Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Przejdź do menu 3 poziomu

Badania cytologiczne

Badania cytologiczne:

 • z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC),
 • płynów i popłuczyn z jam ciała,
 • aspiratów oskrzelowych,
 • wymazów szczoteczkowych z dróg oddechowych i przewodu pokarmowego,
 • popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych (BAL),
 • cytologia ginekologiczna

Przyjmowanie materiału do badań – od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 – 14.30, pokój 1-06 (wschodnie skrzydło budynku, wysoki parter).

Do każdego materiału powinno by dołączone czytelnie wypełnione skierowanie.

Materiał do badań cytologicznych:

Rozmazy na szkiełkach podstawowych (biopsje, wymazy , rozmazy i inne)

 • Materiał dostarczony w formie rozmazu na szkiełku podstawowym, należy bezpośrednio po pobraniu zabezpieczyć utrwalaczem w pojemniku wypełnionym etanolem 70%-99,8% lub komercyjnie dostępne spraye utrwalające np. Cellfix. Rozmazy muszą być utrwalone natychmiast po sporządzeniu, ponieważ komórki szybko ulegają uszkodzeniu cytolitycznemu, co może utrudnić lub uniemożliwić interpretację obrazu.
 • Rozmaz powinien zostać wykonany na szkiełku mikroskopowym z matowym lub kolorowym polem do podpisu.
 • Szkiełko z wykonanym rozmazem należy opisać tak, aby na polu do podpisu pozostało miejsce na wpisanie numeru badania nadawanego w laboratorium.
 • Materiał biologiczny musi być rozmazany na odpowiedniej stronie szkiełka tj. stronie, po której jest pole do podpisu, ponieważ tylko ta strona szkiełka zawiera specjalną, niewidoczną nieuzbrojonym okiem powłokę, zapewniającą lepsze przyleganie komórek do szkiełka.
 • Każdy preparat musi być podpisany w sposób pozwalający na bezbłędne zidentyfikowanie pacjenta (imię i nazwisko lub inicjały pacjenta, numer+ identyfikator placówki zlecającej, itp.), a dane identyfikacyjne umieszczone na preparacie muszą być identyczne jak dane identyfikacyjne pacjenta na skierowaniu załączonym do przesłanego materiału.
 • Podpis na preparacie musi zostać wykonany w sposób trwały tj. niezmywalny w alkoholu i ksylenie - ołówkiem lub pisakiem histopatologicznym.
 • Preparaty powinny być dostarczone w plastikowych pojemnikach przystosowanych do transportu preparatów, uniemożliwiających połamanie lub sklejenie szkiełek. Na skierowaniu dołączonym do rozmazów należy podać liczbę nadesłanych szkiełek. Niedopuszczalne jest dostarczanie preparatów tylko w papierowych kopertach. Utrwalone rozmazy należy przesłać do pracowni cytologicznej najszybciej jak to jest możliwe, w czasie nieprzekraczającym 72 godziny od pobrania.

Wynik badania – w przypadku rutynowej diagnostyki wynik jest wysyłany do 7 dni.

Aspiraty płynów i popłuczyn, plwocina, wydzieliny – materiał opracowywany jest techniką parafinową i/lub cytospinową.

 • Materiał należy dostarczyć do 1 godziny od momentu pobrania, w objętości nie większej niż 100 ml, w temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej.
  • imię i nazwisko pacjenta,
  • numer PESEL,
  • rodzaj materiału, okolicę z której pobrano materiał,
 • Jeżeli niemożliwe jest dostarczenie materiału do jednej godziny od momentu pobrania, powinien zostać on utrwalony odpowiednim utrwalaczem, np. Cytospin Collection Fluid ( w stosunku1:1) i przechowywany w temperaturze 4 - 8°C nie dłużej niż 48 godzin.
 • pojemnik z materiałem powinien być trwale opisany:
  • datę i godzinę pobrania
 • transport w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym pojemniku

Wynik badania – w przypadku rutynowej diagnostyki wynik jest wysyłany w ciągu 7 dni.

Mocz – materiał opracowywany jest techniką cytospinową

 • powinien być pobrany w czasie drugiej lub trzeciej mikcji w ciągu dnia (opróżnienia pęcherza)
 • dostarczony w ciągu 1 godziny od momentu pobrania
 • pobrany i dostarczony w pojemniku medycznym (objętość do 100ml)
 • materiał należy transportować w temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej.
 • Pojemnik z materiałem powinien być opisany:
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • numer PESEL,
 • rodzaj materiału, okolicę z której pobrano materiał,
  • datę i godzinę pobrania transport w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym pojemniku

Wynik badania – w przypadku rutynowej diagnostyki wynik jest wysyłany w ciągu 7 dni.

Barwienie preparatów:
Preparaty cytologiczne rutynowo barwione są hematoksyliną i eozyną.
W razie potrzeby wykonuje się również barwienia specjalne lub odczyny immunocytochemiczne konieczne do ustalenia rozpoznania.