Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Projekt "Małopolskie Centrum Prewencji i Leczenia Cywilizacyjnych Chorób Układu Oddechowego"

Projekt "Małopolskie Centrum Prewencji i Leczenia Cywilizacyjnych Chorób Układu Oddechowego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

DECODECO

Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej wzmocnieniu
konkurencyjności regionów

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 1.3.2
Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Całkowita wartość projektu:
4 300 000 PLN

Wartość dofinansowania:
3 000 000 PLN

Okres realizacji:
IV kwartał 2006r. - IV kwartał 2008r.


Lokalizacja Centrum:
Zespół Oddziałów Klinicznych
Klinik Pulmonologii, Alergii i Immunologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

DECO

Szpital Uniwersytecki w Krakowie realizuje ostatni etap projektu pn. "Małopolskie Centrum Prewencji i Leczenia Cywilizacyjnych Chorób Układu Oddechowego", wybranego decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Centrum funkcjonuje w zespole Oddziałów Klinicznych Klinik: Alergii i Immunologii oraz Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Skawińskiej 8.

Pierwszoplanowym celem projektu jest zwiększenie dostępu chorych, cierpiących na schorzenia układu oddechowego, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), nowotwory płuc, astma - do ośrodka wysokospecjalistycznego, zapewniającego zarówno kompleksową diagnostykę, jak i leczenie.

Zakładanym rezultatem utworzenia Centrum jest poprawa skuteczności diagnostyki i terapii pulmonologicznej, a także możliwość udzielenia oczekującym pacjentom kompleksowej opieki diagnostyczno-terapeutycznej w jednym ośrodku medycznym. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu Szpitala w nowoczesną aparaturę medyczną oraz najnowszy sprzęt diagnostyczny, między innymi: 64-rzędowy tomograf komputerowy, aparat do wykonywania badań USG, bronchofiberoskop, videobronchofiberoskop oraz aparat do diagnostyki bezdechu sennego.

Zakupiony sprzęt pozwala na wczesną diagnostykę:

  • raka płuc
  • chorób układu krążenia związanych z chorobami płuc
  • ciężkiej astmy
  • ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej
  • chorób układu oddechowego przebiegających z obturacją
  • schorzeń immunologicznych
  • bezdechu sennego

W wyniku realizacji projektu oczekuje się skrócenia czasu oczekiwania na badania specjalistyczne, wcześniejszej wykrywalności chorób, skrócenia okresu pobytu szpitalnego, oraz ograniczenia kosztów leczenia. Posiadając sprzęt najnowszej generacji i wysoce kwalifikowanych specjalistów, możemy zapewnić najlepszy poziom diagnostyki i co za tym idzie, odpowiednią terapię dostosowaną do światowych standardów.

DECO

O Małopolskim Centrum Prewencji i Leczenia Cywilizacyjnych Chorób Układu Oddechowego mogą Państwo przeczytać w:

http://www.rynekzdrowia.pl/Choroby-pluc/Otwarto-Centrum-Prewencji-i-Leczenia-Cywilizacyjnych-Chorob-Ukladu-Oddechowego,3999,23.html
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,358241,otwarto-centrum-prewencji-i-leczenia-cywilizacyjnych-chorob-ukladu-oddechowego.html
http://www.mp.pl/kurier/42264

ZAPRASZAMY!


DECODECODECO

 


DECO