Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rejestracja: 12 424 77 65

Przejdź do menu 3 poziomu

Informacje dla pacjentów i lekarzy kierujących

Podstawą do wykonania badania jest skierowanie. Jest to ważny dokument w sensie relacji prawnej pacjent i jednostka wykonująca badania. Jest to również źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania a także postawienia trafnego rozpoznania. Od 1.01.2003, zgodnie z nowymi przepisami (tzw. Prawo Atomowe), każdy pacjent nawet ten, który sam płaci za badania powinien posiadać skierowanie od lekarza (dotyczy to badań Rtg, TK i angiografii, także mammografii wykonywanej poza programem skriningowym).
Aby wykonać badanie niezbędne jest więc poprawnie wypełnione skierowanie, które powinno zawierać: pieczątkę jednostki kierującej, pieczątkę lekarza, imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania pacjenta, rodzaj badania, dotychczasowy przebieg choroby, rozpoznanie oraz kod ICD10.
Informacje te umożliwiają dobranie odpowiedniej techniki badania a także lepsze różnicowanie a przez to poprawną diagnozę. W przypadku badań finansowanych przez NFZ, wszystkie wymagane dane są niezbędne aby badanie było rozliczone i zapłacone. Stąd każda jednostka realizująca diagnostykę, w tym i nasza, musi wymagać prawidłowo wypełnionych skierowań. Prosimy więc o zrozumienie. Jeszcze jedna sprawa. W przypadku badań diagnostycznych finansowanych przez NFZ, kierujący na badanie nie może zmuszać pacjentów do ich wykonywania w ściśle określonej placówce (placówkach). Pacjent ma możliwość i prawo wyboru.

Lekarz kierujący winien udzielić pacjentowi odpowiedzi dlaczego kieruje go na badanie i na ile uzyskane wyniki przeważają nad ewentualnymi zagrożeniami.

Na stronie www.radiologia-malopolska.org w dziale Wyposażenie znajdą Państwo dane o sprzęcie do diagnostyki obrazowej zainstalowanym w pracowniach diagnostycznych województwa Małopolskiego, a w dziale Pracownie radiologiczne adresy Zakładów Diagnostyki Obrazowej. .

W przypadku kierowania pacjentów na badania z zakresu diagnostyki obrazowej o podwyższonym ryzyku - w których podaje się środki kontrastowe a także z zakresu radiologii interwencyjnej  -  pacjent musi koniecznie podpisać oświadczenie o zgodzie na udzielanie świadczenia zdrowotnego. Podpisanie oświadczenia odbywa się w czasie rozmowy, podczas której pacjent winien być wyczerpująco poinformowany o planowanych świadczeniach zdrowotnych - celowości ich wykonania i ryzyku powikłań (szczegółowe informacje znajdą Państwo w specjalnych  ulotkach, które wręczane są przed wykonaniem  badania). Tylko pacjenci posiadający takie oświadczenie mogą być przyjmowani do badań obrazowych (zabiegów interwencyjnych) z użyciem środków kontrastowych.

Aby ułatwić prowadzenie rozmowy z pacjentem zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące:

Aby ułatwić prowadzenie rozmowy z pacjentem zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące:

 • Rezonansu magnetycznego [doc, 330 KB] Pobierz
 • Tomografii komputerowej [doc, 180 KB] Pobierz
 • Konwencjonalnych badań RTG z użyciem środków kontrastowych [doc, 87 KB] Pobierz
 • Badań arteriograicznych i procedur inwazyjnych z użyciem środków kontrastyjących [doc, 88 KB] Pobierz

W przypadku niektórych badań konieczne jest ustalenie terminu badania i tak:

 • Diagnostyka RTG
  W większości przypadków badania wykonywane są w dniu zgłoszenia (w przypadku badań przewodu pokarmowego, gdzie konieczne jest przygotowanie pacjenta do badania, ustalane są terminy), a wyniki wydawane są w Rejestracji Nr 1 przy ul. Kopernika 19 (dla Zespołu Pracowni RTG Nr 1) oraz w Rejestracji Nr 3 przy ul. Kopernika 17 (Pracownia RTG Nr 2).
 • Pracownia USG
  Ustalanie terminów badań i odbieranie wyników odbywa się bezpośrednio w pracowni (ul. Kopernika 19)
 • Pracownia Mammografii
  Terminy badań i wydawanie wyników odbywa się w Rejestracji Nr 1 (ul. Kopernika 19).
 • Pracownia Tomografii Komputerowej Nr 1
  Przyjmowanie skierowań w celu ustalenia terminu i wydawanie wyników odbywa się w Rejestracji Nr 1 (ul. Kopernika 19)
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Nr 2
  Przyjmowanie skierowań w celu ustalenia terminu i wydawanie wyników odbywa się w Rejestracji Nr 1 (ul. Kopernika 19)

W dniu badania prosimy o zgłaszanie się do odpowiedniej REJESTRACJI w celu dokonania rejestracji (prosimy o posiadanie dowodu osobistego).
Wynik badania może odebrać pacjent osobiście lub pisemnie upoważniona osoba


Wzór upoważnienia

 • Wzór upoważnienia [doc, 25 KB] Pobierz

Poniżej podajemy wzory skierowań do realizacji badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Po otwarciu odpowiednich plików formularze skierowań można wydrukować na drukarce Państwa komputera. Wypełnione skierowania prosimy składać bezpośrednio w odpowiednich REJESTRACJACH Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Skierowania można wysyłać faxem (koniecznie należy dostarczyć - w dniu badania - oryginał) lub listem. Prosimy nie używać w tym celu Internetu. Wszystkie skierowania winny być wypełnione pismem maszynowym (tylko takie przyjmujemy). Nie rezerwujemy terminów bez skierowania.

Wzory skierowań

 • skierowanie na badania RTG/USG/MAMMOGRAFIA [doc, 82 KB] Pobierz
 • skierowanie na badania stomatologiczne TK [doc, 30 KB] Pobierz
 • skierowanie na badanie MR [doc, 91 KB] Pobierz
 • skierowanie na badanie naczyniowe/zabieg interwencyjny [doc, 77 KB] Pobierz
 • skierowanie na badanie TK [doc, 90 KB] Pobierz

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego istnieje możliwość wykonania większości badań odpłatnie. Od 1.01.2003, zgodnie z nowymi przepisami (tzw. Prawo Atomowe), również w takim przypadku winno być skierowanie wystawione przez lekarza (dotyczy to badań Rtg, TK i angiografii). W każdym przypadku badania płatnego przez pacjenta musi zostać wystawiona faktura lub wydruk z kasy fiskalnej. Należność jest wpłacana na konto Szpitala Uniwersyteckiego - w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej nie funkcjonują żadne fundacje, stowarzyszenia itp.

W każdym przypadku konieczne jest przedstawianie do każdego badania wyników i zdjęć/płyt CDR badań z poprzednich procedur diagnostycznych.

Badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego są prowadzone w taki sposób aby do minimum ograniczyć dawkę otrzymywaną przez pacjenta. Jest to możliwe dzięki stosowaniu bardzo nowoczesnej aparatury (w tym także systemu do radiografii cyfrowej oraz mammografii cyfrowej), środków ochronnych, przestrzegania procedur a także prowadzeniu stałego monitoringu jakości badań.

Szczególną uwagę zwraca się na badania radiologiczne wykonywane u kobiet. Jeżeli to możliwe, badania radiologiczne u kobiet  miesiączkujących winny być wykonywane jedynie w pierwszych 10 dniach cyklu.

Aby badanie obrazowe było właściwie wykonane, konieczne jest, w większości przypadków odpowiednie przygotowanie pacjenta. Bardzo istotne jest także uświadomienie pacjentowi jakim procedurom będzie poddany. Oprócz etycznego aspektu tej sprawy - właściwe, podmiotowe traktowanie badanego - świadomy pacjent przyczyni się do łatwiejszej realizacji danej procedury diagnostycznej. Dlatego tak ważna jest aktywna współpraca z radiologiem zarówno lekarza kierującego jak i pacjenta. Poniżej podajemy szereg informacji, które ułatwią przygotowanie do podstawowych badań radiologicznych.


Aby pomóc lekarzom - klinicystom i radiologom w dokonaniu właściwego wybory rodzaju i kolejności badań obrazowych, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne opracowało zbiór algorytmów diagnostycznych pod nazwą “Procedury diagnostyczne w radiologii”.

DECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO