Poradnie

Jednostki

Poradnie Szpitala Uniwersyteckiego

Wykaz Poradni działających w Szpitalu Uniwersyteckim

Wymagane dokumenty przy zapisie do Poradni:

dowód tożsamości, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku Pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy).

   

Zmiana miejsc poradni

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 roku gabinety Poradni Reumatologii mieszczące się przy ulicy Kopernika 50 zostają przeniesione do NSSU na ul. Jakubowskiego 2 do budynku D piętro 1.

Telefon do rejestracji 12 400 10 00. 

natomiast od dnia 6 lipca 2020 roku Podania Programów Lekowych z Immunologii, Reumatologii, Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych odbywać się będą w NSSU na ul. Jakubowskiego 2 w budynku I (kolor niebieski) piętro 4.

Telefon do rejestracji: 12 400 32 37

 

Skierowanie (oryginał) do Poradni należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę.

W przypadku posiadania: dokumentacji medycznej opisującej przebieg choroby, wyników badań, wykazu i dawek aktualnie zażywanych leków - prosimy o zabranie ich ze sobą na pierwszą wizytę.

Lokalizacja Centralnej Rejestracji w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0, nr tel. 12 400 10 00. 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14.
Rejestracja telefoniczna jest czynna od godz. 7.30 do godz. 14.30 
 

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Poradnią poprzez adres e-mail, w celu wysłania skanu skierowaniu lub w sprawie zmiany terminu czy odwołania wizyty, 
prosimy pisać na adres: ambulatoria@su.krakow.pl

 
Informacja dla Pacjentów
 

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego i zmianami organizacyjnymi uprzejmie prosimy Pacjentów odczulanych na jad owadów błonkoskrzydłych o kierowanie się do Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, przy ul. Botanicznej 3.

Poradnia Wymagane dokumenty, kontakt

Poradnia Alergologiczna
przy Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Numer do rejestracji: 12 424 86 59 i 12 424 86 56

Rejestracja telefoniczna do Centrum czynna jest w: 
poniedziałki, wtorki oraz czwartki od godz. 11:00 do godz. 13:00, oraz w środy i piątki od godz. 12:00 do 13:00.

centrumalergologii@su.krakow.pl

Rejestracja osobista jest możliwa codziennie od godz. 8:00- 14:00 na ul. Botanicznej 3, 31-503 Kraków

Poradnia Alergologiczna 

przy O/K Pulmonologii i Alergologii

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

tel. 12 400 10 00

 Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Chorób Alergicznych
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 424-80-01
rejestracja.chorobyalergiczne@su.krakow.pl

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Poradnia Chorób Immunologicznych  i Nadkrzepliwości  Krwi
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • drogą pocztową na adres poradni
 • drogą elektroniczną na adres email: immunologia@su.krakow.pl
 • Telefonicznie pod numerem: 12 424-80-03 , 12 424-80-04
 • ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

rejestracja.neurochirurgia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14.  

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

tel. 12 400 10 00

Informacja Poradni: tel. 12 400 34 92 w godz: 9-14

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu

Rejestracja: tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności
 • dowód tożsamości

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności od dnia 31.08.2020 r. została przeniesiona na ul. Śniadeckich 10 (II piętro).

Rejestracja: tel. 12 424 89 11     
rejestracja.chorobyzakazne@su.krakow.pl

ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Poradnia Chorób Nerwowo-Mięśniowych
i Chorób Neuronu Ruchowego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej
i Metabolicznej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań laboratoryjnych i obrazowych oraz dokumentów dotyczących przebiegu choroby, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

rejestracja.chirurgiaendoskopowa@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

Poradnia Onkologiczna (Centrum Leczenia Chorób Piersi - Breast Unit)

(dawna Poradnia Chorób Leczenia Sutka)

(dawna "Biała Chirurgia")

 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej dotyczącej choroby, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę

tel: 12 400 10 00

ambulatoria@su.krakow.pl

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego

(dawna "Biała Chirurgia")

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

tel: 12 400 10 00
rejestracja.chirurgiaogolna@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl
NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

Co to jest konsultacja on-line? Jak się do niej przygotować? (proszę kliknąć w poniższy przycisk)
banneradZasób 1

 

Poradnia Chorób Naczyń (Poradnia Angiologiczna)

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej dotyczącej choroby, wyników wykonanych badań laboratoryjnych, wyników konsultacji, wyników badań radiologicznych (najlepiej na płycie CD) oraz listy stosowanych aktualnie leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

rejestracja.chorobyserca@su.krakow.pl

Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona i Innych
Chorób Układu Pozapiramidowego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18
rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Chorób Siatkówki
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 52
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
31-501 Kraków, ul. Kopernika 38

Poradnia Chorób Zakaźnych

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 424-88-19 lub 12 424 88 55
rejestracja.chorobyzakazne@su.krakow.pl

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10 - uwaga zmiana adresu od 17 marca 2020 r. !

Poradnia Chorych po Przeszczepieniu Nerki
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań: potas, mocznik, kreatynina, mocz podstawowy, morfologia, padanie USG; dokumentacji medycznej z innych jednostek i wykazu aktualnie zażywanych leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00

rejestracja.nefrologia@su.krakow.pl

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl 

Poradnia Dermatologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji radiologicznej (zdjęcia, tomografie itp.) w formie klisz lub CD wraz z opisami, wyników dotychczasowych wykonanych badań i konsultacji oraz listy aktualnie stosowanych leków wraz z dawkami i częstością ich stosowania, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

Rejestracja:

tel. 12 351 66 01, 12 424 86 90

rejestracja.dermatologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-501 Kraków 

Poradnia
Diabetologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktulanych wyników badań: zeszyt samokontroli, glukoza na czczo, lipidogram, ASPAT, ALAT, kwas moczowy, kreatynina, ogólne badanie moczu; dokumentacji medycznej z innych jednostek, oraz wykazu aktualnie stosowanych leków wraz z dawkami i częstością ich stosowania, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00

rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia diabetologiczna dla kobiet w ciąży i planujących ciążę


(oraz - ośrodek wypożyczania pomp insulinowych
dla kobiet
z cukrzycą typu 1
planujących ciażę
lub w ciąży)

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań: obciążenie glukozą 75g, ogólne badanie moczu, dokumentacji medycznej z innych jednostek oraz karty ciąży, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 85 30 - rejestracja w godz. 11:00-13:00

diabetologiaciezarnych@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków 

Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek

Współpracownicy: dr n. med. Przemyslaw Witek, lek. Magdalena Kwiatkowska, lek. Magdalena Krawczyk

Poradnia Endokrynologiczna

przy O/K Chorób Metabolicznych i Diabetologii, ul. Jakubowskiego 2 

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktulanych wyników badań:  lipidogram, ASPAT, ALAT, kreatynina, glukoza, kwas moczowy, TSH, morfologia, ogólne badanie moczu, CPK, EKG - dla osób z podwyższonym cholesterolem; dokumentacji medycznej z innych jednostek, oraz wykazu aktualnie stosowanych leków wraz z dawkami i częstością ich stosowania, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Endokrynologiczna

przy O/K Endokrynologii

 

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

tel. 12 400 10 00
rejestracja.endokrynologia@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Zakład Medycyny Nuklearnej:

Rejestracja: tel. 12 400 14 55, 12 400 14 56

rejestracja.endokrynologia@su.krakow.pl

izotopy@su.krakow.pl 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja:

 • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej tel. 12 424 85 30 - rejestracja w godz. 11:00-13:00
 • Program Prokreacyjny tel. 12 424 85 70
 • Rejestracja na badanie nasienia tel. 12 424 84 38 

Sekretariat ruchu chorych Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej 12 424 85 88.

rejestracja.endokrynologiaginekologiczna@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Profilaktyki Nowotworów Narządu Płciowego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę.

tel. 12 400 10 00

rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Rejestracja: tel. 12 424 85 30, 12 424 85 03

rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę.

Rejestracja: tel. 12 424 85 03

rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Poradnia Gastroenterologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Tel.:  12 400 10 00

rejestracja.gastroenterologia@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Specjalistyczna Poradnia Geriatryczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 
tel. 12 400 10 00

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

Poradnia Chorób Płuc 
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424-80-02
rejestracja.pulmonologia@su.krakow.pl

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

NSSU:

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

tel. 12 400 10 00

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Hematologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 424 76 32
rejestracja.hematologia@su.krakow.pl

ul. Mikołaja Kopernika 17, 31-501 Kraków

Poradnia Hepatologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

tel. 12 400 10 00

rejestracja.hepatologia@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Immunologii 
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Kardiologiczna, Elektrokardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania kart wypisowych z przebytych hospitalizacji (jeśli dotyczy), wyników badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. neurologa, pulmonologa, diabetologa; pełnej listy aktualnie przyjmowanych leków; zapisu z wykonanej koronarografii, otrzymanej na płycie CD na oddziale kardiologii, w którym była ona wykonana (jeśli dotyczy), prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

rejestracja.kardiologia1@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

ambulatoria@su.krakow.pl

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

Konsultacje odbywają się:

 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
 • czwartek 8:00-18:00
Poradnia Kardiologiczna i Oceny Interwencji Sercowo-Naczyniowych
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

rejestracja.kardiologia2@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Kontroli Rozruszników Serca
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

rejestracja.kardiologia1@su.krakow.pl

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Leczenia Bólu
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • Pacjenci z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej przyjmowani są poza kolejnością.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13.

Rejestracja: tel. 12 424 89 26
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Poradnia Leczenia Jaskry
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 50
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl

ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 633 12 03, 12 633 72 16
zpsychoterapii@su.krakow.pl
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków

Poradnia Leczenia Uzależnień
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 89 33
rejestracja.psychiatriadoroslych@su.krakow.pl
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Zmiana adresu i nr telefonu od 30.08.2021 r.: Poradnia mieści się przy ul. Śniadeckich 10 

Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 89 33

ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Zmiana adresu i nr telefonu od 30.08.2021 r.: Poradnia mieści się przy ul. Śniadeckich 10 

Poradnia Leczenia Wcześniaków
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Rejestracja: tel. 12 424 85 62

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Zakład Medycyny Nuklearnej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 400 14 55, 12 400 14 56

rejestracja.endokrynologia@su.krakow.pl

izotopy@su.krakow.pl 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Poradnia Medycyny Sportowej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 88 45

ul. Śniadeckich 10 

Poradnia Chorób 
Metabolicznych
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań:  lipidogram, ASPAT, ALAT, kreatynina, glukoza, kwas moczowy, TSH, morfologia, ogólne badanie moczu, CPK, EKG - dla osób z podwyższonym cholesterolem; oraz dokumentacji medycznej i wykazu aktualnie zażywanych leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

tel. 12 400 10 00

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Nefrologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań: potas, mocznik, kreatynina, mocz podstawowy, morfologia, padanie USG oraz dokumentacji medycznej i wykazu aktualnie zażywanych leków, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

rejestracja.nefrologia@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Neonatologiczna
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
Rejestracja: tel. 12 424 85 62
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
Poradnia Neurochirurgiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

rejestracja.neurochirurgia@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Neurologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań
  oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Uwaga! Skierowania w trybie PILNE oraz skierowania do Szpitala: 

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14:00. 

tel. 12 400 10 00

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl 

Skierowania w trybie planowym:

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

12 424 86 18 (czynny w godz. 11:30 - 14:00)

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

Poradnia Okulistyczna

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 49
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

 

Poradnia Onkologii Okulistycznej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 55
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Onkologiczna
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, od dnia 6 kwietnia 2020 r. Oddział Kliniczny Onkologii i Poradnia Onkologii zostają przeniesione do tymczasowej lokalizacji przy ul. Kopernika 17. 


REJESTRACJA W AKTUALNEJ LOKALIZACJI PRZY UL. KOPERNIKA 17 - tel.12 424 73 15 oraz 12 424 73 24

Czynna w godzinach: 8:00-13:00

rejestracja.onkologia@su.krakow.pl
ambulatoria@su.krakow.pl
 

Rejestracja: tel. 12 400 32 23 (numer tymczasowo nieaktualny)
ul. Jakubowskiego 2, Oddział:  Budynek I, piętro 4 

Poradnia Otolaryngologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

tel. 12 400 10 00

rejestracja.otolaryngologia@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek D, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Patofizjologii Widzenia i Neurookulistyki
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 75 56
rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Poradnia Patologii Ciąży
 • dowód tożsamości
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 85 37, 84 15

rejestracja.ginekologia@su.krakow.pl

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
Poradnia Pulmonologiczna 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

tel. 12 400 10 00

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

rejestracja.pulmonologia@su.krakow.pl

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Proktologiczna 

ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

tel: 12 400 10 00

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

Poradnia Przeciwpadaczkowa i Leczenia Migreny
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 86 19, 12 424 86 18

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków 

Poradnia Przykliniczna Chorób Płuc – Wojewódzka Przychodnia Pulmonologiczna

 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej: radiologiczna (zdjęcia, itp.) w formie klisz lub CD wraz z opisami, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424 80 02

rejestracja.pulmonologia@su.krakow.pl

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Poradnia Psychologiczna
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 87 23

ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

 

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • legitymacja szkolna

Rejestracja: tel. 12 424 89 33

ul. Śniadeckich 10, 31-501 Kraków

Zmiana adresu i nr telefonu od 30.08.2021 r.: Poradnia mieści się przy ul. Śniadeckich 10 

Poradnia Psychiatrii Dorosłych
 • dowód tożsamości

Rejestracja: tel. 12 424 87 23
rejestracja.psychiatriadoroslych@su.krakow.pl

ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków

Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 • dowód tożsamości
 • legitymacja szkolna (dotyczy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży)

Rejestracja: tel. 12 424 89 33 
rejestracja.psychiatriamlodziezy@su.krakow.pl

ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Zmiana adresu i nr telefonu od 30.08.2021 r.: Poradnia mieści się przy ul. Śniadeckich 10 

Poradnia Reumatologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

tel.: 12 400 10 00

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14.

ambulatoria@su.krakow.pl 

Poradnia Seksuologiczna

Rejestracja: tel. 12 424 87 23

ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków

Poradnia Stwardnienia Rozsianego
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: 

 tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania wyników badań, kompletu dokumentów dotyczących przebiegu choroby, wyników badań laboratoryjnych i obrazowych wykonanych przed zgłoszeniem się do poradni,prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: nr tel.12 400 33 50, 12 400 10 00

rejestracja.ortopedia@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek H, poziom -1 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Urologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja do Poradni Urologicznej

tel. 12 400 10 00 

rejestracja.urologia@su.krakow.pl

ul. M. Jakubowskiego 2, Budynek C, poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Poradnia Wenerologiczna
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)

Rejestracja: tel. 12 351 66 01
rejestracja.dermatologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-501 Kraków

Poradnia Zaburzeń Pamięci
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy) 
 • w przypadku posiadania wyników badań, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 424-86-19, 12 424-86-18

rejestracja.neurologia@su.krakow.pl

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Poradnia Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej
 • dowód tożsamości
 • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
 • w przypadku posiadania dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie jej na pierwszą wizytę

Rejestracja: tel. 12 400 29 71

NSSU : ul. Jakubowskiego 2, Budynek C poziom 0 

Okienka rejestracji są czynne od godz. 7:45 do godz. 14. 

ambulatoria@su.krakow.pl

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.