ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

z cyklu: "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU"

Kraków: 19-20.05.2016

 

 

PATRONAT HONOROWY REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

JEGO MAGNIFICENCJI PROF.DR HAB. MED. WOJCIECHA NOWAKA

 

PATRONAT NAUKOWY PROREKTORA DS COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

PROF.DR HAB. PIOTRA LAIDLERA

                 

                                              

KOMITET ORGANIZACYJNY

Maria Szymaczek- Przewodnicząca    

                                                
Renata Galska- z-ca Przewodniczącej

Izabela Hec- Sekretarz

Maria Beczkowicz

Małgorzata Gawlik

Joanna Łatka

Ilona Kawa

Renata Kurkowska

Dorota Malczyk

Marlena Padykuła

Władysława Rękiewicz

Stanisław Wojtan

Wioletta Wolska

 

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Maria Kózka, prof.UJ - Przewodnicząca
 

prof.dr hab. Antoni Basta

dr med. Stefan Bednarz

prof.dr hab. Tomasz Brzostek

prof.dr hab. Andrzej Budzyński

mgr Barbara Bulanowska

prof.dr hab. Antoni Czupryna

dr hab. Agnieszka Gniadek

prof.dr hab. Tomasz Grodzicki

prof.dr hab. Hubert Huras

dr hab. Robert Jach

prof.dr hab. Tomasz Klupa

prof.dr hab. Maciej Małecki

dr hab. Kazimierz Pityński

dr Barbara Prażmowska

dr Grażyna Rogala- Pawelczyk

mgr Alicja Szewczyk

prof.dr hab. Maria T. Szewczyk

prof.dr hab. Irena Wrońska