Fundusze europejskie

Nasz Szpital

Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, otrzymał dofinasowanie dla projekt pn.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dla poprawy wyników leczenia ofiar wypadków w Małopolsce.”

Projekt ma za zadanie wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia, a także podniesienie jakości, dostępności, a także skuteczności badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego skierowanego do pacjentów pourazowych, w celu obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa pourazowego, w szczególności na terenie województwa małopolskiego.

Projekt realizowany w latach 2017-2018 , do 30.06.2018 r.

Wartość projektu 2 000 000,00 zł

Koszty kwalifikowalne 2 000 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE – 1 700 000,00 zł

Dofinansowanie wkładu własnego ze środków MZ – 300 000,00 zł

W roku 2017 zrealizowano I część projektu na kwotę 510 936,95 zł.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn.: Wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dla poprawy wyników leczenia ofiar wypadków w Małopolsce, realizowanego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju specjalnego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.

I.

Zakup i instalacja SPECT-CToraz modernizacja Ośrodka Medycyny Nuklearnej w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJ CM w dniu 21 marca 2011 roku o godz. 10:00 odbyła się uroczysta Konferencja w związku z zakończeniem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013 pn.: "Zakup i instalacja SPECT-CT oraz modernizacja Ośrodka Medycyny Nuklearnej w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie".

Pełne informacje o projekcie oraz o Konferencji znajdą Państwo na poniższych stronach, gdzie prezentowane są dwa filmy:

Ulotka

Ulotka Pobierz


II.

Wyposażenie i uruchomienie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap II

Projekt  stanowi Etap II tworzenia Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ministerstwo Zdrowia, jako Instytucja Pośrednicząca, podjęło decyzję o rekomendowaniu planowanego przez Szpital projektu do umieszczenia na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 1 marca 2010 roku została podpisana Pre-umowa dotycząca przygotowania ww. projektu indywidualnego. W dniu 22.12.2010r została podpisana Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-067/10-00 a następnie Aneks nr UDA-POIS.12.01.00-00-067/10-01 z dnia 30.12.2011 roku  dla projektu „Wyposażenie i uruchomienie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie -  Etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ponadto, dla przedmiotowej Umowy zostały podpisane kolejno: Aneks nr 2 z dnia 12.03.2013 roku – wprowadzający korektę do zakresu rzeczowego projektu oraz Aneks nr 3 z dnia 09.05.2013 roku ustalający termin zakończenia realizacji projektu na dzień 31.07.2013 roku.

Projekt o całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych 11 243 000 PLN jest objęty 100% dofinansowaniem, w tym  15% środki Ministerstwa Zdrowia w wysokości 1 686 450 PLN oraz  85% środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie  9 556 550 PLN.

Realizacja projektu jest ściśle skorelowana z budową obiektu Centrum Urazowego zlokalizowanego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w obszarze pomiędzy ul. Botaniczną, ul. Kopernika, Rondem Mogilskim i ul .Lubicz, w połączeniu z kompleksem neurologicznym przy ul. Botanicznej oraz budynkiem rezonansu magnetycznego.

Zadania zaplanowane w ramach projektu obejmują  doposażenie obiektu, w którym powstaje Centrum Urazowe, w wysokospecjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny, m.in. zakup komory hiperbarycznej, sprzętu do prowadzenia intensywnej terapii, wyposażenie bloków operacyjnych i sterylizacji, dokonywane zgodnie z założeniami znowelizowanej Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Realizacja II etapu pozwoli na zwiększenie funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i jego zaplecza do wymogów przewidzianych dla standardów Centrum Urazowego.

Doposażenie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w aparaturę i sprzęt medyczny, pozwoli na uzupełnienie tworzonej  infrastruktury technicznej dla ośrodka typu Trauma Center, tak aby spełniał standardy obowiązujące w krajach UE oraz wymogi ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Poprzez uzupełnienie bazy obiektów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zostanie zapewniona możliwość wielospecjalistycznego i jednocześnie szybkiego leczenia, na najwyższym poziomie referencyjnym, skutków urazów zarówno u pojedynczych ofiar wypadków, jak i w przypadku zdarzeń masowych. Skrócony zostanie średni czas kompleksowego leczenia szpitalnego, co pozwoli na obniżenie liczby zgonów osób poszkodowanych oraz zmniejszenie liczby osób dotkniętych czasowym lub trwałym kalectwem na skutek wypadku.

Projekt obejmuje zakup oraz uzupełnienie niezbędnego wyposażenia dla następujących obszarów działalności Centrum Urazowego: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Komora hiperbaryczna, Blok operacyjny, obszar prowadzenia intensywnej terapii oraz wzmożonego nadzoru medycznego, sterylizacja.

Projekt obejmuje zakup następujących grup urządzeń medycznych: 1. Analizator biochemiczny 2. Aparat do hemofiltracji  3. Aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem anestetycznym, kardiomonitorem i monitorem gazów anestetycznych 4. Aparat RTG z ramieniem C 5. Aparat RTG z ramieniem C i torem wizyjnym 6. Aparat USG 7.Bronchofiberoskop 8. Centrala intensywnego nadzoru 9. Defibrylator 10. Drobne wyposażenie i materiały medyczne (m. in., strzykawki automatyczne, zestawy intubacyjne, zestawy do przetoczeń, itp..) 11. Kardiomonitor 12. Kolumna anastezjologiczna 13. Kolumna chirurgiczna 14. Lampa operacyjna dwugłowicowa (z możliwością rozbudowy o tor wizyjny) 15. Łóżka 16. Myjnia do narzędzi chirurgicznych 17. Negatoskop trzyklatkowy z regulacją 18. Nóż elektrochirurgiczny z wyposażeniem 19. Pompa infuzyjna 20. Przenośny zestaw do resuscytacji ze źródłem tlenu i respiratorem transportowym21. Przyłóżkowy aparat RTG 22. Respirator 23. Respirator transportowy 24. Ssak chirurgiczny jezdny 25. Ssak elektryczny przenośny 26. Stanowiska lekarzy i pielęgniarek z wyposażeniem 27. stanowisko do gipsowania ze stołem, odstojnikiem (stal nierdzewna) i wyposażeniem 28. Stanowisko do zgrzewania pakietów 29. Stanowisko łączności 30. Stanowisko recepcyjne z wyposażeniem 31. Sterylizator niskotemperaturowy 32. Sterylizator parowy 33. Stolik anestezjologiczny z oprzyrządowaniem 34. stolik z wyposażeniem narzędziowym 35. Stolik zabiegowy do instrumentowania 36. Stół – kozetka z wyposażeniem 37. Stół operacyjny 38. Stymulator zewnętrzny 39. Szafki i zlewy na materiały gipsowe 40. Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych 41. Wózek reanimacyjny 42. Wyposażenie (kosze, wózki, regały, szafy) 43. Zestaw do ogrzewania pacjenta 44. Zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego 45. Zestaw kolumn intensywnej terapii 46. Zestaw narzędzi chirurgicznych 47. Zestaw narzędzi do gipsowania i ściągania gipsu 48. Zestaw stołów roboczych 49. Zgrzewarka 50.Gastroskop zabiegowy

Realizacja projektu została zakończona zgodnie z zaplanowanym terminem w dniu 31.07.2013 roku.

Ostatecznie całkowita wartość projektu  wyniosła 11 635 929,41 PLN. W tym koszty kwalifikowane wynoszą 11 243 000 PLN, finansowane zgodnie z Umową o dofinansowanie realizacji projektu. Ponadto, kwota wydatków niekwalifikowanych w wysokości 392 929,41 PLN została pokryta ze środków Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ulotka str 1 Pobierz

Ulotka str 2 Pobierz

III.

Projekt "Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.