Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej

Rejestracja: 12 424-75-57

Przejdź do menu 3 poziomu

MARIA STARZYCKA

DECO

1934

Urodziła się w Krakowie, tam też uczęszczała do szkoły i w 1951 roku dała egzamin dojrzałości w Gimnazjum im W. Joteyki. W latach 1955  studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie uzyskując dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem. W 1963 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Okulistyki Akademii Medycznej w Krakowie, z którą związane jest jej całe życie zawodowe i kariera akademicka. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1969 roku na podstawie rozprawy pt. "Wyniki operacyjnego leczenia nowotworów złośliwych powiek u chorych leczonych w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Krakowie w latachch 1948-1967". Habilitowała się w 1983 r. na podstawie rozprawy pt. "Samoistne odwarstwienie siatkówki w świetle badań klinicznych oraz oznaczeń składników mineralnych i wolnych kwasów tłuszczowych w płynie podtęczówkowym". W 1993 roku uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2000 roku profesora zwyczajnego. W październiku 96 roku prof. Starzycka została Kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1990 i 1996-99 była prodziekanem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, była także członkiem kilku Komisji Senackich i Wydziałowych. Prof. Starzycka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz wielu jego sekcji. Od dziewięciu lat jest redaktorem naczelnym "Kliniki Ocznej" (organu PTO) oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego. Przez dwie kadencje była Przewodniczącą Krakowskiego Oddziału PTO oraz wiceprzewodniczącą Zarządu Sekcji Retinologicznej. Obecnie przez drugą kadencję sprawuje funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Sekcji Informatyki PTO. Jest także członkiem kilku okulistycznych towarzystw zagranicznych: Association for Eye Research (obecnie EVER), Societé Française dOphtalmologie, International Schepens Society, gdzie przez szereg lat była członkiem International Advisory Board. Jako jedyna osoba z Polski jest wybranym po czteroletnim okresie kandydackim członkiem Klubu Jules Gonina, skupiającego liczących się retinologów z całego świata. Prof. Starzycka odbyła w latach 1976-87 kilkutygodniowe staże szkoleniowe w renomowanych w granicznych klinikach w Pradze, Tybindze, Würzburgu, Münster oraz dwumiesięczny staż w światowej sławy  ośrodku retinologicznym "Retina Associates" w Bostonie. Wielokrotnie korzystała z możliwości krótkotrwałych, jedno- lub kilkudniowych wizyt w Klinikach Okulistycznych w Ulm, Homburg w Tybindze, Kolonii, Lyonie, Erlangen, a ostatnio w Centrum Onkologicznym w Liverpoolu. Jest odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Pod kierunkiem prof. Marii Starzyckiej specjalizację z okulistyki uzyskało ponad 30 osób; jest promotorem sześciu ukończonych i czterech otwartych, będących na ukończeniu przewodów doktorskich.

Dorobek naukowy kierownika Kliniki obejmuje 87 opublikowanych prac oraz trzy rozdziały w monografii pt. "Czerniak złośliwy" wydanej w 1998 roku. Zasadniczy kierunek jej pracy naukowo-badawczej stanowi problematyka retinologiczna obejmująca zagadnienia związane z odwarstwieniem siatkówki, dystrofie i zwyrodnienia szklistkowo-siatkówkowe, badania epidemiologiczne i genetyczne w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki, retinopatię wcześniaków, diagnostykę i leczenie czerniaka naczyniówki. W badaniach nad rozwarstwieniem siatkówki opracowała w oparciu o zebrany materiał kliniczny i zdobyte w ciągu lat doświadczenie szereg zagadnień dotyczących obrazu i przebiegu klinicznego, rokowania oraz metod i wyników leczenia. Cykl prac dotyczących odwarstwienia siatkówki jest wynikiem wieloletnich badań klinicznych, których celem była optymalizacja leczenia operacyjnego tego schorzenia. Z odwarstwieniem siatkówki związane są także publikacje dotyczące składu płynu podsiatkówkowego, wykonane we współpracy ze Środowiskowym Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zastosowanie nowoczesnej metody badania, jaką jest atomowa spektrometria absorpcyjna, pozwoliło na uzyskanie dokładnych oznaczeń niektórych składników mineralnych w płynie podsiatkówwkowym (Na, K, Ca, Mg, Zn i Cu). Są to pierwsze ogłoszone w piśmiennictwie zadania składników płynu podsiatkówkowego wykonane tą metodą, przy czym oznaczenia pierwiastków śladowych nie były dotąd w ogóle wykonywane. Obecnie działalność naukowo-badawcza prof. Starzyckiej dotyczy przede wszystkim problemów diagnostycznych i brachyterapii w czerniaku wewnątrzgałkowym. W opublikowane w pracach wykazała, że u wielu chorych czerniak wewnątrzgałkowy rozpoznawany jest zbyt późno, a do najczęstszych zmian imitujących czerniaka należą znamiona barwnikowe i związane z wiekiem zwyrodnienie plamki.

DECODECODECO

 


DECO