Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczenia zdrowotne,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.


 • Przykładowy wniosek o wydanie dokumentacji medycznej [pdf, 870 KB] Pobierz

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji). Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia;
 • jedną stronę kopii - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia;
 • kopię na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Wpłaty dokonać można

 • gotówką przy odbiorze dokumentacji
 • przekazem pocztowym
 • przelewem na konto bankowe Szpitala: 72 1130 1150 0012 1143 8620 0046
  (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta którego dotyczy dokumentacja).

Wydanie dokumentacji pacjentowi lub osobie upoważnionej następuje po wcześniejszym dokonaniu zapłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodnie z Cennikiem udostępniania dokumentacji medycznej.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest bezpłatnie; w przypadku przesłania jej drogą pocztową, osoba wnioskująca pokrywa koszt wysyłki, zgodnie z obowiązującym Cennikiem udostępniania dokumentacji medycznej (na podstawie cennika Poczty Polskiej).

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu następuje po uprzednim uzgodnieniu terminu i jest bezpłatne.

 • Obowiązujący Cennik udostępniania dokumentacji [pdf, 200 KB] Pobierz

Dokumentacja medyczna informacje dodatkowe

Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu następuje po uprzednim uzgodnieniu terminu i jest bezpłatne.

Adresy i kontakt:

Sekcja ds. Dokumentacji Medycznej i Weryfikacji Działalności Leczniczej

Kraków, ul. Kopernika 19, parter, pok. 101

poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 14:30, czwartek – dzień bez stron

Dziennik podawczy Szpitala

Kraków, ul. Kopernika 36, parter, pok. 006

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:05

Adres do korespondencji

31-501 Kraków, ul. Kopernika 36

Kontakt mailowy dokumentacja@su.krakow.pl

Informacja telefoniczna 12 424-70-76

DECODECODECO

 


DECO