EU projects

About us

Strength in tradition, power in modernity

  • Oddziałów klinicznych
  • Poradnie
  • Zakładów
  • Lekarzy
  • Oddziałów klinicznych
  • Poradnie
  • Zakładów
  • Lekarzy

Thanks from patients

Podziękowania dla O/K Chorób Wewnętrznych, Oddziału Obserwacyjno-Internistycznego oraz SOR-u

Podziękowania dla wszystkich pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów, pracowników socjalnych oraz personelu pomocniczego za opiekę.

Podziękowania dla dr hab. n. med. Michała Pędziwiatra z O/K Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich

Chciałabym złożyć serdeczne podziękowania i wyrazić głęboką wdzięczność za profesjonalną i troskliwą opiekę medyczną, a także za okazaną życzliwość i empatię w czasie mojego leczenia.

Podziękowania dla dr n. med. Wojciecha Serednickiego oraz dla personelu z O/K Dermatologii

Proszę przyjąć moje najszczersze podziękowania za życzliwość i za dobroć, którą mi Pan okazał w ostatnich dniach. Taka ludzka, zwykła dobroć jest w obecnych czasach na wagę złota.

Podziękowania dla Pani Profesor oraz całego Personelu z O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej

Pani Prof. dr hab. n. med. D. Czarneckiej, ordynatorowi I Kliniki Kardiologii Collegium Medicum UJ oraz całemu personelowi Kliniki składam serdeczne podziękowanie za przyjęcie i prowadzenie leczenia w sposób fachowy i skuteczny.

Podziękowania dla O/K Neurochirurgii i Neurotraumatologii oraz dla dr Rogera Krzyżewskiego

Chciałabym podziękować Panu dr Rogerowi Krzyżewskiemu za wsparcie i pomoc w leczeniu mojego ojca. W sposób szczególny dziękuję Panu Doktorowi za wyrozumiałość i zrozumienie.

Wyrazy uznania i wdzięczności dla całego Zespołu z Oddziału Pooperacyjno-Wybudzeniowego O/K Otolaryngologii

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie.

Podziękowania dla całego Zespołu Oddziału Klinicznego Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szanownym Państwu Lekarzom, Pielęgniarkom i całemu Personelowi dziękuję za okazane serce, ciepło i życzliwe zainteresowanie, jakiego doświadczałam na każdym kroku podczas pobytu na oddziale.

Podziękowanie dla Pana Prof. dr hab. med. Jacka Składzienia i dr med. Jolanty Gawlik O/K Otolaryngologii

Serdeczne podziękowania dla Prof. dr hab. med. Jacka Składzienia za skuteczną i przemyślaną operację naszego dziecka. Brak nam słów by opisać tak wielkie uznanie.

Wyrazy wdzięczności i podziękowania dla Personelu O/K Gastroenterologii i Hepatologii

Najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności i podziękowania dla Personelu O/K Gastroenterologii i Hepatologii za troskliwą opiekę oraz zaangażowanie w pracę

Podziękowanie dla zespołu prof. dr hab. n. med. Tomasza Macha

Serdeczne podziękowania za staranną i sumienną pracę Pana podwładnych, zwłaszcza Pani Małgorzaty Rząsa za udzielanie rzetelnych, cennych informacji gdy najbardziej były potrzebne.

SP ZOZ The University Hospital in Krakow

Informacja telefoniczna Szpitala dostępna jest w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:00.

Szpital Uniwersytecki

Więcej
We use cookies to optimize your experience. By browsing our site you agree to our Privacy Policy.