Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Regionalna sieć telemedyczna

Projekt "Regionalna sieć telemedyczna" współfinansowany ze środków EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)

DECODECO

Całkowita wartość projektu - 380 000 PLN

Wartość dofinansowania - 280 000 PLN

Umowa nr Z/2.12/I/1.3.2/218/04/U/7/05 realizowana w ramach
Priorytetu l - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działania l.3 - Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałania 1.3.2 - Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Okres realizacji II kwartał 2005 - IV kwartał 2006

Projekt jest bezpośrednio odniesiony do:

  1. celu podstawowego tego poddziałania jakim jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez wysokospecjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej;
  2. celów szczegółowych dotyczących ograniczenia regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej, a także poprawy jakości lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego zarówno stacjonarnego jak i ambulatoryjnego

W wyniku realizacji projektu zakładane jest osiągnięcie przewidywanego dla tego poddziałania efektu w postaci wzmocnienia funkcjonowania regionalnych ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną.


Telemedycyna staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania tak w środowisku medycznym, jak i informatycznym. Jest to relatywnie nowa, samodzielna technologia, efektywnie wykorzystująca istniejące rozwiązania telekomunikacyjne i teleinformatyczne, w szeroko rozumianej medycynie. 
Projekt ma na celu umożliwienie wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych udzielanych przez wysokiej klasy specjalistów z wykorzystaniem szpitalnych sieci informatycznych i łączy telekomunikacyjnych. Przygotowywane do konsultacji telemedycznych obszary medycyny to:

  • angiografia/koronarografia,
  • wczesna diagnostyka ostrego niedotlenienia mięśnia sercowego,
  • obrazy diagnostyczne CT pacjentów z chorobami/urazami neurologicznymi,
  • obrazów klasycznej diagnostyki RTG.

Zakres konsultacji może ulec poszerzeniu po wdrożeniu wskazanych powyżej podprojektów. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie przesyłanie danych medycznych z ośrodków regionalnych (w I etapie: Limanowa i Sucha Beskidzka) do ośrodka referencyjnego (Szpital Uniwersytecki w Krakowie), co oznacza wzmocnienie możliwości prowadzenia diagnostyki w mniejszych ośrodkach.
Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie pacjent, uzyskujący łatwy i szybki dostęp do wysokospecjalistycznych konsultacji. Jednocześnie, w wyniku realizacji projektu można oczekiwać obniżenia kosztu konsultacji, wobec eliminacji potrzeby transportu pacjenta i/lub jego dokumentacji medycznej.
Szpital Uniwersytecki przeprowadził już z powodzeniem techniczne próby pilotażowe (prace wewnątrz-instytucjonalne).
Projekt przyczyni się do tworzenia i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej.DECODECODECO

 


DECO