Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej

Rejestracja: 12 424-75-57

O nas

Krakowski Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej jest wiodącym ośrodkiem onkologii okulistycznej w Polsce. Wprowadzone zostały nowe metody leczenia guzów wewnątrzgałkowych takie jak: przezskleralna resekcja guzów w znieczuleniu ogólnym i hipotensji oraz terapia fotodynamiczna naczyniaków naczyniówki. Od kilku lat stosujemy przezźreniczną termoterapię w leczeniu nowotworów wewnątrzgalkowych.  Ponadto przy współpracy z Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie chorzy z przerzutowymi guzami wewnątrzgałkowymi są leczeni teleradioterapią.

Od stycznia 2011 r. po podpisaniu umowy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie została uruchomiona pierwsza w Polsce Pracownia Radioterapii Protonowej SU.

Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej posiada dwie nowoczesne sale operacyjne wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę medyczną gdzie wykonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi chirurgiczne:

  • chirurgia nowotworów wewnątrzgałkowych w hipotensji
  • brachyterapia guzów wewnątrzgałkowych pierwotnych i przerzutowych z zastosowaniem pierwiastków (Ru- 106, I-125)
  • chirurgia guzów powiek i aparatu ochronnego oka wraz z operacjami rekonstrukcyjnymi w zakresie twarzy
  • chirurgia witreoretinalna
  • operacje odwarstwionej siatkówki
  • chirurgia zaćmy
  • operacje przeciwjaskrowe
  • iniekcje doszklistkowe
  • operacje korekcyjne powiek

W Oddziale Klinicznym funkcjonują specjalistyczne przychodnie przykliniczne: ogólna, onkologiczna, leczenia jaskry, leczenia schorzeń siatkówki, patofizjologii widzenia i neurookulistyki wyposażone w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i leczniczą, przyjmujące pacjentów z Małopolski i sąsiednich województw, a w zakresie onkologii okulistycznej - pacjentów z całej Polski a nawet z zagranicy.

Oddział Kliniczny wyposażony jest w 26 łóżek..

Roczne udzielamy ponad 22 000 porad ambulatoryjnych i wykonujemy ok. 2800 zabiegów operacyjnych.

W zakresie realizowanych  tematów leczniczych i naukowych współpracujemy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.

Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej w ostatnich latach była gospodarzem i organizatorem ważnych Sympozjów i Konferencji Okulistycznych goszcząc wielu znanych i cenionych Profesorów Okulistyki z całego świata.

Do tradycji "Okulistyki" należy rozległa działalność dydaktyczna, która obecnie obejmuje zajęcia z okulistyki dla studentów Wydziału Lekarskiego, Stomatologii, Ratownictwa Medycznego oraz Szkoły dla Obcokrajowców. Ponadto prowadzone są zajęcia w ramach szkolenia podyplomowego dla okulistów oraz dla lekarzy innych specjalności.

Pracownicy Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej publikują corocznie wiele artykułów medycznych w czasopismach krajowych i zagranicznych.