Deklaracja dostępności

Nasz Szpital

Deklaracja dostępności:

deklaracja dostępności 2024 Pobierz

Deklaracja dostępności - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej:

www.su.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: listopad 2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2024 r.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie (w skrócie SU) oraz Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie-Prokocimiu (w skrócie NSSU):

Telefon: +48 12 400 10 01
              +48 12 424 70 01

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
                                          ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • strona posiada wyszukiwarkę oraz mapę serwisu

Wygląd strony:

 • WCAG 2.0
 • HTML 5
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec
 • nagłówki zostały prawidłowo wdrożone
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone
 • nawigacja za pomocą klawisza Tab
 • pułapki klawiaturowe wykluczone.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.01.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Szpitalu Uniwersyteckim do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Maria Włodkowska, e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 12 400 12 57 (dotyczy wyłącznie powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

 

NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO

Adres: ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

 

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Bieżanów-Prokocim.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe.
 • Główne wejście do budynku C jest usytuowane od ulicy Jakubowskiego, jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych
 • System kiosków informacyjnych z interaktywnymi mapami w kluczowych punktach kompleksu
 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • przyciski w windach opisano alfabetem Braille’a
 • informacje głosowe w windach
 • pierwszy i ostatni schód na klatkach schodowych oznaczone kolorem żółtym
 • podświetlane poręcze na korytarzach
 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego
 • w szpitalu dostępna jest również „Ustawa o prawach pacjenta” napisana w języku Braille’a.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • Wyposażenie w 43 przestronne windy (w tym 9 bardzo szerokich, tzw. „łóżkowych”), umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

·         Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

 1. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w dzielnicy Wesoła.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt mieści się w strefie parkingowej.
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • Główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy Kopernika.
 • Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 • Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe oraz portiernia.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
 • Poziome ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
 • Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.
 • Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

 

BUDYNEK PRZY UL. KOPERNIKA 23

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w dzielnicy Wesoła.
 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt mieści się w strefie parkingowej.
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • Główne wejście do budynku jest usytuowane od strony parkingu.
 • Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

·         W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.  

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
 • Przyciski w windach opisano alfabetem Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

BUDYNEK PRZY UL. KOPERNIKA 21A

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w dzielnicy Wesoła.
 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt mieści się w strefie parkingowej.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

·         W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.  

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

BUDYNEK PRZY UL. KOPERNIKA 38

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w dzielnicy Wesoła.
 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt mieści się w strefie parkingowej.
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 • Dostępność do budynku dla niepełnosprawnych - winda z poziomu terenu.

Dostęp do informacji

·         W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.  

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku jest zainstalowana winda przystosowane dla osób niepełnosprawnych .  

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

BUDYNEK PRZY UL. BOTANICZNA 3

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa.
 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt mieści się w strefie parkingowej.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 • Dostępność do budynku dla niepełnosprawnych od ul. Lubicz - rampa podjazdowa.

Dostęp do informacji

·         W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Przyciski w windach opisano alfabetem Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

BUDYNEK PRZY UL. KOPERNIKA 50

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt mieści się w strefie parkingowej.
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku jest usytuowane od strony ulicy Lubicz.
 • Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe.

Dostęp do informacji

·         W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.  

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
 • Przyciski w windach opisano alfabetem Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

BUDYNEK PRZY UL. ŚNIADECKICH 10

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt mieści się w strefie parkingowej.

Dostępność wejścia do budynku

·         Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

·         W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.  

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Przyciski w windach opisano alfabetem Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

 

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.