Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Onkologii

Rejestracja: 12 424-89-11

Przejdź do menu 3 poziomu

O nas

W Polsce co 4 minuty rozpoznaje się nowy przypadek choroby nowotworowej, co daje ponad 130 tysięcy zachorowań każdego roku. Bardzo ważne jest więc wczesne wykrywanie nowotworów i nowoczesne, skuteczne leczenie. W Oddziale Klinicznym Onkologii mamy pełną świadomość tej sytuacji i jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania, jakie niesie sytuacja epidemiologiczna w Polsce.

We współpracy z zakładami diagnostycznymi Szpitala Uniwersyteckiego prowadzimy pełną gamę badań pozwalających na nowoczesną diagnostykę nowotworów. W przypadku wybranych, bardzo specyficznych badań przeprowadzamy diagnostykę we współpracy z innymi ośrodkami klinicznymi w Polsce.

Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego posiada możliwości prowadzenia najnowocześniejszej terapii onkologicznej, w tym terapii ukierunkowanej molekularnie, zwanej także terapią celowaną. Wykorzystujemy wyniki najnowszych badań naukowych w celu indywidualizacji terapii, tak aby odpowiadała ona najbardziej charakterystyce danego nowotworu. Zwiększa to szanse chorego
na dobry efekt terapii.

Uzupełnieniem standardowego armamentarium w walce z nowotworami są ultra nowoczesne substancje przeciwnowotworowe, które dostępne są w Klinice w ramach kontrolowanych badań naukowych. Stanowią one nie tylko cenne uzupełnienie panelu dostępnych terapii, ale także niepowtarzalną szansę dla wielu chorych, u których dotychczas znane metody leczenia okazały się nieskuteczne.

Wspólnie z III Kliniką Chirurgii UJCM prowadzimy śródoperacyjną chemioterapię w warunkach hipertermii, a niedawno uruchomiliśmy terapię dotętniczą wraz z embolizacją dla chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby. Oddział Kliniczny Onkologii prowadzi również bliską współpracę z jednostkami terapii paliatywnej, tak aby zapewnić całościową, holistyczną opiekę w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej.

Nad chorymi i ich terapią czuwa zespół doświadczonych lekarzy onkologów klinicznych oraz dobrze wyszkolonych pielęgniarek. Cały zespól aktywnie poszerza swoje kwalifikacje w ramach szeregu kursów, szkoleń oraz konferencji naukowych.

W trosce o komfort pacjentów przeprowadzony został gruntowny remont Poradni i Oddziału. Zaplanowano także kolejne działania w celu dalszego doskonalenia opieki nad chorymi.

DECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO