Zapytania ofertowe

Strefa kontrahenta

Kraków, 09.07.2021 r.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie, dwóch tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2” spełniającego warunki przyznania dofinansowania w trybie określonym w art. 44 c ustawy o NCBR, w ramach naboru w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.

Zamawiane materiały winny spełniać wymagania określone w dokumentach pn.: „Wytyczne w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” oraz „Wytyczne KPRM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” (dokumenty w załączeniu)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. wykonanie 1 szt. jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarze 30 cm x 20 cm wykonanej na białej płycie PCV o grubości 4 mm z nadrukiem bezpośrednim pełnobrawnym UV, zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych,
  2. wykonanie 1 jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarze 120 cm x 80 cm wykonanej na białej płycie PCV o grubości 4 mm z nadrukiem bezpośrednim pełnobrawnym UV, zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych,

W treści tablicy informacyjnej, wg zasad określonych w „Wytyczne w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” oraz „Wytyczne KPRM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” należy umieścić odpowiednio:

  • Logo NCBR (minimalny rozmiar podstawy logo 7 cm)
  • Logo SU w Krakowie
  • Nazwa programu i projektu - Nazwa beneficjenta
  • Wartość projektu: xxx
  • Wartość dofinansowania: xxx
  • Okres realizacji
  • Informacja o otrzymanym dofinansowaniu: Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu (nazwa).

Informacja: 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.

Tytuł projektu: 

„Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV- 2”

Beneficjent:

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju, zgodnie z  umową nr SZPITALE- JEDNOIMIENNE/18/2020

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie Wartość projektu: 25 045 123,00 PLN

Wartość dofinansowania: 25 045 123,00 PLN

Okres realizacji: 30.10.2020-29.10.2021

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 06 sierpnia 2021 r. do Centrum Innowacyjnych Terapii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Jakubowskiego 2 Budek H poziom -1, 30-688 Kraków.

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy wypełnić na załączonym do zapytania formularzu i dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 14:00 na adres e-mail: jhymczak@su.krakow.pl lub papierowej w zamkniętej kopercie na dziennik podawczy do siedziby Zamawiającego ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków.

(W tytule proszę wpisać: „Oferta na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: projekt NCBIR”).

Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane w wyznaczonym terminie formularze ofertowe na postawie kryterium cena – 100% wagi.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.su.krakow.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Osobą do kontaktu w sprawie szczegółów zamówienia jest Pan Jacek Hymczak, e-mail: jhymczak@su.krakow.pl

Zapytanie_ofertowe_-_NCBIR.pdf Pobierz

OPZ_NCBiR.pdf Pobierz

wzór_umowy.pdf Pobierz

Formularz_oferty_-_NCBIR.docx Pobierz


 

Kraków, 02.08.2021 r.

Uczestnicy postępowania

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie, dwóch tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2” spełniającego warunki przyznania dofinansowania w trybie określonym w art. 44 c ustawy o NCBR, w ramach naboru w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:  Ika Szymaczek – Pracownia  "KRAM", z siedzibą: 31-123 Kraków, ul. Szujskiego 7.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do współpracy przy kolejnych projektach.

 

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.