Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Hematologii

Rejestracja: 12 424-76-32

Przejdź do menu 3 poziomu

O nas

Krakowski Ośrodek Hematologiczny powstał w roku 1950, stworzył go ówczesny docent Julian Aleksandrowicz. Była to pierwsza w Polsce Klinika Internistyczna o wyraźnym profilu hematologicznym, która stanowiła kontynuację działalności zespołu prof. Tempki z okresu przedwojennego – w Szpitalu św. Łazarza przy ul. Kopernika. W krakowskiej klinice prof. Aleksandrowicz w 1958 roku przeprowadził pierwszy przeszczep szpiku pomiędzy bliźniaczymi siostrami. Zespół prof. Aleksandrowicza rozwinął wszystkie dziedziny hematologii, łącznie z nauką o anemiach, białaczkach, chłoniakach, krzepnięciu krwi, jak i o chorobach immunologicznych.

Zespół prof. Aleksandrowicza rozwinął wszystkie dziedziny hematologii, łącznie z nauką o anemiach, białaczkach, chłoniakach, krzepnięciu krwi, jak i o chorobach immunologicznych.

Obecnie, w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadzona jest nowoczesna diagnostyka i leczenie zanikowych i rozrostowych chorób krwi (ostrych i przewlekłych białaczek, chłoniaków, szpiczaka mnogiego) oraz chorych z wrodzonymi i nabytymi skazami krwotocznymi.

W skład Oddziału Klinicznego Hematologii wchodzą – liczący 23 łóżka – Oddział Hematologii, Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego, Dzienny Ośrodek Leczenia Hematologicznego, Poradnia Hematologiczna oraz Pracownia Separacji Krwinek i Bank Komórek Krwiotwórczych.

Od 1998 roku w Oddziale Klinicznym Hematologii przeprowadzane są zabiegi transplantacji szpiku kostnego. Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego dysponuje dziewięcioma pojedynczymi stanowiskami z jałowym nadciśnieniem, filtrami HEPA oraz osobnymi węzłami sanitarnymi. Do tej pory w Oddziale przeprowadzono ponad 1000 transplantacji szpiku kostnego.

Diagnostyka pacjentów Oddziału Klinicznego Hematologii prowadzona jest na podstawie objawów klinicznych oraz w oparciu o badania laboratoryjne morfologii krwi i szpiku kostnego metodami cytoenzymatycznymi, immunofenotypowymi, cytogenetycznymi i molekularnymi. Oddział Kliniczny Hematologii ma do dyspozycji wysokospecjalistyczne laboratoria niezbędne w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu chorych, w tym m.in. Pracownię Cytogenetyczną dającą możliwość oceny chimeryzmu hematopoetycznego metodą FISH, Pracownię Cytometrii Przepływowej umożliwiającą ilościową ocenę materiału przeszczepowego oraz Pracownię Diagnostyki Molekularnej umożliwiającą ocenę chimeryzmu hematopoetycznego (STR/PCR).

Pracownia Separacji Krwinek i Bank Komórek Krwiotwórczych zajmuje się pobieraniem i przechowywaniem komórek hematopoetycznych przeznaczonych do transplantacji (zarówno autogenicznych, jak i allogenicznych).

Zespół Oddziału Klinicznego Hematologii tworzą wysoce wykwalifikowani transplantolodzy, lekarze specjaliści w dziedzinie hematologii, pielęgniarki, dietetycy oraz psycholog kliniczny, a do głównych zainteresowań naukowych zespołu należy m.in. optymalizacja diagnostyki i leczenia chorych z ostrymi i przewlekłymi białaczkami.

Rocznie, w Oddziale Klinicznym Hematologii hospitalizowanych jest ok. 6 tysięcy pacjentów. Z roku na rok rośnie liczba porad udzielanych w ramach Poradni Hematologicznej. Średnio, w ramach Poradni konsultowanych jest ok. 21 tysięcy pacjentów rocznie.

DECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO