Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

Przejdź do menu 3 poziomu

O nas

W Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich współcześnie występujących chorób zakaźnych i pasożytniczych. Oddział znajduje się na parterze budynku przy ul. Śniadeckich 5 i liczy 30 łóżek szpitalnych. W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są pacjenci z chorobami zakaźnymi przebiegającymi z zagrożeniem życia, jak zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, tężec. Ponadto w części ambulatoryjnej mieszczą się Poradnie: Chorób Zakaźnych z Punktem Konsultacyjnym ds. Profilaktyki Wścieklizny, Poradnia Wirusowych Zapaleń Wątroby, Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych oraz jedyna w makroregionie południowo-wschodnim Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności dla zakażonych HIV i chorych na AIDS. W ramach lecznictwa szpitalnego prowadzone są także Programy Lecznicze Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C.

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest ośrodkiem referencyjnym, w którym realizowany jest program leczenia zakażonych HIV na podstawie umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS, agendą Ministerstwa Zdrowia oraz leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.

W Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich współcześnie występujących chorób zakaźnych i pasożytniczych. Oddział znajduje się na parterze budynku przy ul. Śniadeckich 5 i liczy 30 łóżek szpitalnych. W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są pacjenci z chorobami zakaźnymi przebiegającymi z zagrożeniem życia, jak zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, tężec. Ponadto w części ambulatoryjnej mieszczą się Poradnie: Chorób Zakaźnych z Punktem Konsultacyjnym ds. Profilaktyki Wścieklizny, Poradnia Wirusowych Zapaleń Wątroby, Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych oraz jedyna w makroregionie południowo-wschodnim Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności dla zakażonych HIV i chorych na AIDS. W ramach lecznictwa szpitalnego prowadzone są także Programy Lecznicze Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C.

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych jest ośrodkiem referencyjnym, w którym realizowany jest program leczenia zakażonych HIV na podstawie umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS, agendą Ministerstwa Zdrowia oraz leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.

W Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich współcześnie występujących chorób zakaźnych i pasożytniczych. Oddział znajduje się na parterze budynku przy ul. Śniadeckich 5 i liczy 30 łóżek szpitalnych. W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są pacjenci z chorobami zakaźnymi przebiegającymi z zagrożeniem życia, jak zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, tężec. Ponadto w części ambulatoryjnej mieszczą się Poradnie: Chorób Zakaźnych z Punktem Konsultacyjnym ds. Profilaktyki Wścieklizny, Poradnia Wirusowych Zapaleń Wątroby, Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych oraz jedyna w makroregionie południowo-wschodnim Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności dla zakażonych HIV i chorych na AIDS. W ramach lecznictwa szpitalnego prowadzone są także Programy Lecznicze Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C.

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych jest ośrodkiem referencyjnym, w którym realizowany jest program leczenia zakażonych HIV na podstawie umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS, agendą Ministerstwa Zdrowia oraz leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.

W Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich współcześnie występujących chorób zakaźnych i pasożytniczych. Oddział znajduje się na parterze budynku przy ul. Śniadeckich 5 i liczy 30 łóżek szpitalnych. W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są pacjenci z chorobami zakaźnymi przebiegającymi z zagrożeniem życia, jak zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, tężec. Ponadto w części ambulatoryjnej mieszczą się Poradnie: Chorób Zakaźnych z Punktem Konsultacyjnym ds. Profilaktyki Wścieklizny, Poradnia Wirusowych Zapaleń Wątroby, Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych oraz jedyna w makroregionie południowo-wschodnim Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności dla zakażonych HIV i chorych na AIDS. W ramach lecznictwa szpitalnego prowadzone są także Programy Lecznicze Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C.

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych jest ośrodkiem referencyjnym, w którym realizowany jest program leczenia zakażonych HIV na podstawie umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS, agendą Ministerstwa Zdrowia oraz leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.