediatrii UJ CM realizując program profilaktyki i leczenia retinopatii wcześniaków i jej następstw, co w istotny sposób wpływa na zahamowanie rozwoju tej jednostki chorobowej i zapobiega w wielu  przypadkach powstaniu związanej z nią ślepoty.

-Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej USD w Krakowie, współpraca w diagnostyce i leczeniu dzieci z siatkówczakiem.

-Katedrą Patomorfologii: badania histopatologiczne i immunologiczne guzów wewnatrzgałkowych i aparatu ochronnego oka.

-Instytutem Onkologii, leczeni są wybrani chorzy z  przerzutami nowotworowymi do gałki ocznej oraz chorzy z przerzutami czerniaka wewnątrzgałkowego.

-Wydziałem Biotechnologii – przeprowadzając badania doświadczalne dotyczące hodowli komórkowych czerniaka ludzkiego i badania na modelu  czerniaka Bomirskiego rosnącego w przedniej komorze oka chomika.

-II Katedrą Chorób Wewnętrznych – badając wybrane parametry aktywności układu immunologicznego, celem oceny patomechanizmu samoistnych zapaleń błony naczyniowej oraz wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego  z wiekiem.

-Zakładem Parazytologii – w zakresie diagnostyki zapaleń błony naczyniowej,  oceniając płyn pobrany z przedniej komory oka,

-Kliniką Neurochirurgii i  Neurotraumatologii,

-Kliniką Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

-Kliniką Otolaryngologii – w zakresie badań nad unaczynieniem czerniaka, wykonywanie odlewów naczyniowych i badania  w mikroskopie skaningowym.

 • Prowadzimy współpracę naukowo-szkoleniową z wieloma ośrodkami okulistycznymi za granicą:

- w zakresie onkologii okulistycznej z ośrodkiem onkologicznym prowadzonym przez Dr Jerry i Carol Shields’ów w Philadelphii, z Kliniką Okulistyki w Berlinie prowadzoną przez Prof. Antoninę M. Joussen, Ocular Oncology Centre Royal Liverpool University Hospital (Prof. Bertil Damato), Center for Oncology w Clatterbridge (dr Kacperek) oraz Oddziałem Okulistyki Instytutu Curie w Paryżu (prof. Laurence Desjardins).

-w zakresie badań podstawowych z Uniwersytetem w Leiden w Holandii (Dr MartynaJager).

-w  zakresie  retinologii  z Kliniką  Okulistyki  Szpitala Uniwersyteckiego  w Ljublianie (Prof. Marko Hawlina) i Santa Maria delle Croci Hospital in Ravenna – Włochy (Prof. Cesare Forlini).

-z Kliniką Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie (Prof.  Avinoam Bezalel  Safran).

-z Oddziałem Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Creteil (Prof.Gisele Soubrane).

DECODECODECO

 


DECO