Poradnie

Jednostki

Poradnie Szpitala Uniwersyteckiego

Wykaz Poradni działających w Szpitalu Uniwersyteckim

Wymagane dokumenty przy zapisie do Poradni:

dowód tożsamości, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku Pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy).

 

Skierowanie (oryginał) do Poradni należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę.

W przypadku posiadania: dokumentacji medycznej opisującej przebieg choroby, wyników badań, wykazu i dawek aktualnie zażywanych leków - prosimy o zabranie ich ze sobą na pierwszą wizytę.

Lokalizacja Centralnej Rejestracji w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0, nr tel. 12 400 34 końcówka: 37 do 42.

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15.  

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Poradnią poprzez adres e-mail, w celu wysłania skanu skierowaniu lub w sprawie zmiany terminu czy odwołania wizyty, 
prosimy pisać na adres: ambulatoria@su.krakow.pl

 
Informacja dla Pacjentów
 

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego i zmianami organizacyjnymi uprzejmie prosimy Pacjentów odczulanych na jad owadów błonkoskrzydłych o kierowanie się do Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, przy ul. Botanicznej 3.

Poradnia Wymagane dokumenty, kontakt

Poradnia Alergologiczna
przy Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja do Centrum czynna jest: poniedziałek, wtorek, czwartek
od godz. 11 do godz. 13, środa i piątek
od godz. 12 do 13 pod nr tel.: 12 351 89 76 

e-rejestracja

centralnarejestracja@su.krakow.pl
31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3

Poradnia Alergologiczna 

przy O/K Pulmonologii i Alergologii

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

tel. 12 400 34 39 

 Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Angiologiczna

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

tel. 12 400 34 37 

ambulatoria@su.krakow.pl 

Poradnia Chorób Alergicznych
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 430 52 66 wewn. 262
rejestracja.chorobyalergiczne@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Poradnia Chorób Immunologicznych  i Nadkrzepliwości  Krwi
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • drogą pocztową na adres poradni
 • drogą elektroniczną na adres email: porimmunologskawinska8@su.krakow.pl
 • Telefonicznie pod numerem: 12 430-52-66 wewn. 313
  Fax: 012 430-52-66 wew. 339
 • ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 34 37 do 42

rejestracja.neurochirurgia@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 400 34 41

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424-73-56
rejestracja.chorobyzakazne@su.krakow.pl

ul. Śniadeckich 16, 31-531 Kraków

Poradnia Chorób Nerwowo-Mięśniowych
i Chorób Neuronu Ruchowego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Chirurgii  Ogólnej i Endoskopowej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań laboratoryjnych i obrazowych oraz dokumentów dotyczących przebiegu choroby, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 34 40

e-rejestracja

rejestracja.chirurgiaendoskopowa@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Onkologiczna (Centrum Leczenia Chorób Piersi - Breast Unit)

(dawna Poradnia Chorób Leczenia Sutka)

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej dotyczącej choroby, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę

Rejestracja tel: 12 400 34 40 
rejestracja.chirurgiaogolna@su.krakow.pl
NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja tel: 12 400 34 40 
rejestracja.chirurgiaogolna@su.krakow.pl
NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

e-rejestracja

Poradnia Chorób Naczyń
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej dotyczącej choroby, wyników wykonanych badań laboratoryjnych, wyników konsultacji, wyników badań radiologicznych (najlepiej na płycie CD) oraz listy stosowanych aktualnie leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

Rejestracja tel.  12 400 34 39 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

rejestracja.chorobyserca@su.krakow.pl

Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona i Innych
Chorób Układu Pozapiramidowego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Chorób Siatkówki
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 52
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
31-501 Kraków, ul. Kopernika 38

Poradnia Chorób Zakaźnych

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 424-88-19


rejestracja.chorobyzakazne@su.krakow.pl

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10 - uwaga zmiana adresu od 17 marca 2020 r. !

e-rejestracja

Poradnia Chorych po Przeszczepieniu Nerki
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań: potas, mocznik, kreatynina, mocz podstawowy, morfologia, padanie USG; dokumentacji medycznej z innych jednostek i wykazu aktualnie zażywanych leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

Rejestracja: tel. 12 400 34 42

rejestracja.nefrologia@su.krakow.pl

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

 
Poradnia Dermatologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji radiologicznej (zdjęcia, tomografie itp.) w formie klisz lub CD wraz z opisami, wyników dotychczasowych wykonanych badań i konsultacji oraz listy aktualnie stosowanych leków wraz z dawkami i częstością ich stosowania, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

Rejestracja:

tel. 12 351 66 01

rejestracja.dermatologia@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków

 

Poradnia
Diabetologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktulanych wyników badań: zeszyt samokontroli, glukoza na czczo, lipidogram, ASPAT, ALAT, kwas moczowy, kreatynina, ogólne badanie moczu; dokumentacji medycznej z innych jednostek, oraz wykazu aktualnie stosowanych leków wraz z dawkami i częstością ich stosowania, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

Rejestracja: tel. 12 400 34 38

rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Endokrynologiczna

przy O/K Chorób Metabolicznych i Diabetologii, ul. Jakubowskiego 2 

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktulanych wyników badań:  lipidogram, ASPAT, ALAT, kreatynina, glukoza, kwas moczowy, TSH, morfologia, ogólne badanie moczu, CPK, EKG - dla osób z podwyższonym cholesterolem; dokumentacji medycznej z innych jednostek, oraz wykazu aktualnie stosowanych leków wraz z dawkami i częstością ich stosowania, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

Rejestracja: tel. 12 400 34 38

adres NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Endokrynologiczna

przy O/K Endokrynologii

ul. Kopernika 17

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 424 75 08
rejestracja.endokrynologia@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. Mikołaja Kopernika 17, 31-501 Kraków

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12-424-85-30

e-rejestracja

rejestracja.endokrynologiaginekologiczna@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Profilaktyki Nowotworów Narządu Płciowego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę.

Rejestracja: tel. 12 400 34 37 do 42

rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Rejestracja: tel. 12 424 85 30, 12 424 85 03

rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę.

Rejestracja: tel. 12 424 85 30, 12 424 85 03

rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Gastroenterologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja : 

TEL.:  12 400 34 42

 rejestracja.gastroenterologia@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Specjalistyczna Poradnia Geriatryczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 351 66 37

e-rejestracja

centralnarejestracja@su.krakow.pl

ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
Rejestracja: tel. 12 400 34 39- 42

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

Poradnia Chorób Płuc
 • dowód tożsamości

Centrala telefoniczna: 12 430 52 66, wewn. 239, 542
rejestracja.pulmonologia@su.krakow.pl

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Rejestracja: tel. 12 400 34 39 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Hematologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 424 76 32
rejestracja.hematologia@su.krakow.pl

ul. Mikołaja Kopernika 17, 31-501 Kraków

Poradnia Hepatologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 400 34 42

rejestracja.hepatologia@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Immunologii 
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja:  tel. 12 400 34 39

e-rejestracja

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Kardiologiczna, Elektrokardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania kart wypisowych z przebytych hospitalizacji (jeśli dotyczy), wyników badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. neurologa, pulmonologa, diabetologa; pełnej listy aktualnie przyjmowanych leków; zapisu z wykonanej koronarografii, otrzymanej na płycie CD na oddziale kardiologii, w którym była ona wykonana (jeśli dotyczy), prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 34 37

rejestracja.kardiologia1@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

ambulatoria@su.krakow.pl

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

Konsultacje odbywają się:

 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
 • czwartek 8:00-18:00
Poradnia Kardiologiczna i Oceny Interwencji Sercowo-Naczyniowych
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 34 37

e-rejestracja

rejestracja.kardiologia2@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Kontroli Rozruszników Serca
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 34 37

rejestracja.kardiologia1@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Leczenia Bólu
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • Pacjenci z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej przyjmowani są poza kolejnością.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13.

e-rejestracja

Rejestracja: tel. 12 424 89 26
centralnarejestracja@su.krakow.pl
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Poradnia Leczenia Jaskry
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 50
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl

ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 633 12 03, 12 633 72 16
zpsychoterapii@su.krakow.pl
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków

Poradnia Leczenia Uzależnień
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 87 43
rejestracja.psychiatriadoroslych@su.krakow.pl
ul. Śniadeckich 3, 31-531 Kraków

Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 87 43

ul. Śniadeckich 3, 31-531 Kraków

Poradnia Leczenia Wcześniaków
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
Rejestracja: tel. 12 424 85 62
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
Poradnia Medycyny Nuklearnej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 424 75 08

e-rejestracja

rejestracja.endokrynologia@su.krakow.pl

ul. Mikołaja Kopernika 17, 31-501 Kraków

Poradnia Medycyny Sportowej

AKTUALNIE Poradnia Medycyny Sportowej jest nieczynna do czasu uchylenia zawieszenia zajęć szkolnych i sportowych ze względu na sytuację epidemiczną.

Z chwilą  uruchomienia Poradni,  Pacjenci powinni zgłaszać się zgodnie z zaplanowanymi wizytami.

Pacjentom,  których wizyty się nie odbyły, będą telefonicznie informowani o nowych terminach.

 

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 88 45

centralnarejestracja@su.krakow.pl

ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków
Poradnia Chorób 
Metabolicznych
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań:  lipidogram, ASPAT, ALAT, kreatynina, glukoza, kwas moczowy, TSH, morfologia, ogólne badanie moczu, CPK, EKG - dla osób z podwyższonym cholesterolem; oraz dokumentacji medycznej i wykazu aktualnie zażywanych leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 34 38

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

Rejestracja: tel. 12 400 34 37-42

e-rejestracja

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Nefrologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań: potas, mocznik, kreatynina, mocz podstawowy, morfologia, padanie USG oraz dokumentacji medycznej i wykazu aktualnie zażywanych leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 34 42

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

rejestracja.nefrologia@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Neonatologiczna
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
Rejestracja: tel. 12 424 85 62
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
Poradnia Neurochirurgiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 34 41 

rejestracja.neurochirurgia@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Neurologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Uwaga! Skierowania w trybie PILNE oraz skierowania do Szpitala: 

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

Rejestracja: tel. 12 400 34 41 

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

e-rejestracja

ambulatoria@su.krakow.pl

 

Skierowania w trybie zwykłym: 

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

e-rejestracja

 

Poradnia Okulistyczna

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 49
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

 

Poradnia Onkologii Okulistycznej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 55
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Onkologiczna
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 32 23
rejestracja.onkologia@su.krakow.pl
ul. Jakubowskiego 2, Oddział:  Budynek I, piętro 4 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Otolaryngologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

e-rejestracja

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek D, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Patofizjologii Widzenia i Neurookulistyki
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 56
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Patologii Ciąży
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 85 30, 12 424 85 03
rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
Poradnia Pulmonologiczna 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

tel. 12 400 34 39 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

rejestracja.pulmonologia@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Proktologiczna 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Rejestracja tel: 12 400 34 40 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

Poradnia Przeciwpadaczkowa i Leczenia Migreny
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 86 19, 12 424 86 18

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków 

Poradnia Przykliniczna Chorób Płuc – Wojewódzka Przychodnia Pulmonologiczna

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej: radiologiczna (zdjęcia, itp.) w formie klisz lub CD wraz z opisami, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 430 52 66, wewn. 239

rejestracja.pulmonologia@su.krakow.pl

e-rejestracja

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Poradnia Psychologiczna
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 87 23

ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

 

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • legitymacja szkolna

Rejestracja: tel. 12 424 87 23

ul.Kopernika 21 A, 31-501 Kraków

Poradnia Psychiatrii Dorosłych
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 87 23
rejestracja.psychiatriadoroslych@su.krakow.pl

ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków

Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 • dowód tożsamości
 • legitymacja szkolna (dotyczy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży)

Rejestracja: tel. 12 424 87 43
rejestracja.psychiatriamlodziezy@su.krakow.pl

ul. Śniadeckich 3, 31-531 Kraków

Poradnia Rehabilitacyjna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 74 59

e-rejestracja

Poradnia Reumatologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel.12 400 34 38 i 12 400 34 39

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15.

ambulatoria@su.krakow.pl 

Poradnia Seksuologiczna

Rejestracja: tel. 12 424 87 23

ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków

Poradnia Stwardnienia Rozsianego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: 

 tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, kompletu dokumentów dotyczących przebiegu choroby, wyników badań laboratoryjnych i obrazowych wykonanych przed zgłoszeniem się do poradni,prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 34 40 

e-rejestracja

rejestracja.ortopedia@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Urologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja do Poradni Urologicznej

tel. 12 400 34 42

Rejestracja dla pacjentów z kartami DILO 

Ambulatorium   

e-rejestracja

rejestracja.urologia@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Wenerologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 351 66 01
rejestracja.dermatologia@su.krakow.pl

ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków

Poradnia Zaburzeń Pamięci
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Gabinet Stopy Cukrzycowej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 34 38 

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Gabinet dla Ciężarnych z Cukrzycą
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań: obciążenie glukozą 75g, ogólne badanie moczu, dokumentacji medycznej z innych jednostek oraz karty ciąży, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 83 09

ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków

rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl 

 

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.