Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Modernizacja zespołów operacyjnych

PRIORYTET 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
DZIAŁANIE 1.3. - Regionalna infrastruktura Społeczna.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 000 000 zł
Wartość dofinansowania - 6 000 000 PLN
Umowa nr Z/2.12/I/1.3.2/147/04/U/33/04
Okres realizacji IV kwartał 2004 - III kwartał 2006

Modernizacja zespołów operacyjnych w budynku
Kliniki Ginekologii i Położnictwa
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

logotypy projektów europejskich

Zespół Klinik Ginekologicznych jest kontynuatorem tradycji Kliniki Ginekologii i Położnictwa, a także I Kliniki Ginekologii kierowanej przez wybitnego ginekologa i chirurga Prof. Stefana Schwarza, a następnie Prof. Jana Madeja - twórcę Polskiej Szkoły Kolposkopii. Z murów tej właśnie Kliniki wywodzą się znakomici specjaliści, znane w świecie nazwiska. Obecnie Ordynatorem Oddziału Klinicznego Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii jest Prof. dr hab. med. Antoni Basta. Obecnie działalność diagnostyczno-lecznicza Kliniki obejmuje kompleksową diagnostykę z leczenie operacyjne i chemioterapię nowotworów sromu, szyjki macicy, trzonu macicy, jajników i sutków. Klinika zapewnia Pacjentkom szeroki wachlarz badań diagnostycznych w oparciu o potencjał Szpitala Uniwersyteckiego. Aktualnie tak szeroki zakres diagnostyki i terapii nowotworów w obrębie całego narządu płciowego i sutków nie jest wykonywany w żadnym oddziale ginekologicznym Polski południowej. Ponadto Klinika prowadzi leczenie wg najnowszych trendów w ginekologii w zakresie powikłań i prowadzenia ciąży oraz zabiegów operacyjnych oraz terapii endokrynologicznej i leczenia niepłodności.

8 grudnia 2004 roku została podpisana umowa z Wojewodą Małopolskim dot. realizacji projektu "Modernizacja zespołów operacyjnych w budynku Kliniki Ginekologii i Położnictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dofinansowaniem tej inwestycji ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR". Koszt całego zadania wynosi 8 mln złotych, z czego wartość dofinansowania ze środków unijnych to kwota 6 mln złotych.
Budynek Zespołu Klinik Ginekologicznych zlokalizowany przy ulicy Kopernika 23, wybudowany został w latach 1934-1936. Od dziesięcioleci budynek ten nie był przedmiotem gruntowych prac remontowych. Największym problemem z punktu widzenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego było jednak zagrożenie wynikające z braku odizolowania zespołów operacyjnych od ogólnego ciągu komunikacyjnego, a także brak wydzielonych śluz dla pacjentów i lekarzy. Realizacja projektu ma więc kluczowe znaczenie dla jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu, jak również dla zachowana wypracowanego przez lata dobrego imienia jednostki.

Modernizacja zespołów operacyjnych w budynku 
Kliniki Ginekologii i Położnictwa

W ramach prowadzonej modernizacji kompleksowo wyremontowano wraz z częściową przebudową, układu pomieszczeń w obrębie dwóch zespołów operacyjnych zlokalizowanych na I i II piętrze budynku przy ulicy Kopernika 23. Zakres prac obejmował łącznie 25 pomieszczeń w tym 4 sale operacyjne i 2 sale intensywnej opieki medycznej, a także sale przygotowania pacjentek do zabiegów operacyjnych i sale wybudzeniowe. Ponadto udało się odizolować zespoły operacyjne od ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych.

W roku 2005 udało się wykonać większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Przede wszystkim prace budowlane i instalacyjne, a w ich zakresie m.in. pokrycie ścian sal operacyjnych okładzinami z płyt mineralno-akrylowych typu Corian i kompletną wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, elektroenergetycznych i teleinformatycznych. Prace remontowo-instalacyjnych zakończono 31 grudnia 2005 r.
Dokonano także zakupów sprzętu i aparatury medycznej. Przewidziano całkowicie nowe i nowoczesne wyposażenie bloków operacyjnych, a w tym zakresie przede wszystkim stoły operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, aparaty do znieczulenia i respiratory, kardiomonitory i defibrylatory, a także przewoźny aparat RTG. Instaluje się całkowicie nowy system centralnej próżni i sterylizacji. Wszystko to dla zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania zespołów operacyjnych, a tym samym, zapewnienia maksymalnego poczucia bezpieczeństwa operowanych pacjentek.
Zakończenie etapu wyposażania zmodernizowanych pomieszczeń miało miejsce 
w kwietniu 2006 roku.

Uroczyste oddanie do użytku zespołów operacyjnych kwalifikujących się do obiektów o najwyższym standardzie nastąpiło 11 maja 2006 roku o godz. 11.

Uroczystego oddania bloków operacyjnych dokonał 
Prof. dr hab. Wiesław Pawlik 
- Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, 
a poświecenia Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski.NAPISALI O NAS

Nowy blok operacyjny za osiem milionów złotych

ih 11-05-2006 , ostatnia aktualizacja 11-05-2006 19:52
Obraz z sal operacyjnych transmitowany na salę wykładową, nowoczesny sprzęt, gwarancja sterylności - modernizacja zespołu bloków operacyjnych Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii przy ul. Kopernika kosztowała ponad osiem mln złotych, ale było warto!

Wreszcie jest komfort pracy i leczenia. Personel zyskał nowoczesny sprzęt, w tym taki luksus, jak krany uruchamiane na fotokomórkę, z kolei pacjentki mają do dyspozycji kilkuosobowe sale opieki pooperacyjnej, również nowocześnie wyposażone. Powstały pomieszczenia wstępnego mycia i dezynfekcji, pokoje przygotowania pacjentów i lekarzy, węzły sanitarne, sterylizatornie, sale wybudzeniowe, sale opieki pooperacyjnej oraz dyżurki personelu. Budynek Zespołu Klinik Ginekologicznych wybudowany został w latach 1934-1936. Od dziesięcioleci nie był remontowany.
- Największym naszym problemem było zagrożenie wynikające z braku odizolowania zespołów operacyjnych od ogólnego ciągu komunikacyjnego, a także brak wydzielonych śluz dla pacjentów i lekarzy. Realizacja projektu ma więc kluczowe znaczenie dla jakości świadczonych usług medycznych - mówił podczas oddania zmodernizowanego zespołu bloków prof. Antoni Basta, szef kliniki.
- To wydarzenie o nieprzeciętnym znaczeniu dla całego Collegium Medicum UJ, a szczególnie dla wydziału lekarskiego. Porównywalne z oddaniem do użytku w 1936 roku nowego gmachu zespołu klinik ginekologicznych, który w owym czasie był najnowocześniejszy w Europie - powiedział prof. Wiesław Pawlik, prorektor UJ ds. Collegium Medicum.
Inwestycja przy Kopernika w 75 proc. została sfinansowana ze środków unijnych. 6 mln zł szpital uzyskał z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 1,7 mln zł z budżetu Ministerstwa Zdrowia, a resztę środków pokryli uniwersytet i sam szpital. Rocznie operowanych ma tu być ponad 1,5 tys. pacjentek.

GAZETA WYBORCZA


Modernizacja kliniki ginekologii

Ponad 8 mln zł kosztowała modernizacja zespołu bloków operacyjnych w budynku Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii, oddanego w czwartek do użytku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Inwestycja w 75 proc. została sfinansowana ze środków unijnych.

6 mln zł szpital uzyskał z unijnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Pozostałe 2 mln zł pochodziło z budżetu Ministerstwa Zdrowia. 
– To wydarzenie o nieprzeciętnym znaczeniu dla całego Collegium Medicum UJ, a szczególnie dla wydziału lekarskiego. Porównywalne z oddaniem do użytku w 1936 roku nowego gmachu zespołu klinik ginekologicznych, który w owym czasie był najnowocześniejszy w Europie – powiedział prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Wiesław Pawlik. 
W ramach modernizacji dwóch zespołów operacyjnych w zabytkowym budynku kliniki stworzono kompleks czterech sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, spełniające wymagania medycyny XXI wieku. 
Zespoły operacyjne są oddzielane od ogólnych ciągów komunikacyjnych. Utworzono w nich niezbędne śluzy szatniowe dla personelu oraz śluzy dla pacjentów. Powstały również pomieszczenia wstępnego mycia i dezynfekcji, pokoje przygotowania pacjentów i lekarzy, węzły sanitarne, sterylizatornie, sale wybudzeniowe, sale opieki pooperacyjnej, dyżurki personelu oraz magazyny brudnej bielizny. Pomieszczenia wyposażono w niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sprzęt. 
Prof. Pawlik podkreślił, że budynek Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii od dziesięcioleci nie był gruntownie remontowany, a obecna inwestycja jest początkiem gruntownych zmian, dostosowujących go do wymogów współczesnej medycyny. 
Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii jest jedynym tego typu w Małopolsce, posiadającym najwyższy III poziom referencyjny. Rocznie oddział hospitalizuje około 2,1 tys. pacjentek, w tym ponad 1,5 tys. leczonych jest operacyjnie.
PAP

DECODECODECO

 


DECO