Informacja o przeciwdziałaniu korupcyjnym

Strefa pacjenta

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zostały określone i wdrożone stosowne procedury antykorupcyjne, celem ograniczenia ryzyka wystąpienia zdarzeń potencjalnie korupcyjnych lub korupcyjnych. Korupcja w ochronie zdrowia to problem, nad którym nie można przejść obojętnie. Należy wspólnie poprzez współdziałanie środowiska medycznego oraz pacjentów wpłynąć na ograniczenie korupcji poprzez podnoszenie świadomości na jej temat oraz zmianę postaw wobec niej.

Szanowny Pacjencie,

nie wręczaj jakichkolwiek „dowodów wdzięczności” pracownikom służby zdrowia za udzielone przez nich świadczenia medyczne. Pamiętaj, że otrzymują oni za swoją pracę wynagrodzenie od pracodawcy, zaś każdy z nas ma prawo do dostępu do leczenia na równych i jednakowych zasadach. Bądź uczciwy wobec siebie i innych pacjentów, którzy tak samo jak Ty potrzebują opieki zdrowotnej.

Pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie nie oczekują „dowodów wdzięczności” za udzielone przez nich świadczenia medyczne i nie są uprawnieni do ich przyjmowania.

Zgłaszanie zdarzeń potencjalnie korupcyjnych lub korupcyjnych

Wszelkie zdarzenia o charakterze potencjalnie korupcyjnym lub korupcyjnym, które wystąpiły na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w związku z realizowanymi przez Szpital zadaniami statutowymi, należy niezwłocznie zgłosić do Dyrektora Szpitala, za pośrednictwem Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej.

W sytuacji, gdyby ktokolwiek z Państwa był świadkiem zdarzenia, uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu w jednej z następującym form:

pisemnej (na adres siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z dopiskiem Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej lub adres e-mail: antykorupcja@su.krakow.pl) lub

ustnej (osobiście pod adresem ul. M. Kopernika 19, I piętro, pokój nr 17e, 31-501 Kraków)

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu możliwe jest również w formie anonimowej informacji na piśmie, która także podlega dokładnej analizie.

Jednakże należy mieć na uwadze ograniczenia w ramach kontaktu anonimowego, bowiem w niektórych przypadkach przedstawienie nam informacji anonimowo może utrudniać Szpitalowi podjęcie działań. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedstawiony stan faktyczny nie jest wystarczający do podjęcia interwencji, a nie mamy możliwości skontaktowania się z osobą anonimowo informującą (np. informacja została przekazana listownie bez wskazania nadawcy lub bez ujawniania tożsamości). W tego rodzaju sytuacjach przekazanie informacji anonimowo może uniemożliwiać bądź powodować znaczne wydłużenie czasu koniecznego do pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Zatem w zgłoszeniu zdarzenia potencjalnie korupcyjnego lub korupcyjnego rekomenduje się, w miarę możliwości podanie informacji, które stanowiłyby odpowiedź na następujące pytania: kto? komu? co? gdzie? kiedy? w jaki sposób? dlaczego/w jakim celu? jakimi środkami/czym?

Dopuszczalne formy podziękowań składanych Pracownikom Szpitala

Akceptowalną przez Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie formą podziękowań składanych Pracownikom Szpitala, w sytuacji chęci okazania przez pacjenta lub jego rodziny wyrazów uznania i wdzięczności, są jedynie pisemne podziękowania (list referencyjny) przedłożony, po zakończeniu leczenia (wypisie ze Szpitala), na ręce Pracownika, za pośrednictwem Jego bezpośredniego przełożonego i/lub Dyrektora Szpitala.

Słowa podziękowania mogą podlegać udostępnieniu na stronie internetowej Szpitala w zakładce: „O nas/Podziękowania od pacjentów”, jak i na tablicach informacyjnych poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala.

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.