Fundusze europejskie

Nasz Szpital

diagnostyka i leczenie chorob nowotworowych

Projekt dotyczący diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

Szpital Uniwersytecki w Krakowie realizuje projekt pn.: Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych”, na który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Projekt aplikował  w konkursie  zamkniętym w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym.

Projekt realizowany jest w latach 2017 -2019 na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0015/16-00/45/2017/1304 oraz zawartego Aneksu nr 1 z dnia 11.12.2018 r.  z terminem kwalifikowalności wydatków do dnia 31.07.2019 r.

Celem ogólnym (strategicznym) projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych u osób dorosłych, wzmocnienie potencjału jednostek leczniczych Szpitala jak również zwiększenie dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Odpowiadającym mu celem bezpośrednim jest modernizacja i unowocześnienie zasobów infrastrukturalnych jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, udzielających specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w obszarze diagnozowania i terapii chorób nowotworowych oraz jednostek współpracujących z nimi, a także dostosowanie ich do aktualnych potrzeb w celu poprawy jakości usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych u osób dorosłych.

Projekt realizuje zakup aparatury medycznej, która zostanie zainstalowana w oddziałach klinicznych oraz zakładach diagnostycznych dziewięciu jednostek organizacyjnych Szpitala, zaangażowanych w proces diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Są to:

  1. Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej, ul. Grzegórzecka 16
  2. Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Mammografii, ul. Kopernika 19
  3. Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, ul. Kopernika 50
  4. Zakład Diagnostyki Hematologicznej, ul. Kopernika 17
  5. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, ul. Kopernika 40
  6. Oddział Kliniczny Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich, ul. Kopernika 21
  7. Oddział Kliniczny Otolaryngologii, ul. Śniadeckich 2
  8. Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii, ul. Botaniczna 3
  9. Apteka Szpitala Uniwersyteckiego, ul.  Kopernika 19 a.

Całkowita wartość projektu określona umową o dofinansowanie wynosi 13 385 547,00 zł., w tym  na zakup sprzętu medycznego i oprogramowania zaplanowano wydatki w wysokości 13 346 500,00 zł Dofinansowanie ze środków UE – 11 377 714,94 zł
Wkład własny współfinansowany ze środków MZ – 2 007 832,06 zł

Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego projektu przewidziano na koniec lipca 2019 roku.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn.: Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, realizowanego w ramach 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.”

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.