Informacje praktyczne

Strefa pacjenta

Wjazd na teren NSSU

INFORMACJA DLA PACJENTÓW O ZASADACH ODPŁATNOŚCI ZA WJAZD I POSTÓJ NA TEREN NOWEJ SIEDZIBY SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO przy ul. JAKUBOWSKIEGO 2

Regulamin parkowania na terenie NSSU obowiązujący od 01.02 Pobierz

Wyciąg z regulaminu:

§ 2
OSOBY UPRAWNIONE DO […] BEZPŁATNEGO WJAZDU NA TEREN NSSU

Uprawnionymi do bezpłatnego wjazdu i pobytu pojazdu na terenie NSSU są:

 • Inwalidzi oraz inne osoby uprawnione po okazaniu „Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej” zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dziennik Ustaw 1997, Nr 98, poz. 602, Art. 8) z późn. zmianami,
 • Pacjenci leczeni onkologicznie, pacjenci dializowani oraz pacjenci otrzymujący wlewy reumatologiczno- immunologiczne, po pobraniu przy wjeździe z terminala wjazdowego biletu, który po odbytej wizycie personel Oddziału Klinicznego wymieni na bezpłatny bilet wyjazdowy,
 • Rodzice lub opiekunowie noworodków po pobraniu przy wjeździe z terminala wjazdowego biletu, który po wizycie personel Oddziału Klinicznego wymieni na bezpłatny bilet wyjazdowy,
 • Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym,
 • Kierujący pojazdami służb miejskich,
 • Kierujący taksówkami,
 • Kierujący pojazdami dostarczającymi materiały do magazynów oraz do Apteki Szpitalnej,
 • Kierujący pojazdami mediów (prasy, radia i TV),
 • Kierujący pojazdami firm kurierskich i poczty.

§ 4
OPŁATY

 • Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu na terenie NSSU po upływie pierwszych bezpłatnych 30 minut opłata wynosi 6,00 zł brutto.
 • Osoby wymienione w § 2 ust.1 pkt d) (Pacjenci hospitalizowani) mogą wjechać pojazdem samochodowym na teren NSSU po pobraniu biletu z terminala wjazdowego. Po zakończeniu hospitalizacji - przed wyjechaniem pojazdem z terenu NSSU - osoby te okazują pracownikowi obsługi parkingu bilet pobrany przy wjeździe, na którym lekarz prowadzący / lekarz wydający wypis lub koordynator Kliniki potwierdzili okres hospitalizacji w Szpitalu Uniwersyteckim. Pracownik obsługi oblicza opłatę w wysokości 25 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień postoju pojazdu na terenie NSSU i wręcza bilet z zarejestrowaną opłatą. Wyjazd z terenu NSSU będzie możliwy po dokonaniu opłaty w jednej z kas automatycznych. Brak biletu pobranego przy wjeździe z potwierdzonym okresem hospitalizacji skutkuje obowiązkiem dokonania w jednej z kas automatycznych opłaty w wysokości podanej w § 4 ust. 1.
 • Kierowca pojazdu wyjeżdżającego z terenu NSSU nieposiadający biletu pobranego z terminala wjazdowego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 200 zł brutto w jednej z kas automatycznych na podstawie biletu otrzymanego od obsługi parkingu.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania niniejszego regulaminu lub naruszenia ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym” Szpital ma prawo do tymczasowego lub bezterminowego zablokowania pozwolenia wjazdu bez prawa do ubiegania się przez użytkownika o jego odblokowanie lub przyznanie. Za opłacony okres pozostały do wykorzystania nie przysługuje zwrot kosztów.
 • Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury lub osoba przez Niego upoważniona.
 • W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych sprawy dotyczące nieterminowego uiszczania opłaty będą rozpatrywane indywidualnie przez Zastępcę Dyrektora ds. Infrastruktury lub osobę przez Niego upoważnioną.

Kierujący pojazdami wjeżdżającymi na teren NSSU zobowiązani są do znajomości, stosowania i akceptacji niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

Wjazd na teren SU - ul. Kopernika, Śniadeckich, Botaniczna 

Regulamin parkowania na terenie SU-Kopernika Śniadeckich Botaniczna - obowiązujący od 01.02. Pobierz

 

 

 

Kontrast strony:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Pacjenta, które znajdą Państwo w zakładce Dla Pacjenta - Ochrona danych osobowych.