ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

z cyklu: "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU"

 

PATRONAT HONOROWY

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof.dr hab.med Wojciech Nowak

 

PATRONAT NAUKOWY

Prorektor ds Collegium Medicum UJ

Prof.dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 

 

 


 


                 

                                              

KOMITET ORGANIZACYJNY


Maria Szymaczek- Przewodnicząca

Renata Galska- z-ca Przewodniczącej

Iza Hec- Sekretarz

Barbara Bronicka

Urszula Kowalewska

Renata Kurkowska

Dorota Malczyk

Marta Przybycień

Władysława Rękiewicz

Wioletta Szot

Stanisław Wojtan

Marlena Padykuła

Joanna Łatka

 

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Maria Kózka, prof.UJ - Przewodnicząca

dr med. Stefan Bednarz

prof. dr hab. Leszek Brongel

prof. dr hab. Tomasz Brzostek

mgr Barbara Bulanowska

prof. dr hab. Dominika Dudek

dr hab. Agnieszka Gniadek

prof.dr hab. Tomasz Grodzicki

mgr Zofia Małas

prof. dr hab. Agnieszka Słowik

dr Tadeusz Wadas

dr Grażyna Wójcik

prof.dr hab. Irena Wrońska