Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Przejdź do menu 3 poziomu

Badania ultrastrukturalne

Badania ultrastrukturalne:

Przyjmowanie materiału do badań: od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 – 14.30, pokój 1-06 (wschodnie skrzydło budynku, wysoki parter).

Do każdego materiału powinno być dołączone czytelnie wypełnione skierowanie

Materiał do badań:
Biopsje gruboigłowe nerek

  • Materiał należy przesłać do pracowni świeży (nieutrwalony!), jak najszybciej od momentu pobrania (max do 2 godz.)
  • Materiał tkankowy natychmiast po pobraniu należy umieścić na bibule filtracyjnej obficie nasączonej solą fizjologiczną najlepiej na płytce Petriego.
  • Płytkę umieścić na lodzie. Materiał przesłać w schłodzonym lub napełnionym lodem termosie. Podczas transportu temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 15°C, a materiał tkankowy nie może ulec wysuszeniu ani zamrożeniu.
  • Płytkę z materiałem należy opisać imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL pacjenta, rodzaj materiału. Jeżeli materiał nie może być dostarczony w czasie 2-3 godzin, powinien być natychmiast po pobraniu utrwalony we właściwym utrwalaczu dostarczonym przez pracownię mikroskopii elektronowej.

Standardowo ze skrawków parafinowych nerek wykonuje się badanie immunofluorescencyjne- panel: IgA, IgG, IgM, C1q, C3C, fibrynogen (pracownia immunohistochemii) oraz w przypadku biopsji nerek przeszczepionych - dodatkowo badanie immunoenzymatyczne w kierunku BKV i C4d.)

Wynik badania – w przypadku rutynowej diagnostyki wynik wysyłany jest w ciągu 8 dni.

Pracownia dysponuje mikroskopem elektronowym Zeiss EM900 wraz z zintegrowaną kamerą cyfrową.
W przypadku zainteresowania oceną ultrastruktury innych tkanek prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.