Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej

Rejestracja: 12 424-75-57

Przejdź do menu 3 poziomu

KAZIMIERZ WINCENTY MAJEWSKI

DECO

1873-1959

Urodził się w Siebieczowie. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie, rozpoczął w 1891 roku studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza. Następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1897 roku uzyskał stopień doktora wszech nauk medycznych. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Okulistycznej jako praktykant, otrzymując wkrótce stanowisko drugiego, a po roku pierwszego asystenta. Habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy pt. "Asthenopia muscularis" w 1902 roku. W 1904 opuścił Klinikę i zajął się praktyką prywatną, prowadził jednak nadal wykłady uniwersyteckie. W 1908 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Po śmierci prof. Wicherkiewicza pełnił funkcję kierownika Katedry Okulistyki i dyrektora Kliniki Okulistycznej od grudnia 1915 roku, a w 1917 został oficjalnie mianowany na te stanowiska. W czasie I wojny światowej Majewski pracował w Klinice, zamienionej na III Szpital Forteczny pod zarządem wojskowym, jako lekarz pospolitego ruszenia. Mimo wojny prowadził nadal działalność naukową i dydaktyczną, a w styczniu 1916 roku rozpoczął wykłady dla studentów. Po zakończeniu wojny aż do 1939 roku Majewski prowadził Katedrę i Klinikę Okulistyki. W latach 1920-22 był dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1922 otrzymał Krzyż Kawalerski Francuskiej Legii Honorowej, w 1937 Krzyż Komandorski "Polonia Restituta", a w 1938 odznaczony został srebrnym medalem "Za długoletnią służbę" nadanym przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aresztowany przez gestapo 6 listopada 1939 roku, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, powrócił do Krakowa w lutym 1940 roku ze zrujnowanym zdrowiem. Do końca wojny prowadził praktykę prywatną i leczył bezpłatnie chorych kierowanych przez Polski Czerwony Krzyż i Radę Główną Opiekuńczą. W styczniu 1945 roku objął funkcję profesora okulistyki, jednakże nie był już w stanie prowadzić Kliniki. Przeszedł w stan spoczynku w 1947 roku.
Majewski należał do członków-założycieli Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a w 1937 roku założył Krakowski Oddział PTO i stał się jego przewodniczącym. Był członkiem i kilkakrotnie prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, członkiem honorowym Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego, przewodniczącym Francusko-Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1918 roku wraz z prof. Emilem Godlewskim założył w Witkowicach pod Krakowem Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla Dzieci Chorych na Jaglicę. Zakład ten działał pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskiego do 1950 roku, Majewski zaś pełnił z nim funkcję honorowego ordynatora przez 30 lat (sam zaraził się jaglicą od chorego dziecka, co doprowadziło do utraty oka). Należał do zespołu Dyrekcji Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek oraz do Zarządu Krakowskiej Lecznicy Związkowej.
Dorobek naukowy prof. Majewskiego obejmuje 78 prac publikowanych w czasopismach polskich, niemieckich i francuskich, często cytowanych w piśmiennictwie światowym. Dotyczyły one zagadnień teoretycznych i praktycznych z dziedziny patofizjologii i anatomii oka, nystagmografii klinicznej, chirurgii okulistycznej. Majewski opracował własną metodę rejestracji fotograficznej oczopląsu, opisał oryginalny sposób wykrywania otworów w siatkówce za pomocą diafanoskopii, podał nowe metody operacji rogówki, spojówki, oczodołu i jaskry. W Polsce był jednym z pionierów keratoplastyki. Jego prace, pisane pięknym stylem, były wzorcowe pod względem treści i cenne pod względem naukowym. Był też jednym z założycieli czasopisma "Klinika Oczna", wydawanego po dziś dzień.
Prof. Kazimierz Majewski w ciągu wieloletniej działalności wyszkolił setki okulistów. Do jego uczniów należą m.in. prof. Marian Wilczek, jego następca na Katedrze Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adam Mądroszkiewicz, profesor okulistyki Akademii Medycznej w Katowicach, doc. Tadeusz Kleczkowski, specjalizujący się z fizjologii i bakteriologii okulistycznej, Kazimierz Karelus, ordynator Oddziału Okulistycznego Szpitala św. Łazarza w  Krakowie, Stanisław Kadyi, okulista pracujący w Krośnie i Jaśle, doktorzy Marian Zachert, Anna Koch-Kowalikowa, Anna Skąpska, Helena Ihnatowicz-Gergovich, Tadeusz Sokołowski, Maria Piekarska, Maria Warchałowska i Czesław Klinowski.

DECODECODECO

 


DECO