Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Profilaktyka poekspozycyjna

Zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi świadczenia związane z tzw. profilaktyką poekspozycyjną (po kontakcie z materiałem biologicznym) zobowiązany jest zapewnić i sfinansować pracodawca lub zlecający pracę. Pracodawca u którego występuje potencjalna możliwość narażenia pracowników na taki kontakt powinien posiadać odpowiednią procedurę postępowania i po zaistnieniu takiego zdarzenia skierować osobę do jednostki realizującej profilaktykę poekspozycyjną, a następnie sfinansować jej koszty.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie oferuje pracodawcom możliwość zawarcia umowy na usługi w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej. Podpisując umowę Pracodawca uzyskuje pewność otrzymania usługi, jej kompleksowość, w tym dostęp do leków stosowanych w profilaktyce poekspozycyjnej oraz niższą cenę. Aktualnie mamy zawarte umowy z ponad 60 zakładami pracy.

Uwaga: W przypadku zgłoszenia się osoby po ekspozycji zawodowej bez zawartej stosownej umowy, obciążenie następuje według cennika komercyjnego.