ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

zapraszają na:

 

XIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową

z cyklu: "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU"

 


                

PATRONAT HONOROWY

Prof.dr hab.med. Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

PATRONAT NAUKOWY

Prof.dr hab.med. Tomasz Grodzicki

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

                                              

KOMITET ORGANIZACYJNY

Maria Szymaczek- Przewodnicząca

Renata Galska- z-ca Przewodniczącej

Maria Beczkowicz

Magdalena Dryja

Izabela Hec

Jolanta Janik

Urszula Kowalewska

Renata Kurkowska

Joanna Łatka

Dorota Malczyk

Marlena Padykuła

Marta Przybycień

Władysława Rękiewicz

Stanisław Wojtan

 

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Maria Kózka, prof.UJ - Przewodnicząca

dr n.med. Stefan Bednarz

prof.dr hab. Tomasz Brzostek

prof.dr hab. Małgorzata Bulanda

dr hab.Artur Gądek

prof.dr hab. Roman Nowobilski

dr n.med. Anna Szczypta

prof.dr hab. Jerzy Wordliczek