Poradnie

Jednostki

Poradnie Szpitala Uniwersyteckiego

Wykaz Poradni działających w Szpitalu Uniwersyteckim

Wymagane dokumenty przy zapisie do Poradni:

dowód tożsamości, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku Pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy).

   

Zmiana miejsc poradni

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 roku gabinety Poradni Reumatologii mieszczące się przy ulicy Kopernika 50 zostają przeniesione do NSSU na ul. Jakubowskiego 2 do budynku D piętro 1.

Telefon do rejestracji 12 400 10 00. 

natomiast od dnia 6 lipca 2020 roku Podania Programów Lekowych z Immunologii, Reumatologii, Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych odbywać się będą w NSSU na ul. Jakubowskiego 2 w budynku F, poziom 1, wejście od łącznika głównego. 

Telefon do rejestracji: 12 400 32 37

 

Skierowanie (oryginał) do Poradni należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę.

W przypadku posiadania: dokumentacji medycznej opisującej przebieg choroby, wyników badań, wykazu i dawek aktualnie zażywanych leków - prosimy o zabranie ich ze sobą na pierwszą wizytę.

Lokalizacja Centralnej Rejestracji w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0, nr tel. 12 400 10 00. 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.
Rejestracja telefoniczna jest czynna od godz. 7.30 do godz. 14:30

Istnieje również możliwość rejestracji drogą elektroniczną: @zarejestruj się online

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Poradnią poprzez adres e-mail, w celu wysłania skanu skierowaniu lub w sprawie zmiany terminu czy odwołania wizyty, 
prosimy pisać na adres: ambulatoria@su.krakow.pl

 
Informacja dla Pacjentów
 

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego i zmianami organizacyjnymi uprzejmie prosimy Pacjentów odczulanych na jad owadów błonkoskrzydłych o kierowanie się do Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, przy ul. Botanicznej 3.

Poradnia Wymagane dokumenty, kontakt

Poradnia Alergologiczna
przy Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Numer do rejestracji: 12 424 86 59 i 12 424 86 56

Rejestracja telefoniczna do Centrum czynna jest w: 
poniedziałki, wtorki oraz czwartki od godz. 11:00 do godz. 13:00, oraz w środy i piątki od godz. 12:00 do 13:00.

centrumalergologii@su.krakow.pl

Rejestracja osobista jest możliwa codziennie od godz. 8:00- 14:00 na ul. Botanicznej 3, 31-503 Kraków

Poradnia Alergologiczna 
przy O/K Pulmonologii i Alergologii

 

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. Poradnia zostaje przeniesiona do NSSU, przy ul. Jakubowskiego 2 i będzie funkcjonować od 09.01.2023 r. w ramach Poradni Alergologicznej przy O/K Pulmonologii i Alergologii. Wszyscy pacjenci zarejestrowani na wizytę w Poradni przy ul. Skawińskiej 8 zostaną poinformowani telefonicznie o zmianie terminu oraz miejsca porady. Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony rejestracji.

Nowy telefon do rejestracji: 12 400 10 00
e-mail: ambulatoria@su.krakow.pl

Okienka rejestracji są czynne: 7:45 do 15:00 w NSSU przy ul. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0

 

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • drogą pocztową na adres poradni
 • drogą elektroniczną na adres email: ambulatoria@su.krakow.pl
 • Telefonicznie pod numerem: 12 400 10 00
Poradnia Chorób Alergicznych
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
Poradnia Chorób Immunologicznych  i Nadkrzepliwości  Krwi

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. Poradnia zostaje przeniesiona do NSSU, przy ul. Jakubowskiego 2 i będzie funkcjonować od 09.01.2023 r. w ramach Poradni Immunologii. Wszyscy pacjenci zarejestrowani na wizytę w Poradni przy ul. Skawińskiej 8 zostaną poinformowani telefonicznie o zmianie terminu oraz miejsca porady. Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony rejestracji.

Nowy telefon do rejestracji: 12 400 10 00
e-mail: ambulatoria@su.krakow.pl

Okienka rejestracji są czynne: 7:45 do 15:00 w NSSU przy ul. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0

 

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • drogą pocztową na adres poradni
 • drogą elektroniczną na adres email: ambulatoria@su.krakow.pl
 • Telefonicznie pod numerem: 12 400 10 00
Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej
 • dowód tożsamości
 • wymagane jest skierowanie do Poradni Chirurgii Ogólnej, pacjent posiadający założoną kartę DILO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) powinien ją dostarczyć najpóźniej w dniu wizyty.
 • Pacjenci zgłaszający się do Poradni po raz pierwszy powinni zabrać ze sobą wszystkie dotychczas wykonane badania (opisy USG, ewentualne wyniki biopsji)
 • tel: 12 351 66 02 (telefon czynny w godzinach 09:00 - 14:00)
 • Email: Rejestracja.chirurgiaendokrynologiczna@su.krakow.pl
 • ul. Kopernika 50, poziom 0
 • Okienko rejestracji jest czynne od godz. 8:00 do godz. 14.
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

tel. 12 400 10 00
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 86 18 (czynny 11:30-14:00)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności

 • dowód tożsamości

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności od dnia 31.08.2020 r. została przeniesiona na ul. Śniadeckich 10 (II piętro).

Rejestracja: tel. 12 424 89 11     
rejestracja.chorobyzakazne@su.krakow.pl

ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Poradnia Chorób Nerwowo-Mięśniowych
i Chorób Neuronu Ruchowego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 86 18 (czynny 11:30-14:00)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej
i Metabolicznej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań laboratoryjnych i obrazowych oraz dokumentów dotyczących przebiegu choroby, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00
rejestracja.chirurgiaendoskopowa@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Onkologiczna (Centrum Leczenia Chorób Piersi - Breast Unit)

(dawna Poradnia Chorób Leczenia Sutka)

(dawna "Biała Chirurgia")

 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej dotyczącej choroby, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę

tel: 12 351 66 02 (telefon czynny w godzinach 09:00 - 14:00)

Rejestracja.breastunit@su.krakow.pl

ul. Kopernika 50, poziom 0
Okienko rejestracji jest czynne od godz. 8:00 do godz. 14. 

Poradnia Chirurgiczna
(dawna "Biała Chirurgia")

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

tel: 12 400 10 00
rejestracja.chirurgiaogolna@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Chorób Naczyń (Poradnia Angiologiczna)

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej dotyczącej choroby, wyników wykonanych badań laboratoryjnych, wyników konsultacji, wyników badań radiologicznych (najlepiej na płycie CD) oraz listy stosowanych aktualnie leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 1
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona i Innych
Chorób Układu Pozapiramidowego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 424 86 18 (czynny 11:30-14:00)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Chorób Siatkówki
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja telefoniczna  czynna w godzinach od 10:00 do 14:00
tel. 12 424 75 52
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl

 ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Chorób Zakaźnych

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 424-88-19 lub 12 424 88 55
rejestracja.chorobyzakazne@su.krakow.pl

ul. Śniadeckich 10 31-531 Kraków - uwaga zmiana adresu!

Poradnia Chorych po Przeszczepieniu Nerki
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań: potas, mocznik, kreatynina, mocz podstawowy, morfologia, padanie USG; dokumentacji medycznej z innych jednostek i wykazu aktualnie zażywanych leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00
rejestracja.nefrologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Dermatologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji radiologicznej (zdjęcia, tomografie itp.) w formie klisz lub CD wraz z opisami, wyników dotychczasowych wykonanych badań i konsultacji oraz listy aktualnie stosowanych leków wraz z dawkami i częstością ich stosowania, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

Rejestracja: tel. 12 351 66 01, 12 424 86 90

rejestracja.dermatologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-501 Kraków 

Poradnia
Diabetologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktulanych wyników badań: zeszyt samokontroli, glukoza na czczo, lipidogram, ASPAT, ALAT, kwas moczowy, kreatynina, ogólne badanie moczu; dokumentacji medycznej z innych jednostek, oraz wykazu aktualnie stosowanych leków wraz z dawkami i częstością ich stosowania, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00
rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia diabetologiczna dla kobiet w ciąży i planujących ciążę


(oraz - ośrodek wypożyczania pomp insulinowych
dla kobiet
z cukrzycą typu 1
planujących ciażę
lub w ciąży)

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań: obciążenie glukozą 75g, ogólne badanie moczu, dokumentacji medycznej z innych jednostek oraz karty ciąży, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 85 30 - rejestracja w godz. 11:00-13:00
diabetologiaciezarnych@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków 

Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek

Współpracownicy: dr n. med. Przemyslaw Witek, lek. Magdalena Kwiatkowska, lek. Magdalena Krawczyk

Poradnia Endokrynologiczna

przy O/K Chorób Metabolicznych i Diabetologii, ul. Jakubowskiego 2 

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktulanych wyników badań:  lipidogram, ASPAT, ALAT, kreatynina, glukoza, kwas moczowy, TSH, morfologia, ogólne badanie moczu, CPK, EKG - dla osób z podwyższonym cholesterolem; dokumentacji medycznej z innych jednostek, oraz wykazu aktualnie stosowanych leków wraz z dawkami i częstością ich stosowania, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00
rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Endokrynologiczna

przy O/K Endokrynologii

 

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

tel. 12 400 10 00
rejestracja.endokrynologia@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Zakład Medycyny Nuklearnej:

Rejestracja: tel. 12 400 14 55, 12 400 14 56
izotopy@su.krakow.pl 
ul. Jakubowskiego 2, Budynek B poziom -1 

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja:

 • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej tel. 12 424 85 30 - rejestracja w godz. 11:00-13:00
 • Program Prokreacyjny tel. 12 424 85 70
 • Rejestracja na badanie nasienia tel. 12 424 84 38 

Sekretariat ruchu chorych Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej 12 424 85 88
rejestracja.endokrynologiaginekologiczna@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Ginekologii Onkologicznej 
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Profilaktyki Nowotworów Narządu Płciowego
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę.

Rejestracja: tel. 12 424 85 30, 12 424 85 03

rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę.

Rejestracja: tel. 12 424 85 03

rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Gastroenterologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Tel.:  12 400 10 00
rejestracja.gastroenterologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Geriatryczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
tel. 12 400 10 00
ambulatoria@su.krakow.pl

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Chorób Płuc 

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. Poradnia zostaje przeniesiona do NSSU, przy ul. Jakubowskiego 2 i będzie funkcjonować od 09.01.2023 r. w ramach Poradni Pulmonologicznej. Wszyscy pacjenci zarejestrowani na wizytę w Poradni przy ul. Skawińskiej 8 zostaną poinformowani telefonicznie o zmianie terminu oraz miejsca porady. Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony rejestracji.

Nowy telefon do rejestracji: 12 400 10 00
e-mail: ambulatoria@su.krakow.pl, rejestracja.pulmonologia@su.krakow.pl

Okienka rejestracji są czynne: 7:45 do 15:00 w NSSU przy ul. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0

 

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • drogą pocztową na adres poradni
 • drogą elektroniczną na adres email: ambulatoria@su.krakow.pl
 • Telefonicznie pod numerem: 12 400 10 00

 

 • dowód tożsamości
Poradnia Hematologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 424 76 32
rejestracja.hematologia@su.krakow.pl

ul. Mikołaja Kopernika 17, 31-501 Kraków

Poradnia Immunologii 
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Kardiologiczna, Elektrokardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania kart wypisowych z przebytych hospitalizacji (jeśli dotyczy), wyników badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. neurologa, pulmonologa, diabetologa; pełnej listy aktualnie przyjmowanych leków; zapisu z wykonanej koronarografii, otrzymanej na płycie CD na oddziale kardiologii, w którym była ona wykonana (jeśli dotyczy), prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00
rejestracja.kardiologia1@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Konsultacje odbywają się:

 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
 • czwartek 8:00-18:00
Poradnia Kardiologiczna i Oceny Interwencji Sercowo-Naczyniowych
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00
rejestracja.kardiologia2@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Kontroli Rozruszników Serca
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00
rejestracja.kardiologia1@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Leczenia Bólu
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • Pacjenci z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej przyjmowani są poza kolejnością.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13.

Rejestracja: tel. 12 424 89 26
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Poradnia Leczenia Jaskry
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja telefoniczna  czynna w godzinach od 10:00 do 14:00
tel. : 12 424 75 50
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl

ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 633 12 03, 12 633 72 16
zpsychoterapii@su.krakow.pl
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków

Poradnia Leczenia Uzależnień
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 89 33
rejestracja.psychiatriadoroslych@su.krakow.pl
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 89 33

ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Poradnia Leczenia Wcześniaków
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Rejestracja: tel. 12 424 85 62

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Zakład Medycyny Nuklearnej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 400 14 55, 12 400 14 56
izotopy@su.krakow.pl 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Poradnia Medycyny Sportowej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 88 45

 • Rejestracja pacjentów możliwa jest od wtorku do czwartku w godzinach 14:00 – 19:00 telefonicznie
 • ul. Śniadeckich 10 
Poradnia Chorób 
Metabolicznych
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań:  lipidogram, ASPAT, ALAT, kreatynina, glukoza, kwas moczowy, TSH, morfologia, ogólne badanie moczu, CPK, EKG - dla osób z podwyższonym cholesterolem; oraz dokumentacji medycznej i wykazu aktualnie zażywanych leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Nefrologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań: potas, mocznik, kreatynina, mocz podstawowy, morfologia, padanie USG oraz dokumentacji medycznej i wykazu aktualnie zażywanych leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00
rejestracja.nefrologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Neonatologiczna
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Rejestracja: tel. 12 424 85 62

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Neurochirurgiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

rejestracja.neurochirurgia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Neurologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań
  oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Uwaga! Skierowania w trybie PILNE oraz skierowania do Szpitala: 

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.
tel: 12 400 10 00
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl 

Skierowania w trybie planowym:

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków
tel: 12 424 86 18 (czynny w godz. 11:30 - 14:00)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

Gabinet leczenia stwardnienia bocznego zanikowego i innych chorów neuronu ruchowego (SLA)
ul. Botaniczną 3
tel: 12 424 86 18 (czynny w godz. 11:30 - 14:00)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

Gabinet leczenia migreny i innych bóli głowy
ul. M. Jakubowskiego 2
tel: 12 400 34 52 (czynny w godz. 07:30 - 14:00)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczną 3
tel: 12 424 86 18 (czynny w godz. 11:30 - 14:00)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

Poradnia Okulistyczna

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja telefoniczna  czynna w godzinach od 10:00 do 14:00
tel.: 12 424 75 49
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków
 

Poradnia Onkologii Okulistycznej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja telefoniczna  czynna w godzinach od 10:00 do 14:00
tel.: 12 424 75 55
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Onkologiczna
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Poradnia znajduje się przy ul. Kopernika 50, na parterze


REJESTRACJA PRZY UL. KOPERNIKA 50 - tel.12 351 66 05 oraz 12 351 66 08

Czynna w godzinach: 8:00-13:00

rejestracja.onkologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl
 

Poradnia Otolaryngologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00
rejestracja.otolaryngologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek D, poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Patofizjologii Widzenia i Neurookulistyki
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja telefoniczna  czynna w godzinach od 10:00 do 14:00
tel.: 12 424 75 56
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Patologii Ciąży
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

 

 • Regionalna Poradnia Patologii Ciąży

rejestracja tel. 12 424 85 37, 84 15
rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Pacjentki pierwszorazowe, wraz ze skierowaniem - prosimy o zgłaszanie się do ustalenia terminu przyjęcia w Poradni -  pokój nr 10 - do godziny 10:30 od poniedziałku do piątku. 

 

 • Rejestracja do programu badań prenatalnych, echokardiografii płodu i porad genetycznych.

rejestracja tel:  12 424 84 14
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00.

 

 • Poradnia diabetologiczna dla kobiet w ciąży i planujących ciąże.
  Ośrodek wypożyczenia pomp insulinowych dla kobiet planujących ciąże lub w ciąży, 
  z cukrzycą typu 1.

rejestracja tel: 12 424 85 30
diabetologiaciezarnych@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 13:00.

Poradnia Pulmonologiczna 

rejestracja.pulmonologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
tel. 12 400 10 00

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Proktologiczna 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

tel: 12 400 10 00
ambulatoria@su.krakow.pl

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Przeciwpadaczkowa i Leczenia Migreny
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 86 18 (czynny 11:30-14:00)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków 

Poradnia Psychologiczna
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 87 23

ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

 

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • legitymacja szkolna

Rejestracja: tel. 12 424 89 33

ul. Śniadeckich 10, 31-501 Kraków

Poradnia Psychiatrii Dorosłych
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 87 23
rejestracja.psychiatriadoroslych@su.krakow.pl

ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków

Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 • dowód tożsamości
 • legitymacja szkolna (dotyczy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży)

Rejestracja: tel. 12 424 89 33 
rejestracja.psychiatriamlodziezy@su.krakow.pl

ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Poradnia Reumatologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

tel.: 12 400 10 00
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Stwardnienia Rozsianego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: 
tel. 12 424 86 18 (czynny 11:30-14)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, kompletu dokumentów dotyczących przebiegu choroby, wyników badań laboratoryjnych i obrazowych wykonanych przed zgłoszeniem się do poradni,prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: nr tel.12 400 33 50, 12 400 10 00
rejestracjaortopedia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek H, poziom -1 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Urologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja do Poradni Urologicznej
tel. 12 400 10 00 
rejestracja.urologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Wenerologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 351 66 01
rejestracja.dermatologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-501 Kraków

Poradnia Zaburzeń Pamięci
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy) 
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 86 18 (czynny 11:30-14)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 29 71
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

Poradnia Radioterapii

Pacjenci przychodzący na PIERWSZĄ WIZYTĘ w Poradni Radioterapii, proszeni są o przyniesienie posiadanych dokumentów medycznych takich jak:

 • wyniki badań histopatologicznych,
 • karty informacyjne, w tym z innych szpitali, np.
  • z zabiegu operacyjnego,
  • chemioterapii,
  • radioterapii,
 • wyniki badań obrazowych: MR< TK, GTR (opis i płytka CD),
 • lista zażywanych leków,
 • karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

ambulatoria@su.krakow.pl

Rejestracja: 12 400 37 06

Sekretariat: 12 400 37 00

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, budynek C, poz. -1

O odwołaniu wizyty należy powiadomić z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Dziękujemy!

Poradnia Stwardnienia Bocznego Zanikowego (SLA) i innych chorób neuronu ruchowego

 
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań
  oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Uwaga! Skierowania w trybie PILNE oraz skierowania do Szpitala: 

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 15:00.

tel. 12 400 10 00
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl 

Skierowania w trybie planowym:

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

12 424 86 18 (czynny w godz. 11:30 - 14:00)
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.