Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Całodobowy punkt informacji: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Rejestracja: 12 351 66 01

O nas

Szpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się
przy ulicy M. Kopernika 50 (budynek CUMRiK)

 

Szpitalne Oddziały Ratunkowe to, zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym komórki organizacyjne szpitali przeznaczone do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do zadań SOR-ów należy przede wszystkim diagnostyka i leczenie niezbędne
do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta, zagrożonych na skutek ostrych stanów internistycznych, zatruć, wypadków czy różnego typu urazów. Jednostki te mają także udzielać świadczeń zdrowotnych i zabezpieczać medycznie ewentualne ofiary katastrof. W razie konieczności zobowiązane są zapewnić odpowiedni transport poszkodowanych do specjalistycznych placówek medycznych.

SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przyjmuje pacjentów dorosłych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Poszkodowani przywożeni są przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się sami. Świadczenia zdrowotne udzielane w jednostce polegają na segregacji medycznej (potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowia), diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji stanu pacjenta. Ważnym zadaniem SOR-u jest również kształcenie lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Corocznie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udziela się pomocy kilkudziesięciu tysiącom osób, z czego część chorych przekierowywana jest do blisko 40 oddziałów klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego, z którymi SOR stale współpracuje.
Ze względu na lokalizację w centrum Krakowa znaczną część pacjentów stanowią turyści, często zagraniczni. Szpitalny Oddział Ratunkowy to pierwsze ogniwo, a zarazem integralna część Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof,
w związku z czym przyjmuje dużą liczbę pacjentów z urazami wielonarządowymi z całego makroregionu.

Znaczny odsetek pacjentów stanowią osoby z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego lub udaru mózgu. W przypadku potwierdzenia tych schorzeń poszkodowani w trybie pilnym przekazywani są do Pracowni Hemodynamiki i Angiografii lub Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie natychmiast wdrożone leczenie interwencyjne znacznie zwiększa rokowania pacjenta na wyzdrowienie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje najnowocześniejszą aparaturą do diagnostyki obrazowej oraz sprzętem umożliwiającym pomiary parametrów krytycznych. SOR ma również dostęp do laboratorium diagnostycznego, gdzie
w trybie natychmiastowym możliwe jest wykonanie pełnego panelu badań. Na ich podstawie wdrażane jest pełnoprofilowe leczenie pacjentów w odpowiednich jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego.